Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 6.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 2.novembrī
6.novembrī plkst. 10:30 precizēta

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 6.novembrī
plkst. 10:00

Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta sēde notiks pirmdien, š.g. 6.novembrī plkst.10:00
pirms Ministru kabineta komitejas sēdes.

 
 
 
Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-969
TA-2373 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidācijā"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  E.Svarenieks  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2991  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās""  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  E.Svarenieks  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2992  Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  E.Svarenieks  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1863
TA-1514 
Noteikumu projekts "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība"  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  D.Staķe  J.Kanča
R.Lūsis
 
Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-955
TA-2686 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu valsts aģentūras "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts" valdījumā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  TA-2983  Noteikumu projekts "Par Vācijas Federālās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra un Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par pamata noteikumiem Eiropas Savienības kaujas grupai (EU BG 2010)"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  S.Zaharova
D.Apine 
Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1441
TA-2970 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.79 "Noteikumi par grantu shēmu "Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai"""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  R.Aleksejenko
A.Liepiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1190
TA-2887 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.102 "Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  R.Ansone
I.Heldorfa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-931
TA-2411 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.651 "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams preču importam, preču piegādēm, preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā un pakalpojumiem, par kuriem samaksāts no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem""  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  S.Āmare-Pilka
I.Lukšo
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1241
TA-2773 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājā, Krūmu ielā 7/9, pārņemšanu valsts īpašumā"
 
FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1284
TA-2772 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājā, Republikas ielā 11, saglabāšanu valsts īpašumā"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-761
TA-2456 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  A.Skrastiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-441
TA-2780 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Preiļu rajona Aglonas pagasta Jaunaglonā, Rušonas ielā 11, nodošanu Preiļu rajona pašvaldības īpašumā"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža
 
E.Niedra  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-314
TA-2864 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Pāvu ielā 14, nodošanu valsts aģentūras "Lietišķo sporta veidu centrs "Kleisti"" valdījumā"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  E.Niedra  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-871
TA-2534 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem"  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  D.Staķe  A.Dūdiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-330
TA-2687 
Par Eiropas ainavu Konvenciju  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1252
TA-2981 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem, maksimālo stundu skaitu, samaksas apmēru un kārtību"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  I.Baldiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1192
TA-2960 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"  Vides ministrija  R.Vējonis  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1247
TA-2915 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un Eiropas Kopienu komisijas līgumu (līgums Nr.07030101/ 2006/440152/FF/B1) par programmu "Forest Focus 2006""
 
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-770
TA-2200 
Latvijas dalība Eiropas Savienībā - pamatprincipi, mērķis, prioritātes un darbība 2007.-2013.  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2959  Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma saistību izpildi  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  E.Šķibele  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2357  Par Valsts policijas darbības rezultātiem 2006.gada pirmajā pusē un veiktajiem pasākumiem Valsts policijas darbības pilnveidošanā  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-3012  Par stāvokli cukura nozarē un tās turpmākajām perspektīvām (sk.arī d.k.6.6.jautājumu)  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
IV. Politikas plānošanas dokumenti
4.1.  VSS-184
TA-2655 
(atbalstīts MKK) Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības un attīstības stratēģijas 2007.-2009.gadam projekts

 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  I.Heldorfa
B.Vītoliņa
 
Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-3038  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumos Nr.862 "Noteikumi par Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un parlamentāro sekretāru atalgojumu, reprezentācijas un braukšanas naudu""   MINISTRU PREZIDENTS  A.Kalvītis    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-1006
TA-2953 
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  A.Akermanis
G.Bažbauers
A.Deniņa
U.Sarma
E.Vīgants
 
Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-3033  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2006.gada 7.novembra sanāksmei  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  A.Kūravs  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-695
TA-2296 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pamatkapitālā"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  A.Bauers
A.Dundure
I.Zalāne
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-3021  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2006.gada 13. un 14. novembra sanāksmei   KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  U.Lielpēters
E.Sīle
A.Zubača
 
Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-3029  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2006.gada 13.-14.novembra sanāksmē izskatāmajos Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  A.Baštiks    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-3028  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2006.gada 13.-14.novembra sanāksmei
 
ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-3032  Latvijas nacionālas pozīcijas Eiropas Savienības 2006.gada 13.novembra aizsardzības ministru sanāksmei Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdei aizsardzības ministru sastāvā  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-1157
TA-2900 
Noteikumu projekts "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi"
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  I.Začesta
A.Žīgure
 
Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-3025  Par cukura liekā krājuma maksājumu
 
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-3042  Likumprojekts "Par atbalstu Latvijas ebreju kopienai"  Ministru prezidenta birojs  A.Kalvītis    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-3037  Lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalībai Eiropas Savienības vadītajā militārajā operācijā Bosnijā un Hercegovinā"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  D.Apine  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-3039  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ārlietu ministrijai"  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-1331
TA-2901 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.481 "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai""  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  A.Orehova
D.Robežniece
 
Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-3046  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2006.gada 13.-14.novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-3044  Paskaidrojumu projekts Administratīvajai rajona tiesai  Veselības ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  393-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Inta un Valija Liģere pret Latviju"(papildus iekļautais jautājums)    A.Pabriks  I.Reine

(Izskatīts MK sēdē) 
 
7.3.  394-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Grimailovs pret Latviju"(papildus iekļautais jautājums)     A.Pabriks  I.Reine

(Izskatīts MK sēdē) 
 
Skatīt protokolu