Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 1.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU

Ministru prezidenta vietā –
ekonomikas ministrs
A.Štokenbergs

 Rīgā 2006.gada 28.jūlijā

1.augustā plkst. 12:00 precizēta

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 1.augustā
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-436
TA-1277 
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2006./2007.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"
 
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-255
TA-1247 
Likumprojekts "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

 
Vides ministrija  R.Vējonis  B.Otersons  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-256
TA-1248 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Vides ministrija  R.Vējonis  B.Otersons  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1489
TA-484 
Likumprojekts "Maksātnespējas likums"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  A.Kveska  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1490
TA-472 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  A.Kveska  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1491
TA-459 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds

 
A.Kveska  Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  TA-2033  Rīkojuma projekts "Par S.Zlatoustovu"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  S.Zlatoustovs
I.Juhansone
 
Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-745
TA-1793 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Rumānijas valdības līgumu par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  J.Kažociņš  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-640
TA-1878 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.janvāra noteikumos Nr.46 "Kārtība, kādā par valsts līdzekļiem apbedī atvaļinātos karavīrus""  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  G.Bērziņš  L.Bane  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-634
TA-2046 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.jūnija rīkojumā Nr.385 "Par ministriju un citu valsts iestāžu kompetenci Eiropas Savienības jautājumos""  ĀRLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  G.Japiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-87
TA-1587 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu"   EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  D.Brūklītis
L.Namniece
 
Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-814
TA-2038 
Rīkojuma projekts "Par Valsts metroloģiskās inspekcijas reorganizāciju"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  I.Heldorfa
A.Matīss
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-815
TA-2039 
Noteikumu projekts "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  I.Heldorfa
A.Matīss
 
Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-810
TA-2042 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" izveidi"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  I.Heldorfa
A.Matīss
 
Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-812
TA-2041 
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" nolikums"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  I.Heldorfa
A.Matīss
 
Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-529
TA-1647 
Rīkojuma projekts "Grozījums Būvniecības nacionālajā programmā"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  R.Pazdere
I.Pilmanis
B.Otersons
 
Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-679
TA-1850 
Noteikuma projekts "Iekšējā audita padomes nolikums"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  I.Zvane  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-677
TA-1848 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.307 "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība""  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  I.Zvane  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-535
TA-1274 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojumā Nr.493 "Par Kultūras ministrijas un tās padotības iestāžu valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""
 
FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-660
TA-1689 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.567 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksu""  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  Ģ.Kadilis  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-1992  Rīkojuma projekts "Par izceļošanas pabalstu Krievijas militārajiem pensionāriem, kuri izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  M.Roze  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-1876  Par Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 35.§) "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanu" izpildi  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-782
TA-1857 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 17.februāra rīkojumā Nr.73 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-692
TA-1881 
Rīkojuma projekts "Par valsts 1. un 2.šķiras autoceļa nodošanu Rīgas rajona Ropažu novada pašvaldības īpašumā"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  A.Bauers  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-693
TA-1884 
Rīkojuma projekts "Par valsts 2.šķiras autoceļa nodošanu Daugavpils rajona Nīcgales pagasta pašvaldības īpašumā"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  A.Bauers  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-694
TA-1883 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumos Nr.245 "Noteikumi par valsts autoceļu sarakstiem""  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  A.Bauers  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-320
TA-1288 
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas pasts" pamatkapitālā"
 
SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  A.Bauers  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-1769  Par Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa sēdes protokollēmumā (prot. Nr.24 67.§) "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Hirst pret Apvienoto Karalisti"" dotā uzdevuma izpildi  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  S.Mertena
M.Strauss
 
Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-560
TA-1600 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.163 "Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām""  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Šatrovska
R.Šnepsts
 
Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-470
TA-1606 
Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"

 
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-667
TA-1644 
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts" nolikums"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  R.Lerhe  Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-853
TA-2053 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana" vadlīnijām un projekta iesnieguma veidlapu"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  I.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-855
TA-2043 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Piekrastes zvejas attīstība" vadlīnijām un projekta iesnieguma veidlapu"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  I.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Politikas plānošanas dokumenti
3.1.  TA-1320  Koncepcijas projekts "Terorisma draudu līmeņu sistēmas izveide"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  J.Leitietis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-768
TA-2060 
Par Eiropas Kopienas aģentūrām
 
ĀRLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-920  Par Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.58 33.§) "Par Operatīvās darbības likuma 4.panta piektās daļas atbilstību normatīvajiem aktiem par bērna tiesībām" dotā uzdevuma izpildi  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  K.Peters    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1549  Par Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām un to risinājumiem  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  K.Berķis
V.Rūsiņa
 
Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1747  (atbalstīts MKK) Par Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.63 28.§) "Par Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 44.§) "Par bērna uzvārda noteikšanu, ja vienam vai abiem bērna vecākiem ir ārvalsts pilsonība" izpildi" noteiktā uzdevuma izpildi  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  VSS-432
TA-1537 
(atbalstīts MKK) Valsts finanšu informācijas sistēmas attīstības koncepcijas projekts

 
FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  M.Sils
G.Medne
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-808
TA-2109 
(atbalstīts MKK) Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-617
TA-2003 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 28.februāra rīkojumā Nr.133 "Par valsts īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-616
TA-2009 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-61
TA-2013 
(atbalstīts MKK) Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu
 
Bērnu un ģimenes lietu ministrija  K.Peters    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2113  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2006.gadā"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  Z.Adijāne
I.Krūmane
I.Stepanova
 
Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2079  Rīkojuma projekts "Par finansējumu Rīgas pilsētas Kalnciema ielas kultūrvēsturisko objektu sakārtošanai un vides labiekārtošanai"
 
KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  J.Dambis  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  VSS-562
TA-1880 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju"
 
SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2106  Rīkojuma projekts "Par O.Zeiles atbrīvošanu no Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieces amata"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  L.Juhansone  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  VSS-746
TA-2080 
Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  M.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2111  Rīkojuma projekts "Par investīciju projekta AG 05-65 "Valsts augu aizsardzības dienesta ēku kompleksa remonta un rekonstrukcijas projekts" atzīšanu kā ilgtermiņa saistību"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  R.Arnītis  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  VSS-569
TA-1877 
Noteikumu projekts "Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2107  Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Meža īpašnieku apvienību izveidošana" vadlīnijām un projekta iesnieguma veidlapu"
 
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-2115  Rīkojuma projekts "Par līdzekļu sadalījumu Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta programmā 25.00.00 "Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  U.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  VSS-1610
TA-41 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  S.Veģe  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  VSS-678
TA-1838 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.306 "Kārtība, kādā iestādē tiek veikts iekšējais audits""  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  I.Zvane  Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-2120  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  A.Aivare
A.Antonova
I.Baltiņa
A.Ūbelis
 
Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-2121  Rīkojuma projekts "Par finansējumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību vadītāju sanāksmes medicīniskajai nodrošināšanai"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-2124  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 31. janvāra noteikumos Nr.94 "Noteikumi par atklātu projektu iesniegumu konkursu "Publisko interneta pieejas punktu attīstība""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta
7.1.  TA-2055  (Slēgtā daļa) DV. Rīkojuma projekts "Par jūras gaisa patruļkuģu iegādi"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  G.Bērziņš  I.Angere  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  254-k  (Slēgtā daļa) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Kadiķis pret Latviju" (papildus iekļautais jautājums)     G.Grīnvalds  I.Reine
(izskatīts) 
 
7.3.  TA-2122  (Slēgtā daļa) Rīkojuma projekts "Par finansējumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību vadītāju sanāksmes ietvaros izmantojamā ceļa remontam" (papildus iekļautais jautājums)  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2123  (Slēgtā daļa) Rīkojuma projekts "Par finansējumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību vadītāju sanāksmes akreditācijas centra remontam un Latvijas Nacionālās operas video novērošanas sistēmas izveidei" (papildus iekļautais jautājums)  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  256-k  (Slēgtā daļa) (papildus iekļautais jautājums)    Dz.Jaundžeikars  (izskatīts)   
Skatīt protokolu