Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 19.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -
iekšlietu ministrs
I.Godmanis
Rīgā 2006.gada 14.decembrī
19.decembrī plkst. 13:50 precizēta

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 19.decembrī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
1.1.  TA-3429  Rīkojuma projekts "Par J.Kiukucānu"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  J.Kiukucāns  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-3430  Rīkojuma projekts "Par A.Ozoliņu"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  A.Ozoliņš  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1273
TA-3187 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīriem izmaksā kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un tās apmērs"
(Saņemts aizsardzības ministra priekšlikums jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra sēdē)
 
Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  D.Žukovs  Izskatīts MK un skatīt atkārtoti MK 
1.4.  TA-3433  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.augusta rīkojumā Nr.523 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai""  Ministru prezidents  Aigars Kalvītis  E.Stankēvičs  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-3367  Rīkojuma projekts "Par darba grupu nacionālā ziņojuma par 1965.gada 21.decembra Konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijas Republikā sagatavošanai"  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  I.Reine  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1333
TA-3170 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  J.Brazovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1280
TA-2931 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemērojams pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem"
 
FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš  I.Pētersone
N.Regža
D.Robežniece
 
Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1240
TA-3116 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-801
TA-2866 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Muita" Valmieras rajona Ipiķu pagastā, Ipiķu robežkontroles punktā, saglabāšanu valsts īpašumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Ivars Godmanis  U.Zemmers  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1788
TA-1586 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  Baiba Rivža  I.Vasmanis  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1442
TA-3113 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2007.gadā"
 
Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  L.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1566
TA-3309 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos Nr.693 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai""  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  S.Baltiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-492
TA-1500 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību"  SATIKSMES MINISTRIJA  Ainārs Šlesers  A.Dunskis
J.Eiduks
 
Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-771
TA-3422 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.446 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  Ē.Piternieks  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1203
TA-3270 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu satiksmes vadības (VTS) operatoru apmācību, sertifikāciju un kvalifikācijas pārbaudēm"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Brokovskis-Vaivods
A.Krastiņš
J.Zlidnis
 
Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1355
TA-3310 
Noteikumu projekts "Navigācijas līdzekļu darbības nodrošināšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Krastiņš
J.Krastiņš
V.Putāne
 
Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1164
TA-2999 
Noteikumu projekts "Noteikumi par tehniskajām prasībām navigācijas līdzekļiem"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Krastiņš
J.Krastiņš
V.Putāne
 
Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1132
TA-3057 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību""  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Briģe
E.Šķibele
 
Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1034
TA-3134 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām"
 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  S.Zlatoustovs  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-744
TA-3261 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Gratkovska
S.Plūmiņa
 
Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1193
TA-3007 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""  Vides ministrija  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1456
TA-3254 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.503 "Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem""
 
Vides ministrija  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1535
TA-3484 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.504 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība""  Vides ministrija  Dagnija Staķe  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1606
TA-3482 
Noteikumu projekts "Noteikumi par CITES atļauju un CITES sertifikātu izsniegšanas valsts nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem"   Vides ministrija  Dagnija Staķe  D.Vilkaste
V.Buša 
Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-958
TA-2703 
Noteikumu projekts "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Aigars Štokenbergs  V.Mičurova  Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1156
TA-3247 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Deaks
I.Začeste
A.Žīgure
 
Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-910
TA-3151 
Noteikumu projekts "Noteikumi par tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzi"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  A.Andriksone
V.Kašs
Ģ.Mazais
 
Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-811
TA-2254 
Noteikumu projekts "Nacionālo mērvienību etalonu saraksts"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  R.Ansone
I.Heldorfa
A.Matīss
 
Izskatīts MK sēdē 
II. Ministru kabineta lieta (II)
2.1.  VSS-813
TA-2520 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  R.Ansone
I.Heldorfa
A.Matīss
 
Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1018
TA-3379 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""

 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  E.Avota
I.Pilmanis
V.Puriņš
M.Straume
A.Šteinerts
 
Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1210
TA-1209 
Noteikumu projekts "Noteikumi par izsaucēja atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu"   SATIKSMES MINISTRIJA  Ainārs Šlesers    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-3388  Par 2007.gadā veicamo ieturētās pensijas daļas atmaksu  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  D.Trušinska  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-3490  Par ierobežojumu nenoteikšanu Bulgārijas un Rumānijas pilsoņu pieejai Latvijas darba tirgum līdz ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai 2007.gada 1.janvārī
 
Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  D.Freimane
I.Tāre
 
Izskatīts MK sēdē 
IV. Politikas plānošanas dokumenti
4.1.  VSS-30
TA-1989 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts par universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas mehānismu universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensācijai
(Saņemts satiksmes ministra priekšlikums jautājumu Ministru kabineta sēdē neskatīt)
 
Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  R.Bergmanis  Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  VSS-1228
TA-3316 
(atbalstīts MKK) Grozījumu Nacionālajā vides politikas plānā 2004.-2008.gadam projekts   Vides ministrija  Dagnija Staķe  R.Kašs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  VSS-1582
TA-3470 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-3461  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.904 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  P.Kundziņš  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-3459  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Policijas akadēmijas kadetu un klausītāju darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  P.Kundziņš  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-3519  Konceptuāli priekšlikumi par tiesību aktu projektiem pieņemšanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā  Vides ministrija  Dagnija Staķe
Baiba Rivža

 
M.Bundule
E.Grēns
J.Ekmanis
I.Kalviņš
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-3505  Informatīvais ziņojums par Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumu lietā "Putniņa pret Latviju"  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  I.Reine  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-3496  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 2.jūnija noteikumos Nr.213 "Noteikumi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbinieku darba samaksas sistēmu""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Ošiņa
A.Zviedris 
Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-3498  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.960 "Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Ošiņa
A.Zviedris 
Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-1613
TA-3500 
Noteikumu projekts "Audžuģimenes noteikumi"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-1526
TA-3503 
Noteikumu projekts "Bāriņtiesas darbības noteikumi"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks  V.Gluščenko
E.Stafeckis
 
Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-1094
TA-2878 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumos Nr.347 "Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai""  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  A.Skrastiņš  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-3515  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" sniegto pakalpojumu izcenojumiem"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Lubāns
M.Pēkalis
 
Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-3516  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izcenojumiem"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  J.Golubevs
J.Kancēvičs
I.Krauklis
 
Izskatīts MK sēdē 
6.9.  VSS-1092
TA-3517 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  R.Bergmanis
D.Janauska
V.Vaznis
V.Vogoļenoks
 
Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-3518  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Liepiņa
A.Logina
A.Zeltiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-3513  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2006.gada 25.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2006/2276" projekts   Vides ministrija  Dagnija Staķe  S.Ruža  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-3329  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Kultūras ministrija  Helēna Demakova    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-3524  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu"   Ministru kabineta Apbalvošanas padome  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
6.14.  VSS-1462
TA-3510 
Noteikumu projekts "Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  S.Birne  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  VSS-1558
TA-3521 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikai piederošo Pasaules Bankas grupas organizāciju, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Eiropas Padomes Attīstības bankas, Ziemeļu Investīciju bankas un Eiropas Investīciju bankas kapitālu daļu turētāju"
 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  J.Adamovičs
I.Sudare
 
Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-3522  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Stepanova
J.Šints
J.Plūme
 
Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-3178  Informatīvais ziņojums "Par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vēstniecības ēku Rīgā, Jura Alunāna ielā 5"  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-3532  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu Komisijas argumentēto atzinumu pārkāpuma lietā Nr.2006/0480" projekts  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  Z.Aumeisters  Izskatīts MK sēdē 
6.19.  TA-3531  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Sakaru centram) radiostaciju iegādes izdevumu apmaksai"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  Ģ.Kadilis  Izskatīts MK sēdē 
6.20.  TA-3527  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  G.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
6.21.  TA-3526  Noteikumu projekts "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"  Veselības ministrija  Gundars Bērziņš  D.Mūrmane-Umbraško  Izskatīts MK sēdē 
6.22.  TA-3549  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas par pārbaudījuma organizēšanu administratora kvalifikācijas iegūšanai un administratora sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu apmēru un samaksas kārtību"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Kveska
L.Sniega-Svilāne
 
Izskatīts MK sēdē 
6.23.  TA-3546  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 5. oktobra noteikumos Nr.830 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Kveska
L.Sniega-Svilāne
 
Izskatīts MK sēdē 
6.24.  TA-3547  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.328 "Valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" nolikums""  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Kveska
L.Sniega-Svilāne
 
Izskatīts MK sēdē 
6.25.  TA-3548  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.910 "Administratora apmācības, sertifikācijas un sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas kārtība""

 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Kveska
L.Sniega-Svilāne

 
Izskatīts MK sēdē 
6.26.  TA-3550  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.465 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība pārrobežu maksātnespējas gadījumā""  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Kveska
L.Sniega-Svilāne
 
Izskatīts MK sēdē 
6.27.  TA-3552  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.241 "Noteikumi par valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" sniegto publisko pakalpojumu izcenojumiem""  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Kveska
L.Sniega-Svilāne
 
Izskatīts MK sēdē 
6.28.  TA-3529  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.janvāra rīkojumā Nr.11 "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu""  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
6.29.  VSS-1484
TA-3528 
Noteikumu projekts "Par valsts statistikas pārskatu veidlapu apstiprināšanu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā"
 
Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  S.Baltiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.30.  TA-3537  Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamās ēkas Caunas ielā 7, Cēsīs celtniecībai"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  A.Janovs
J.Balčūns
 
Izskatīts MK sēdē 
6.31.  TA-3535  Rīkojuma projekts "Par Jūras spēku flotiles Mīnu kuģu eskadras pretmīnu kuģa M-03 "Namejs" remontdarbiem"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  A.Janovs
A.Pavlovičs
 
Izskatīts MK sēdē 
6.32.  VSS-1634
TA-3534 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.maija noteikumos Nr.503 "Profesionālās izglītības centra nolikums""
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  G.Krusts  Izskatīts MK sēdē 
6.33.  VSS-1534
TA-3511 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi"  Vides ministrija  Dagnija Staķe  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
6.34.  TA-3545  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.449 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība""  Vides ministrija  Dagnija Staķe

 
R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
6.35.  TA-3553  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  D.Robežniece
T.Trenko
 
Izskatīts MK sēdē 
6.36.  VSS-1258
TA-3555 
Noteikumu projekts "Apsardzes sertifikātu izsniegšanas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Sudārs  Izskatīts MK sēdē 
6.37.  VSS-1575
TA-3556 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  V.Jēkabsons
Dz.Peneze
 
Izskatīts MK sēdē 
6.38.  TA-3557  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra noteikumos Nr.424 "Valsts aģentūras "Mājokļu aģentūra" nolikums""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  Dž.Innusa
N.Peterkopfs
 
Izskatīts MK sēdē 
6.39.  TA-3558  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ekonomikas ministrijas nolikums""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
6.40.  TA-3564  Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  M.Kampe
A.Liekniņš
E.Severs
E.Šneps
 
Izskatīts MK sēdē 
6.41.  TA-3565  Noteikumu projekts "Noteikumi par ārējo personas datu apstrādes sistēmu auditoru akreditācijas valsts nodevu"
 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  S.Plūmiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.42.  TA-3566  Noteikumu projekts "Noteikumi par Datu valsts inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"   Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  S.Plūmiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.43.  TA-3559  Rīkojuma projekts "Par robežsargu dalības Eiropas Savienības robežu palīdzības misijā Moldovas Republikā un Ukrainā pagarināšanu"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  K.Druvaskalns  Izskatīts MK sēdē 
6.44.  TA-3560  Rīkojuma projekts "Par pasākumiem ārkārtas situācijas risināšanai uz Latvijas -Krievijas robežas"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  M.Pēkalis
G.Dāboliņš
 
Izskatīts MK sēdē 
6.45.  TA-3561  Rīkojuma projekts "Par policijas darbinieka piedalīšanos Eiropas Savienības plānošanas grupā Kosovā"
 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  K.Druvaskalns  Izskatīts MK sēdē 
6.46.  TA-3562  Rīkojuma projekts "Par policijas darbinieku piedalīšanos Eiropas Savienības policijas misijā Bosnijā-Hercegovinā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  K.Druvaskalns  Izskatīts MK sēdē 
6.47.  TA-3567  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.48.  TA-3568  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos Nr.21 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija  Aigars Štokenbergs  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
6.49.  TA-3569  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem"  Zemkopības ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.50.  VSS-1726
TA-3570 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" nodošanu privatizācijai (121.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods    Noraidīts 
6.51.  TA-3571  Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu atsevišķu steidzamu pasākumu finansēšanai"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-3308  DV. Rīkojuma projekts "Par ieroču iepirkumu Nacionālo bruņoto spēku Speciālo uzdevumu vienības vajadzībām"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  A.Janovs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-3544-DV  (papildus iekļautais jautājums)    Atis Slakteris  A.Janovs

Izskatīts MK sēdē
 
 
7.3.  VSS-1366
TA-3195 
Rīkojuma projekts "Par ieroču iepirkumu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām" (papildus iekļautais jautājums)
 
Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  A.Janovs  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  406-k  Instrukcijas projekts "Valsts policijas materiāltehniskās apgādes normas" (papildus iekļautais jautājums)    Ivars Godmanis  A.Marhels

Izskatīts MK sēdē 
 
7.5.  TA-3041  Noteikumu projekts "Valsts policijas materiāltehniskās apgādes normas" (papildus iekļautais jautājums)
 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Marhels
A.Jirgens
L.Peisniece

 
Izskatīts MK sēdē 
7.6.  463-s  (papildus iekļautais jautājums)    Atis Slakteris  Izskatīts MK sēdē   
7.7.  464-k  (papildus iekļautais jautājums)    Jurijs Strods  Izskatīts MK sēdē   
Skatīt protokolu