Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 17.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 13.oktobrī
17.oktobrī plkst. 14:00 precizēta

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 17.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-969
TA-2373 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidācijā"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris    Izskatīts MK un atlikts 
1.2.  2004-SAN-666, Saņemtais dokuments  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās""    A.Slakteris  (Izskatīts MK un atlikts)   
1.3.  VSS-1110
TA-2766 
Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1109
TA-2767 
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1111
TA-2699 
Likumprojekts "Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  H.Arnicāns
A.Logina
A.Liepiņa
A.Zeltiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1913
TA-1197 
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi un tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtība"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters    Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-1059
TA-2498 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par aizsargājamām alejām""  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-554
TA-2183 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.315 "Kārtība, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, šo kvotu administrēšanas un kontroles kārtība, kā arī soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-890
TA-2658 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" nodošanu Zemkopības ministrijas padotībā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1068
TA-2578 
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  A.Baštiks  L.Neikens  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-576
TA-2052 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  A.Baštiks  S.Rāgs  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-703
TA-2434 
Noteikumi projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 229-06 "Hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves""
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  O.Spurdziņš  E.Avota
I.Pilmanis
A.Šteinerts
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1004
TA-2457 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iesniedzama informācija par azartspēļu un izložu organizēšanas programmām, drošības un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  S.Birne  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1005
TA-2455 
Noteikumu projekts "Interaktīvo spēļu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  S.Birne  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-946
TA-2463 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību un lietotāju, tirgotāju, apkalpojošo dienestu un ekspertu pienākumiem"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  I.Bahanovska
D.Pelēkā
 
Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1119
TA-2551 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

 
FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1096
TA-2613 
Rīkojuma projekts "Par attīrīšanas iekārtu, ūdensapgādes un kanalizācijas izbūvju nodošanu Laidzes pagasta pašvaldības īpašumā"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  E.Niedre  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-2802  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  MINISTRU KABINETA APBALVOŠANAS PADOME  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1219
TA-2697 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Jelgavas rajona Valgundes novada izveidošanu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis  A.Draudiņš
E.Turks
 
Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-982
TA-2659 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 26.novembra rīkojuma Nr.929 "Par specializētās diētiskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas koncesiju un koncesijas resursiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Veselības ministrija  G.Bērziņš  B.Baltiņa  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-907
TA-2616 
Par Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa sēdes protokola Nr.19 36.§ "Par sporta finansējuma piešķiršanas kritērijiem, kārtību un pasākumiem, kuri tiks veikti, lai nodrošinātu valsts budžeta 2004.gada finanšu izmantošanas pastiprinātu kontroli un uzraudzību" 2.2.apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildi  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  A.Liekniņš  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2441  Par nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanu, lai novērstu būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga palielināšanu iedzīvotājiem
 
FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  G.Kalniņš
A.Orehova
D.Robežniece
G.Šarfa
 
Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  VSS-1138
TA-2682 
Par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2014.gadā Latvijā  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  S.Rancāne
D.E.Sīle
 
 
IV. Politikas plānošanas dokumenti
4.1.  VSS-1000
TA-2583 
(atbalstīts MKK) Labklājības ministrijas darbības stratēģijas projekts 2007.-2009.gadam  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-783
TA-2132 
(atbalstīts MKK) Valsts programmas projekts "Čigāni (romi) Latvijā 2007.-2009."  Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās  K.Pētersone  D.Hanovs
D.Kretalovs
 
Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2221  (atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Par automaģistrāles būvniecības projekta E 77 maršruta valsts galvenā autoceļa A2 posmā Rīgas apvedceļš - Sēnīte realizēšanu valsts un privātās partnerības ietvaros"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  I.Kaupe
M.Vesmane 
Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  VSS-945
TA-2282 
(atbalstīts MKK) Par nodokļa ieviešanu energoproduktiem un elektroenerģijai atbilstoši direktīvās 2004/74/EK un 2003/96/EK noteiktajam  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  M.Jurušs
G.Pužule
D.Robežniece
I.Vēja
 
 
5.2.  VSS-1300
TA-2804 
Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi"

 
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  D.Staķe  A.Kromāne
I.Tāre
 
Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2232  Par Tieslietu ministrijas un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbildības jomas sadalījumu attiecībā uz Komisijas iesniegto priekšlikumu Padomes Regulai par piekritību, piemērojamo likumu, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās un Hāgas konvencijas projektu par pārrobežu uzturlīdzekļu un cita veida ģimenes uztura piedziņu un par Latvijas nacionālo pozīciju par Komisijas iesniegto priekšlikumu Padomes Regulai
 
TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  E.Līcītis
I.Kucina
D.Palčevska
 
Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-866
TA-2626 
Programmas projekts "Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.-2015.gadam"  Veselības ministrija  G.Bērziņš  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-1019
TA-2761 
(atbalstīts MKK) Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izglītības kvalitātes (IKTIK) programmas 2007.-2013.gadam projekts   ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-1262
TA-2806 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  U.Iskrovs  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2842  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.jūlija rīkojumā Nr.521 "Par Valsts policijas reorganizāciju un Valsts policijas koledžas izveidi""  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  A.Evardsons
A.Velšs
 
Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2850  Informatīvais ziņojums par valsts pasūtījuma palielināšanas nepieciešamību studējošo uzņemšanai 2006./2007.studiju gadā Valsts policijas koledžā  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  A.Evardsons
A.Velšs
 
Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1867  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-1267
TA-2835 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana" vadlīnijām un projekta iesnieguma veidlapu"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  I.Āboliņš
L.Straujuma
 
Izskatīts MK sēdē 
6.7.  VSS-1348
TA-2834 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.638 "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Meža īpašnieku apvienību izveidošana" vadlīnijām""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-795
TA-2059 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2852  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2006.gada 23.oktobra sanāksmē   Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2853  Latvijas nacionālā pozīcija par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz pasažieru vārdu reģistru (PNR) datu apstrādi un pārsūtīšanu ASV Iekšzemes drošības departamentam, ko veic aviopārvadātāji  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  I.Juhansone  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2859  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2006.gada 24.-25.oktobra sanāksmei   ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2860  Par Komisijas ziņojumu par Eiropas ārējās konkurētspējas stratēģiju "Globālā Eiropa: konkurence pasaulē" ("Global Europe: competing in the world")  EKONOMIKAS MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-2862  Informatīvais ziņojums par nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par viesabonēšanu publiskajos sakaru tīklos Kopienā un grozījumiem Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  I.Gailume
S.Penģerote
 
Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-2867  Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu Liepājas ostas padziļināšana"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  O.Spurdziņš  U.Sesks  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-2839  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas noformēšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību vadītāju sanāksmes norises laikā"
 
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  G.Keiša
I.Kupce
 
Izskatīts MK sēdē 
6.16.  VSS-1141
TA-2650 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 1.jūnija noteikumos Nr.508 "Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos""
 
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  S.Araslanova  Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-2872  Noteikumu projekts "Noteikumi par Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un parlamentāro sekretāru atalgojumu, reprezentācijas un braukšanas naudu"  MINISTRU PREZIDENTS  A.Kalvītis    Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-2840  Rīkojuma projekts "Par I.Romanovskas iecelšanu Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieces amatā"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  I.Juhansone
I.Romanovska
 
Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2287  DV. Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts institūcijas apmainās ar informāciju un sadarbojas gadījumos, kad tiek pieņemts lēmums par gaisa kuģa identificēšanu, pārtveršanu, pavadīšanu, piespiedu nosēdināšanu, brīdinājuma šāviena izdarīšanu un kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2868  Par atbildes projektu Ģenerālprokuratūrai   FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  222-k  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā veicama šifrēšanas atļauju izsniegšana, šifrēšanas materiālu izplatīšana, glabāšana un uzskaite" (papildus iekļautais jautājums)    G.Grīnvalds  M.Arājs
U.Dzenītis

(Izskatīts MK sēdē)
 
 
7.4.  375-k  (Papildus iekļautais jautājums)    A.Slakteris  (Izskatīts MK sēdē)   
7.5.  376-k  (Papildus ieklautais jautajums)    A.Kalvītis  (Izskatīts MK sēdē)   
Skatīt protokolu