Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 13.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 8.februārī
13.februārī plkst.12.40 precizēta


 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 13.februārī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-921
TA-2230 
Likumprojekts "Likums par Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijas atzīšanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 35.panta nosacījumiem"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  K.Bārdiņa
E.Broks
 
Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-1679
TA-134 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumos Nr.119 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""
 
Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  S.Araslanova  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1764
TA-189 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 29.novembra rīkojumā Nr.577 "Par nekustamā īpašuma Ventspils rajona Vārves pagastā saglabāšanu valsts īpašumā""
 
Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1610
TA-123 
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks  L.Āboliņa
I.Celmiņa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1687
TA-139 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  I.Začeste
A.Žīgure
K.Misāns
S.Vāce

 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1754
TA-188 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
E.Rorbaka
 
Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1303
TA-3061 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni"  Finanšu ministrija  Aigars Štokenbergs  S.Birne  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1735
TA-270 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.809 "Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes nolikums""  Finanšu ministrija  Aigars Štokenbergs  G.Kozinda  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1497
TA-91 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 13.jūlija rīkojumā Nr.522 "Par koncepciju "Par Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta struktūrvienību izvietošanu vienotās darba telpās""  Finanšu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1666
TA-90 
Rīkojuma projekts "Grozījums koncepcijā "Par Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta struktūrvienību izvietošanu vienotās darba telpās""  Finanšu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1378
TA-153 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Valmieras rajona Valmieras pagastā, Ābeļu ielā 10B, saglabāšanu valsts īpašumā"
 
Finanšu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1128
TA-2922 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā tiek veikta pieejamās informācijas pārbaude, izskatot ārzemnieka vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasījuma dokumentus"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  J.Reiniks  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-877
TA-3198 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  I.Briede
M.Roze
 
Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1388
TA-3599 
Likumprojekts "Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Satversmi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste
U.Grāvītis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1598
TA-128 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par valsts valodas prasmes pārbaudi ārzemniekam un valsts nodevas maksāšanas kārtību"   Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  E.Martinsons  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1801
TA-238 
Par Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 45.§) "Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu elastību un drošību darba tiesiskajās attiecībās"" izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  G.Krusts  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1565
TA-3366 
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1342
TA-3 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Noraidīts 
2.18.  VSS-1468
TA-3542 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumos Nr.853 "Dzelzceļa pārvadājumu drošības sertifikātu izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Dunskis
J.Eiduks
 
Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1505
TA-48 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.716 "Autotransporta inspekcijas nolikums""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  J.Vaitužs  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1417
TA-3543 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.novembra noteikumos Nr.378 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem""
 
Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  J.Vaitužs  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1503
TA-37 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.715 "Autopārvadājumu kontroles kārtība""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  J.Vaitužs  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1502
TA-44 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.jūlija noteikumos Nr.520 "Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Krastiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1627
TA-41 
Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma nepiemērošanu Tehniskās palīdzības līgumam starp Latvijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto Valstu valdību par ostu drošības jautājumiem"
 
Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Krastiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-1416
TA-136 
Noteikumu projekts "Noteikumi par apcietinātās vai notiesātās personas bērna apgādi ieslodzījuma vietā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  S.Zlatoustovs  Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1200
TA-2816 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem""  Veselības ministrija  Vinets Veldre  I.Šmate  Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-950
TA-151 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm""  Veselības ministrija  Vinets Veldre  D.Mūrmane-Umbraško  Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1458
TA-154 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumos Nr.210 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi""  Veselības ministrija  Vinets Veldre  D.Mūrmane-Umbraško  Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1231
TA-87 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Talsos, Raiņa ielā 17, nodošanu Talsu pilsētas pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  Vinets Veldre  R.Gintere  Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1229
TA-86 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 10.novembra rīkojumā Nr.704 "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""  Veselības ministrija  Vinets Veldre  R.Gintere  Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1401
TA-3205 
Noteikumu projekts "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikums"  Vides ministrija  Ainārs Šlesers  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-1477
TA-147 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Saulkrastos, Ķīšupes ielā 14, nodošanu Saulkrastu pilsētas pašvaldības īpašumā"
 
Vides ministrija  Ainārs Šlesers    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-978
TA-3399 
Noteikumu projekts "Dzīvnieku barības apritē iesaistīto personu atzīšanas un reģistrācijas kārtība"
 
Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze   A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-1602
TA-15 
Noteikumu projekts "Cukura tirgus analīzei un bilances sagatavošanai nepieciešamās informācijas iesniegšanas kārtība un saturs"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-1603
TA-11 
Noteikumu projekts "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-1642
TA-3641 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbilstības kritērijiem komersantu uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī šo komersantu reģistrēšanas kārtību"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-527
TA-2896 
Par Eiropas Savienības tiesībām atbilstošiem risinājumiem saistībā ar Eiropas Savienības tiesību aktos iekļautu spēku zaudējušu standartu pārņemšanu un Amerikas Testēšanas un materiālu biedrības, kā arī citu standartizācijas organizāciju izstrādātu standartu pārņemšanu, kurus šobrīd nav iespējams tulkot latviešu valodā  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  R.Ansone
I.Heldorfa
A.Matīss
 
Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-932
TA-2348 
(atbalstīts MKK) Par lombardu darbības tiesiskā regulējuma izstrādi  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš  S.Āmare-Pilka
A.Babāne
D.Robežniece
J.Semeņako
 
Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1682
TA-215 
Par albuma "Terra Mariana" faksimilizdevuma un tā zinātnisko komentāru sagatavošanu un izdošanu
(Saņemts kultūras ministres pienākumu izpildītājas izglītības un zinātnes ministres priekšlikums par jautājuma izskatīšanas atlikšanu)
 
Kultūras ministrija  Baiba Rivža  J.Turlajs
A.Vilks
 
Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-300  Par Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 73.§) "Par noteikumu projektu "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"" izpildi   Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  E.Kāpostiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-331  Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi
 
Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks  A.Aivare
A.Antonovs
I.Baltiņa
 
Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-272  Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"  Finanšu ministrija  Aigars Štokenbergs  J.Brazovskis  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-3576  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta finanšu policijas ierēdņu dienesta pakāpēm"  Finanšu ministrija  Aigars Štokenbergs  I.Stalidzāne  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-150  Par risinājumiem par atlīdzības izmaksāšanu zemes īpašniekiem par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu Inčukalna dabasgāzes pazemes krātuves teritorijā  Vides ministrija  Ainārs Šlesers  R.Vesere  Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  TA-303  Noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.51 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijai""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-375  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2007.gada 16.februāra sanāksmei (par Eiropas jaunatnes politikas turpmākajām perspektīvām - viedokļu apmaiņa)  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-376  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2007.gada 16.februāra sanāksmei (par Padomes ieguldījumu (jaunatnes politikas jomā) Pavasara Eiropadomē par Eiropas Jaunatnes pakta īstenošanu - Galveno jautājumu dokuments Pavasara Eiropadomei)   Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks
Baiba Rivža 
  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-1152
TA-141 
(atbalstīts MKK) Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam projekts  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  E.Petrovska
I.Vadone
 
Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-380  Rīkojuma projekts "Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Rīgā, Rūpniecības ielā 23"  Vides ministrija  Ainārs Šlesers    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-401  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas Ministru padomes 2007.gada 19.februāra sanāksmei   Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  I.Beināre
A.Driksna
I.Grate
I.Heldorfa
Z.Liepiņa
R.Šņuka
 
Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-405  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, Telekomunikācijas un Enerģētikas ministru padomes 2007.gada 15.februāra sanāksmei   Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  J.Gailis
N.Freivalds
I.Preimate
U.Sarma
R.Šņuka
 
Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-402  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2007.gada 15.februāra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos
 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Valaine  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-395  Rīkojuma projekts "Par triju dzīvokļa īpašumu pirkšanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai"  Kultūras ministrija  Baiba Rivža  I.Builis  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-409  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2007.gada 16.februāra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-410  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2007.gada 15.-16.februāra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Juhansone  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-413  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""  Ministru prezidents  Aigars Kalvītis  A.Brēķis  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-371  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.580 "Noteikumi par rīcību administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Ābele
V.Koķis
 
Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-400  Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapu un tās pildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija  Aigars Štokenbergs  M.Jurušs
G.Pužule
D.Robežniece
 
Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-389  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par sagatavošanos Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam ieviešanai"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  A.Grinbergs
I.Raugze
 
Izskatīts MK sēdē 
5.15.  VSS-190
TA-390 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Nacionālās attīstības padomes nolikums"
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  A.Grinbergs
I.Raugze
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-3068  Par papildinājumu Ministru kabineta Atbildes rakstam Latvijas Republikas Satversmes tiesai  Ministru prezidents  Aigars Kalvītis  B.Pētersone
I.Bite-Perceva 
Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-105  DV. Par Ministru kabineta 2006.gada 28.septembra rīkojuma Nr.744 "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību vadītāju sanāksmes nodrošinājumu ar elektroenerģiju" izpildi  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  G.Keiša  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-408  Par paskaidrojuma raksta projektu Administratīvajai rajona tiesai
 
Veselības ministrija  Vinets Veldre    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-392  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas argumentēto atzinumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2006/2058" projekts (papildus iekļautais jautājums)  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  A.Driksna
D.Merirands
U.Sarma
I.Zariņš
J.Miķelsons
I.Feldmane

 
Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
6.4.  TA-473  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra rīkojumā Nr.1008 "Par darba grupas izveidošanu Latvijas - Krievijas robežšķērsošanas problēmas risināšanai, kā arī kravu tranzītpārvadājumu un loģistikas attīstības veicināšanai""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  M.Pēkalis   
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.5.  TA-3088  Par skaidrojumu Ministru kabineta Atbildes rakstam Latvijas Republikas Satversmes tiesai (papildus iekļautais jautājums)  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  R.Kārkliņš
M.Gruškevics 
Izskatīts MK sēdē 
6.6.  38-k  Informatīvais ziņojums "Jaunas Ignalinas Atomelektrostacijas (AES) projekta progresa ziņojums" (papildus iekļautais jautājums)    Jurijs Strods  A.Bāliņš
A.Meļko
U.Sarma
A.Teteris
(izskatīts MK sēdē)
 
 
6.7.  55-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Pacula pret Latviju" (papildus iekļautas jautājums)    Artis Pabriks  S.Kauliņa
I.Reine
E.Plaksins
(izskatīts MK sēdē)
 
 
6.8.  56-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju" (papildus iekļautais jautājums)    Artis Pabriks  S.Kauliņa
I.Reine
E.Plaksins
(izskatīts MK sēdē)
 
 
6.9.  64-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "A/S "Diena" un Ozoliņš pret Latviju" (papildus iekļautais jautājums)    Artis Pabriks  S.Kauliņa
I.Reine
E.Plaksins
(izskatīts MK sēdē)
 
 
6.10.  68-k  Par Ministru kabineta rīkojuma izpildi (papildus iekļautais jautājums)    Jurijs Strods  K.Gerhards
U.Sarma
(izskatīts MK sēdē)
 
 
Skatīt protokolu