Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs
O.Spurdziņš
Rīgā 2006.gada 23.novembrī
30.novembrī plkst. 12:35 precizēta

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 30.novembrī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-1413
TA-961 
Noteikumu projekts "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  U.Sarma
D.Merirands
A.Žīgurs
V.Ilguns
A.Akermanis
 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-3059  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.444 "Noteikumi par publisko patapinājumu""  Kultūras ministrija  Helēna Demakova    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-114
TA-1975 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  SATIKSMES MINISTRIJA  Ainārs Šlesers  R.Bergmanis
I.Gailuma
I.Lūkina
D.Janauska
 
Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1080
TA-2549 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.742 "Noteikumi par Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  Gundars Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-1394
TA-3110 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"

 
Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  R.Dreiškena-Lāce  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1176
TA-2954 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.991 "Attīstības sadarbības padomes nolikums""  ĀRLIETU MINISTRIJA  Artis Pabriks  A.Sekacis  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-3211  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Darba grupā starptautiskajai sadarbībai holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā"  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1189
TA-2935 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  I.Heldorfa
R.Ansone
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-615
TA-3030 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 3.augusta rīkojumā Nr.505 "Par Nacionālo metroloģijas padomi""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  I.Heldorfa
R.Ansone
 
Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1294
TA-3045 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.704 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""


 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  U.Sarma
A.Kurgs
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1306
TA-2965 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 3, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"  FINANŠU MINISTRIJA  Gundars Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1381
TA-2947 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.583 "Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un atspoguļošana finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta""  FINANŠU MINISTRIJA  Gundars Bērziņš  A.Malējs  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-3222  Par Latvijas valdības un Maķedonijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem  Finanšu ministrija  Gundars Bērziņš  A.Birums
I.Bauda
 
Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1260
TA-2856 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Ainārs Šlesers  V.Rakstiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1084
TA-2754 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Madonā, Ozolu ielā 24"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Ainārs Šlesers  A.Marhels  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-875
TA-2843 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums""  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Ainārs Šlesers    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-727
TA-2612 
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes koledžas nolikums"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Ainārs Šlesers  I.Zālītis  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-728
TA-2846 
Noteikumu projekts "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas nolikums"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Ainārs Šlesers  M.Ziemelis  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-3181  Par Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 59.§) "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības protokolu par grozījumiem 1993.gada 18.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par robežu caurlaides punktiem" izpildi  Iekšlietu ministrija  Ainārs Šlesers  K.Perehoda  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-917
TA-2672 
Rīkojuma projekts "Par konsultatīvo padomi "Izglītība visiem""  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  Helēna Demakova  E.Petrovska  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-2918  Par Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 35.§) "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanu" izpildi   LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1012
TA-2957 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1391
TA-3027 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 20.aprīļa rīkojumā Nr.193 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-980
TA-3159 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darba samaksu ārstniecības personām"  Veselības ministrija  Gundars Bērziņš  L.Ruškule  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1091
TA-2932 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle posma 61.-68,7.km (Jaunjelgavas apvedceļš) rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  SATIKSMES MINISTRIJA  Ainārs Šlesers  A.Dundure
D.Taurenis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-976
TA-2962 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  2004-SAN-666, Saņemtais dokuments  Par Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumu Nr.740 "Noteikumi par stipendijām" grozījumu nepieciešamību  Izglītības un zinātnes ministrija  Helēna Demakova  Izskatīts MK un atlikts   
3.2.  VSS-1296
TA-3081 
Par Rīcības plāna izpildi, lai nodrošinātu Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas savstarpēji saistīto funkciju optimizāciju  Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1349
TA-3013 
Par Latvijas iemaksām Baltijas jūras reģionālās konsultatīvās padomes darbības atbalstam  Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis  N.Riekstiņš  Izskatīts MK sēdē 
IV. Politikas plānošanas dokumenti
4.1.  VSS-1054
TA-2728 
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta darbības stratēģijas projekts 2007.-2009.gadam  ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS  Ina Gudele    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-3139  Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-112
TA-1344 
Rīkojuma projekts "Par zemesgabalu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" pamatkapitālā"  SATIKSMES MINISTRIJA  Ainārs Šlesers    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-3274  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2006.gada 30.novembra-1.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  I.Elksne  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-3276  Latvijas nacionālās pozīcijās Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2006. gada 30.novembra sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Veselības ministrija  Gundars Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-1162
TA-3002 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums"
 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Antonovs
L.Barbara
 
Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-3314  Latvijas nacionālās pozīcijās Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2006.gada 4.- 5.decembra sanāksmei   Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  A.Matīss
R.Šņuka
I.Heldorfa
L.Duntava
A.Burka
U.Vanaga
M.Jansons
I.Kaņepāja
 
Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2238  DV. Instrukcijas projekts "Informācijas sistēmu drošības prasības, lai nodrošinātu valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības klasificētās informācijas apstrādi, glabāšanu un pārsūtīšanu, šo informācijas sistēmu drošības pārbaude, reģistrācija un akreditācija"  TIESLIETU MINISTRIJA  Gaidis Bērziņš  J.Kažociņš
M.Arājs
 
Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu