Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 14.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 10.novembrī
14.novembrī plkst. 13:15 precizēta

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 14.novembrī
plkst. 12:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
1.1.  TA-3142  Par likumprojektu "Par valsts budžetu 2007.gadam" un Tautsaimniecības attīstības scenāriju un ieņēmumu prognozēm  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Zviedris
S.Greste
J.Šints
D.Gulbe
I.Stepanova
I.Krūmane 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1079
TA-2745 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  Gaidis Bērziņš  S.Baltiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-381
TA-1128 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Mārtiņš Roze  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-383
TA-1129 
Likumprojekts "Grozījumi Medību likumā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Mārtiņš Roze  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-382
TA-1130 
Likumprojekts "Grozījums Meža likumā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Mārtiņš Roze  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-887
TA-2541 
Likumprojekts "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Mārtiņš Roze  R.Lerhe  Izskatīts MK sēdē 
II. Ministru kabineta lieta
2.1.  VSS-600
TA-2235 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu"  TIESLIETU MINISTRIJA  Gaidis Bērziņš  M.Bērziņa  Izskatīts MK un atlikts 
III. Ministru kabineta lieta (II)
3.1.  VSS-699
TA-2070 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Mārtiņš Roze  L.Straujuma  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2049  Likumprojekts "Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums"  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš  I.Āboliņa
I.Jurča
A.Orehova
D.Robežniece
I.Sīle
D.Tauriņš
T.Trenko
A.Vilks
N.Jezdakova
N.Beļakovs
E.Jurkjāne
A.Lieljuksis
M.Strauss
I.Griķis

 
Izskatīts MK un skatīt atkārtoti MK 
3.3.  TA-2047  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

 
FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-2051  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  TA-2062  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK un atlikts 
3.6.  TA-2030  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK un atlikts 
3.7.  TA-3060  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"
 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  TA-3020  Par darba apjomu un finansējumu, kas ir nepieciešams, lai iegūtu fizisko personu ienākumu gūšanas kontrolei nepieciešamos datus integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros  Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās  Ainars Baštiks  V.Ķeņģis
A.Zabašta
A.Vilks 
Izskatīts MK sēdē 
V. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
5.1.  VSS-428
TA-2312 
Likumprojekts "Dokumentu legalizācijas likums"  ĀRLIETU MINISTRIJA  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-1336
TA-3052 
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošās valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" nodošanu Bērnu un ģimenes lietu ministra pārraudzībā"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-1337
TA-3051 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-1338
TA-3054 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.687 "Bērnu un ģimenes lietu ministrijas nolikums""
 
Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-1339
TA-3050 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.592 "Valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" nolikums""
 
Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-1163
TA-2820 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""
 
Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks  L.Āboliņa  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2779  Par Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa sēdes protokollēmumā (prot. Nr.22 16.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"" doto uzdevumu   FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš  D.Gulbe
I.Ošiņa
 
Izskatīts MK sēdē 
5.8.  VSS-1239
TA-2810 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi""  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš  A.Malējs
G.Majevska 
Izskatīts MK sēdē 
5.9.  VSS-934
TA-2341 
Noteikumu projekts "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem"  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš  A.Malējs
G.Majevska 
Izskatīts MK sēdē 
5.10.  VSS-1307
TA-2899 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 10.augusta rīkojumā Nr.407 "Par transportlīdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām""  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš  I.Bušs  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  VSS-985
TA-2891 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Madonas rajona Ērgļu pagasta "Brakos" nodošanu Madonas rajona pašvaldības īpašumā"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  Mārtiņš Roze  E.Niedra  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  VSS-1353
TA-2963 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 12.jūlija rīkojumā Nr.473 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  KULTŪRAS MINISTRIJA  Aigars Štokenbergs  I.Galzone  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-3015  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"


 
TIESLIETU MINISTRIJA  Gaidis Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
5.14.  VSS-1015
TA-2875 
Likumprojekts "Grozījums Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā"  Veselības ministrija  Gundars Bērziņš  D.Mūrmane-Umbraško  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  VSS-1055
TA-2799 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumos Nr.144 "Obligātās nekaitīguma prasības diētiskajai pārtikai ar samazinātu enerģētisko vērtību un tās marķējumam""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
5.16.  VSS-1056
TA-2798 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.155 "Obligātās nekaitīguma prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un prasības marķējumam""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Mārtiņš Roze   A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
5.17.  VSS-883
TA-2695 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kvalitātes prasībām svaigpienam, kas paredzēts siera ražošanai ar nogatavināšanas laiku vismaz 60 dienas, un kvalitātes atbilstības novērtēšanu"
 
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Mārtiņš Roze   A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
5.18.  VSS-975
TA-2408 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs"
 
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Mārtiņš Roze   H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
VI. Politikas plānošanas dokumenti
6.1.  VSS-416
TA-2621 
(atbalstīts MKK) Veselības ministrijas darbības stratēģija 2007.- 2009. gadam

 
Veselības ministrija  Gundars Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  VSS-1285
TA-3019 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība"  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-3047  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par iepirkuma procedūru pasūtītāja finansētiem projektiem"  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš  A.Tiknuss  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-3100  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Antonovs
A.Aivare
I.Baltiņa
 
Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-3099  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Eglīte
I.Stepanova
 
Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-3127  Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu Valsts budžeta izdevumu finansēšanai"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-3125  Informatīvais ziņojums par akcīzes nodokļa paaugstināšanu naftas produktiem  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  M.Jurušs
G.Pužule
D.Robežniece
 
Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-3121  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.227 "Būvniecības kārtība būvēm, kuru telpu plānojumam ir piešķirts valsts noslēpuma statuss""  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  I.Alkšere
A.Vrubļevskis
 
Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-3141  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālajā Ministru Padomes 2006.gada 21.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem par kohēzijas politikas atbalstu inovāciju un konkurētspējas attīstībai apstiprināšanu  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Antonovs
R.Ošuroks
 
Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-3098  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""
 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Eglīte
I.Stepanova
 
Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-3138  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumu par sadarbību informācijas tehnoloģiju jomā"  Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās  Ainars Baštiks  I.Betaga
E.Virtmane
 
Izskatīts MK sēdē 
7.11.  TA-3140  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2006.gada 20. - 21.novembra sanāksmei
 
Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-3026  Rīkojuma projekts "Par komisiju atzinuma sniegšanai par tiesībām uz speciālo valsts pensiju"
 
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  Gaidis Bērziņš  I.Alliks  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-3132  DV. Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.753 "Par Nacionālo bruņoto spēku lauka formas tērpu šūšanu"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  I.Angere  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu