Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 13.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā –
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs 
M.Kučinskis
Rīgā 2006.gada 9.jūnijā
 13.jūnijā plkst. 12:25 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 13.jūnijā
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Papildus iekļautie jautājumi
0.1.  TA-1616  Rīkojuma projekts "Par D.Pavļuta atbrīvošanu no Kultūras ministrijas valsts sekretāra amata"   KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  D.Pavļuts
I.Galzone
 
Izskatīts MK sēdē 
Papildus iekļautie jautājumi
0.2.  TA-1635  Rīkojuma projekts "Par S.Zvidriņas apstiprināšanu Kultūras ministrijas valsts sekretāres amatā"   KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  S.Zvidriņa
D.Pavļuts
I.Galzone

 
Izskatīts MK sēdē 
Papildus iekļautie jautājumi
0.3.  TA-1648  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas un Rīgas ebreju reliģiskās draudzes līgumu"
 
MINISTRU PREZIDENTS  A.Štokenbergs  D.Kagans  Izskatīts MK sēdē 
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-501
TA-1354 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-502
TA-1356 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojumā Nr.493 "Par Kultūras ministrijas un tās padotības iestāžu valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK un atlikts 
1.3.  VSS-563
TA-1369 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo VAS "Privatizācijas aģentūra" turējumā esošo 105 300 akciju sabiedrības "Pasaules tirdzniecības centrs "Rīga"" akciju nodošanu privatizācijai"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-377
TA-1191 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  A.Dobrājs
M.Kaijaks
 
Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-556
TA-1513 
Par 1949.gada 12.augusta Ženēvas konvenciju Papildprotokolu par papildu atšķirības emblēmas apstiprināšanu  ĀRLIETU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  B.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-533
TA-1575 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā elektroniski Eiropas Komisijai iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu pieteikumus un kādā piešķir un anulē atbalsta pieteikumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  D.Lagzdiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-409
TA-1280 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"   FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-411
TA-1150 
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44, nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā"
 
FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-445
TA-1272 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.674 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti""  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  A.Pencis  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-189
TA-1211 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.42 "Noziedzības novēršanas padomes nolikums""  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  J.Vonda  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1902
TA-1297 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.septembra rīkojumā Nr.717 "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā""  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  E.Martinsons  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1639
TA-1360 
Likumprojekts "Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā"  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  V.Mačiņa  Izskatīts MK un atlikts 
2.9.  VSS-1605
TA-559 
Noteikumu projekts "Atkritumu poligonu ierīkošanas, poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas un slēgšanas kārtība, un prasības poligonu un izgāztuvju rekultivācijai"  Vides ministrija  R.Vējonis  R.Bebris
I.Doniņa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1654
TA-1131 
Noteikumu projekts "Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība"  Vides ministrija  R.Vējonis  R.Bebris
Dz.Hadoņina
 
Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-162
TA-803 
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārai ražošanai un tiešai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-106
TA-740 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atļautajām dzīvnieku barības piedevām un bioproteīniem un to aprites kārtību"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-407
TA-1207 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 27.marta rīkojumā Nr.145 "Par dzīvojamo māju saglabāšanu valsts īpašumā""
 
FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš     
III. Politikas plānošanas dokumenti
3.1.  VSS-101
TA-864 
(atbalstīts MKK) Plāna projekts "Bērniem piemērota Latvija" 2006.gadam
 
Bērnu un ģimenes lietu ministrija  A.Baštiks  L.Andersone
L.Neikens
 
Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1918
TA-938 
(atbalstīts MKK) Ieslodzīto izglītības politikas pamatnostādņu projekts 2006.- 2010.gadam  TIESLIETU MINISTRIJA  K.Peters    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-950  Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas Izziņas dienesta reorganizācijas nepieciešamības izvērtējums  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  S.Araslanova  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1408  Par Valsts valodas centra kapacitāti  TIESLIETU MINISTRIJA  K.Peters  A.Timuška  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1441  Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma saistību izpildi  TIESLIETU MINISTRIJA  K.Peters  E.Šķibele  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1372  Par risinājuma gaitu jautājumā par pārtikas produktu krājumiem  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  I.Laumane
Z.Ķikāns
R.Lerhe
 
Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1350  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumos Nr.119 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  R.Liepkalns  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-1868
TA-585 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo pieslēgumu elektroenerģijas pārvaldes sistēmai"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  P.Barons
U.Sarma
D.Merirands
 
Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1574  Noteikumu projekts "Noteikumi par reģionālo atbalstu Latvijas Republikā 2007.-2013.gadā"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  D.Lagzdiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-362
TA-1437 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  D.Staķe  D.Trušinska  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  2006-SAN-1609, Saņemtais dokuments  Par Valsts kontroles prioritārajiem pasākumiem 2007.gadā    I.Sudraba  (izskatīts)   
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1628  Latvijas nacionālā (sākotnējā) pozīcija par priekšlikumu Padomes Pamatlēmumam par Eiropas Savienības dalībvalstu spriedumu ņemšanu vērā jauna kriminālprocesa gaitā  TIESLIETU MINISTRIJA  K.Peters
 
I.Nikuļceva
D.Podprigora
 
Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1609  Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Igaunijas Aizsardzības spēkiem un Lietuvas Bruņotajiem spēkiem par ieroču vadības speciālistu kopējām apmācībām gaisa kuģu pārtveršanas kaujas uzdevumiem un to saistīto izdevumu sadali"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1610  Noteikumu projekts "Par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  M.Bundule  Izskatīts MK un atlikts 
6.4.  TA-1496  Noteikumu projekts "Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanu projektiem EUREKA programmas ietvaros"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  M.Bundule  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-557
TA-1631 
Rīkojuma projekts "Par brīvdienu noteikšanu"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris     
6.6.  VSS-397
TA-1638 
Noteikumu projekts "Par Vācijas Federālās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas nacionālās aizsardzības ministra un Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra un Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par pamata noteikumiem Eiropas Savienības kaujas grupai (EU BG 2010)"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  D.Apine  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1634  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  K.Ketners  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-1739
TA-1058 
Likumprojekts "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums"
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis  I.Krauze
I.Oša 
Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-1604  Noteikumu projekts "Noteikumi par dāvinājumu SIA "Cinevilla Studio""  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  S.Araslanova  Izskatīts MK un atlikts 
6.10.  TA-1646  Latvijas nacionālā pozīcija 2006.gada 15.-16.jūnija Eiropadomei
 
ĀRLIETU MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-1652  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2006.gada 19.jūnija sanāksmei   ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-1643  Likumprojekts "Par Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (EKAT) izveidi"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-1649  Rīkojuma projekts "Par dzīvokļa īpašumu Rīgā, Gramzdas ielā 21 -84, Slokas ielā 134 - 72, Valdeķu ielā 52/4 - 71 un Anniņmuižas bulvārī 22- 16, pirkšanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai"  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  I.Builis  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta
7.1.  TA-1534  (Slēgtā daļa) DV.  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  K.Rudzīte  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  2006-SAN-1698, Saņemtais dokuments  (Slēgtā daļa) DV.  ĀRLIETU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  G.Ābele
V.Heniņš
Z.Liepiņa
M.Manika

(izskatīts)
 
 
7.3.  TA-1615  (Slēgtā daļa) DV.(Papildus iekļautais jautājums)   AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  186-s  (Slēgtā daļa) (Papildus iekļautais jautājums)    A.Slakteris  (izskatīts)   
7.5.  187-k  (Slēgtā daļa) Par ieroču balstu sistēmas iepirkumu (papildus iekļautais jautājums)    A.Slakteris  A.Janovs

(izskatīts) 
 
7.6.  188-k  (Slēgtā daļa) (Papildus iekļautais jautājums)    A.Slakteris  (izskatīts)   
7.7.  189-k  (Slēgtā daļa) (Papildus iekļautais jautājums)    A.Slakteris  (izskatīts)   
7.8.  191-k  (Slēgtā daļa) Informatīvais ziņojums "Par starptautisko pretterorisma mācību SHAMROCK KEY norisi un to laikā gūtajiem secinājumiem" (papildus iekļautais jautājums)    A.Slakteris  J.Garisons

(izskatīts) 
 
7.9.  199-k  (Slēgtā daļa) (Papildus iekļautais jautājums)    A.Slakteris  (izskatīts)   
Skatīt protokolu