Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 23.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 18.janvārī
23.janvārī plkst. 12:30 precizēta

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 23.janvārī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-1076
TA-2809 
Likumprojekts "Ēku energoefektivitātes likums"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods    Izskatīt MKK 
1.2.  VSS-274
TA-2382 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē"  TIESLIETU MINISTRIJA  Gaidis Bērziņš  I.Nikuļceva  Izskatīts MK un atlikts 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-1274
TA-3595 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā organizējami un koordinējami ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam paredzēto dzelzceļa pārvadājumu valsts pasūtījumi"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  V.Būcēns  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-46  Par Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.48 38.§) "Grozījums likumā "Par aviāciju"" dotā uzdevuma izpildi  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  I.Grūbe  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-852
TA-3525 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta licenču izsniegšanu"
 
Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  Ģ.Krūmiņš
I.Marcinkēviča
 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-912
TA-3149 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja un klienta tiesībām un pienākumiem"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  A.Andriksone
V.Kašs
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1618
TA-57 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.703 "Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm vienotajā administratīvajā dokumentā un kārtību, kādā muitas iestāde personai atļauj iesniegt vienoto administratīvo dokumentu pirms preču uzrādīšanas""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Knoka
G.Kozinda
A.Šneiders
 
Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1663
TA-27 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1772
TA-124 
Rīkojuma projekts "Par aizņēmējvalsts statusa anulēšanu Latvijas Republikai Starptautiskajā rekonstrukcijas un attīstības bankā"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  J.Adamovičs  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1670
TA-59 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumos Nr.352 "Nacionālajai drošībai svarīgu valsts objektu drošības pasākumu īstenošanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  K.Druvaskalns  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1206
TA-3598 
Noteikumu projekts "Studiju līgumā obligāti ietveramie noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža
 
J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1552  Rīkojuma projekts "Par būvju Rīgā, Elizabetes ielā 81, saglabāšanu valsts īpašumā"

 
KULTŪRAS MINISTRIJA  Helēna Demakova  V.Beķeris  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1165
TA-3408 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)""
 
Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  J.Eiduks  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1596
TA-70 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iekasē un maksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un nodevas atlaides"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  V.Millers
I.Kaupe
 
Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1543
TA-3608 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  Ivars Godmanis  V.Ķeņgis
A.Zabašta
 
Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1623
TA-131 
Rīkojuma projekts "Par Narkoloģijas valsts aģentūras reorganizāciju"  Veselības ministrija  Aigars Kalvītis  A.Jurševica  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-135  Par Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 45.§) "Noteikumu projekts "Virszemes ūdensobjektu tipu raksturojums, klasifikācija, kvalitātes kritēriji un antropogēno slodžu noteikšanas kārtība"" izpildi  Vides ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1607
TA-3592 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus""
 
Vides ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1400
TA-3209 
Noteikumu projekts "Dabas parka "Pape" konsultatīvās padomes nolikums"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-118  Par laika periodā no 2006.gada 1.jūlija līdz 2006.gada 31.decembrim paveiktajiem un nākošajā pusgadā plānotajiem uzdevumiem vienotās Eiropas valūtas ieviešanai Latvijā  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  S.Bajāre  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-3649  Par Pedagogu (izņemot pirmsskolas izglītības pedagogus, kas nav nodarbināti piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanā skolai) darba samaksas paaugstināšanas programmas 2006.-2010.gadam īstenošanu  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  I.Štāle  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-3266  Par Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 43.§) "Likumprojekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums"" izpildes gaitu  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  L.Medina  Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-66  Noteikumu projekts "Noteikumi par politisko partiju reģistra ierakstu publicēšanas kārtību, izmaksu apmēru un iekasēšanas kārtību"
 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  L.Lucāne  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-67  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu ierakstu izdarīšanai politisko partiju reģistrā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  L.Lucāne  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-68  Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai politisko partiju reģistrā"
 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  L.Lucāne  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-996
TA-3053 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  K.Kuprijanova
I.Nikuļceva
 
Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-193  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2006.gada 27.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2006/0884" projekts   Vides ministrija  Raimonds Vējonis  I.Hiršberga  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-167  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.jūlija instrukcijā Nr.5 "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ""  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  G.Japiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-194  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem pārstāvjiem Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Samierināšanas un arbitrāžas tiesā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  D.Iļjanova
K.Krūma
 
Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-1797
TA-186 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze   A.Bērziņš
V.Dzenis
L.Jansone
Ņ.Rakstiņa
D.Rungulis
 
Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-199  Noteikumu projekts "Par papildinājumiem līgumam par Microsoft informācijas tehnoloģiju izmantošanu Latvijas Republikā publiskajā sektorā"  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  Ivars Godmanis  I.Gaidele  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-211  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2007.gada 29.janvāra sanāksmei  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-204  Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas paredzētu efektīvāk vērsties pret personām, kuras nodarbojas ar nelegālā alkohola tirdzniecību  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Gratkovska
I.Melnace
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-32  DV. Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Krīzes reaģēšanas sistēmas krīzes reaģēšanas pasākumu ieviešanu nacionālajā līmenī  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  E.Svarenieks  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-133  DV. Par pašreizējo situāciju Krievijas Federācijas iestāšanās procesā Pasaules Tirdzniecības organizācijā  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  A.Apaņuks
G.Ābele
A.Gulbis
Z.Liepiņa
I.Kaše
 
Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-132  DV. Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta ēku kompleksa drošību atbildīgo amatpersonu" (papildus iekļautais jautājums)  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  J.Leitietis
I.Vilks
 
Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-196  DV. Latvijas nacionālā pozīcija "Par agresijas nozieguma definēšanu Romas Starptautiskās Krimināltiesas Statūtos"
(papildus iekļautais jautājums)
 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  E.Šķibele  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-200  DV.Par izejas koda līgumu Valdības drošības programmas ietvaros (papildus iekļautais jautājums)  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  Ivars Godmanis  I.Gaidele
O.Magone 
Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-201  DV.Par Drošības sadarbības līgumu (papildus iekļautais jautājums)  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  Ivars Godmanis  I.Gaidele
O.Magone 
Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-214  DV.Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) aprīkojuma iegādei krasta piesārņojuma ar naftas produktiem likvidēšanai" (papildus iekļautais jautājums)  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  Ģ.Kadilis
A.Pencis
 
Izskatīts MK sēdē 
6.8.  27-k  (Papildus iekļautais jautājums)    Jurijs Strods     
Skatīt protokolu