Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 5.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 1. decembrī
5.decembrī plkst. 13:45 precizēta

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 5.decembrī
plkst. 12:00

 

VII sadaļa "Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi"

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Papildus iekļautie jautājumi
0.1.  TA-3374  Rīkojuma projekts "Par A.Lieljuksi"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Lieljuksis  Izskatīts MK sēdē 
I. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
1.1.  TA-3244  Rīkojuma projekts "Par L.Riekstu-Riekstiņu"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks  L.Rieksta-Riekstiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-3306  Rīkojuma projekts "Par M.Brikmanes atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  Dž.Innusa
J.Straume
 
Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-3303  Rīkojuma projekts "Par J.Straumes iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  Dž.Innusa
J.Straume
 
Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-3305  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.807 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  Dž.Innusa
J.Straume
 
Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-3307  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" padomi"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  V.Barinovs
A.Bethers
I.Forands
A.Kļaviņš
I.Mantiņš
K.Peters
E.Žemaitis-Dzicevičs
Dž.Innusa
 
Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-943
TA-2503 
Noteikumu projekts "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  N.Freivalds
U.Sarma
 
Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-819
TA-2971 
Noteikumu projekts "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  R.Ansone
I.Heldorfa
 
Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-906
TA-2477 
Noteikumu projekts "Būvniecības Informācijas sistēmas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  Dz.Grasmanis
I.Pilmanis
 
Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1154
TA-2542 
Noteikumu projekts "Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtība"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1238
TA-2948 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš  A.Malējs  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-802
TA-2268 
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas un deklarācijas iesnieguma veidlapām un deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Ivars Godmanis  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1447
TA-3245 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.723 "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana" vadlīnijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  Dagnija Staķe  I.Buligina  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-3242  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"   Ministru kabineta Apbalvošanas padome  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2972  Par Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 45.§) "Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu elastību un drošību darba tiesiskajās attiecībās"" izpildi  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1114
TA-2917 
Likumprojekts "Grozījumi Cukura nozares likumā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Mārtiņš Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-3315  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.405 "Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1410
TA-3084 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Talsos, Celtnieku ielā 12 un Celtnieku ielā 14, pirkšanu Latvijas Lauksaimniecības muzeja vajadzībām"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
II. Ministru kabineta lieta (II)
2.1.  VSS-401
TA-1593 
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  I.Heldorfa
A.Matīss
Ģ.Greiškalns
A.Sedmale
H.Danusēvičs

 
Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  2004-SAN-666, Saņemtais dokuments  Par Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumu Nr.740 "Noteikumi par stipendijām" grozījumu nepieciešamību    Dagnija Staķe  Izskatīts MK un atlikts   
IV. Politikas plānošanas dokumenti
4.1.  VSS-223
TA-2527 
(atbalstīts MKK) Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu programmas 2006.-2008.gadam projekts
 
IEKŠLIETU MINISTRIJA  Ivars Godmanis  A.Maceiko  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  2006-SAN-3229, Saņemtais dokuments  Priekšlikumi par likumprojektiem, kuru izskatīšana būtu turpināma 9.Saeimā    Aigars Kalvītis  Izskatīts MK sēdē   
5.2.  VSS-1225
TA-3370 
Likumprojekts "Ministru kabineta iekārtas likums"  Ministru prezidents  Aigars Kalvītis  I.Bite-Perceva  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-3291  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas noteikšanai  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  J.Simsons  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-3262  Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Kopienas iniciatīvu "EQUAL""  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-3313  Rīkojuma projekts "Par iestādes noteikšanu Dzelzceļa likuma 33.1 panta pirmajā daļā minēto smagu dzelzceļa avāriju izmeklēšanas institūcijas funkciju veikšanai"

 
Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  J.Eiduks
A.Dunskis
I.A.Gaveika
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-3322  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Tieslietu ministrija  Normunds Broks    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-3321  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.augusta rīkojumā Nr.620 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  G.Ābele
A.Gulbis
 
Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-3330  Informatīvais ziņojums par dalību projektā "HIV/AIDS profilakse un aprūpe intravenozo narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā"  Veselības ministrija  Gundars Bērziņš  A.Jurševica  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-3235  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un tās sadales kārtība"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-1218
TA-2660 
Rīkojuma projekts "Par Militārā dienesta iesaukšanas centra likvidāciju"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  Atis Slakteris  J.Mačis
V.Upeniece
 
Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-3364  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu"
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Dagnija Staķe  A.Brūne
E.Severs
E.Šneps
 
Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-3370  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par iespējām piemērot 15 % ienākuma nodokļa likmi visiem komersantiem"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Orehova
D.Robežniece
 
Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-3345  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2006.gadā"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Adijāne
I.Stepanova
 
Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-3332  Rīkojuma projekts "Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004.-2006.gada plānošanas periodā"  Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks  A.Antonovs
I.Baltiņa
I.Geiba
I.Ivaščenko
E.Šternberga
 
Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-1643
TA-3352 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.775 "Kārtība, kādā 2006.gadā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu meža ilglaicīgo funkciju stabilizācijai privātos mežos""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-3343  Lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai miera nodrošināšanas operācijā Irākā"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  D.Apine  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-3368  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2006.gada 11.-12.decembra sanāksmei   Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās  Ina Gudele  E.Virtmane  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-3371  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2006.gada 11.-12.decembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-3372  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru Kabineta 2005.gara 25.jūlija rīkojumā Nr.456 "Par darba grupas izveidi saistībā ar valstij piederošajām kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons"""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-3377  Rīkojuma projekts "Par M.Gruškevica apstiprināšanu Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra amatā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Dagnija Staķe  M.Gruškevics  Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-3379  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2006.gada 11.-12.decembra sanāksmei   Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  L.Betaga
L.Biezbārde
I.Gailuma
E.Gindrs
O.Ošs
I.Paeglītis
E.Šimiņa
A.Zariņa
 
Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-3380  Likumprojekts "Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses"
 
Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
6.18.  VSS-1086
TA-3289 
Likumprojekts "Par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
6.19.  VSS-1088
TA-3293 
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
6.20.  VSS-1087
TA-3302 
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
6.21.  TA-3381  Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu un Marokas Karalistes Sadarbības nolīgumu par civilo globālās navigācijas pavadoņu sistēmu (GNSS)"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Zariņš  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta
7.1.  TA-3240  Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-3258  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Tieslietu ministrija  Oskars Spurdziņš  T.Trenko  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  VSS-32
TA-390 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš  D.Robežniece
A.Orehova 
Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-3292  Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  D.Robežniece
M.Jurušs
G.Pužule
 
Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-3295  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  D.Robežniece
T.Trenko
 
Izskatīts MK sēdē 
7.6.  VSS-1555
TA-3301 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Kaļāne
A.Orehova
 
Izskatīts MK sēdē 
7.7.  VSS-1312
TA-3355 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-3294  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 7.maija noteikumos Nr.180 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām""
 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  D.Robežniece
A.Orehova
G.Šarfa
 
Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-3373  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.septembra rīkojumā Nr.703 "Par koncepciju "Par stratēģiskās plānošanas un vidēja termiņa budžeta plānošanas ieviešanu valsts pārvaldē"""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-3376  Likumprojekts "Par valsts budžetu 2007.gadam" un Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas pamatnostādņu 2007.- 2011.gadam projekts  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Adijāne
V.Grīnfelde
D.Gulbe
I.Krūmane
I.Stepanova
J.Šints
 
Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-3088  Ministru kabineta Atbildes raksta projekts Latvijas Republikas Satversmes tiesai  Izglītības un zinātnes ministrija  Dagnija Staķe  E.Martinsons
I.Štāle 
Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu