Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 20.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 15.februārī
 20.februārī plkst. 12:40 precizēta

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 20.februārī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Papildus iekļautie jautājumi
0.1.  TA-453  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas tiesneša amata kandidatūras apstiprināšanu Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  M.Jeromanova
I.Labucka
 
Izskatīts MK sēdē 
I. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
1.1.  VSS-1615
TA-207 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.587 "Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Nacionālo bruņoto spēku aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi""  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1704
TA-261 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 31.marta rīkojumā Nr.185 "Par pamatnostādnēm "Bērniem piemērota Latvija"""  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks  L.Āboliņa  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1703
TA-243 
Rīkojuma projekts "Grozījums pamatnostādnēs "Bērniem piemērota Latvija""  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks  L.Āboliņa  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1706
TA-252 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.septembra rīkojumā Nr.646 "Par programmu "Bērniem piemērota Latvija" 2004.-2007.gadam""  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks  L.Āboliņa  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1705
TA-259 
Rīkojuma projekts "Grozījumi programmā "Bērniem piemērota Latvija 2004.-2007.gadam""  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks  L.Āboliņa  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1289
TA-3243 
Noteikumu projekts "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap aizsprostiem"  Ekonomikas ministrija  Normunds Broks  N.Freivalds
U.Sarma
 
Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1832
TA-292 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.oktobra rīkojumā Nr.783 "Par Biodegvielas attīstības konsultatīvo padomi""  Ekonomikas ministrija  Normunds Broks  A.Burka
M.Priedītis
 
Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1773
TA-8 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.638 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Bērziņa
V.Jureviča
 
Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-952
TA-75 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  D.Pelēkā  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1527
TA-122 
Rīkojuma projekts "Par darba grupu"  Kultūras ministrija  Helēna Demakova  S.Rancāne
D.Vilsone
 
Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1550
TA-76 
Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  J.Melderis
J.Rītiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1215
TA-394 
Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  E.Mikute
K.Perehoda
 
Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1373
TA-176 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumos Nr.29 "Kārtība, kādā no Latvijas Republikas izraidāma persona, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt bēgļa, kā arī alternatīvo statusu""
 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  J.Rudzāts  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1492
TA-306 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.212 "Ārzemnieku piespiedu izraidīšanas kārtība, izceļošanas dokumenta forma un tā izsniegšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  M.Petrušina  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1386
TA-396 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2006./2007.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  A.Irbe
I.Svarinskis
 
Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1778
TA-230 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2007.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1254
TA-152 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Jātnieku ielā 87, saglabāšanu valsts īpašumā"
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  A.Depkovska  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1752
TA-169 
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Labklājības ministrija  Oskars Kastēns  A.Masejeva  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1648
TA-121 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""  Veselības ministrija  Vinets Veldre  L.Ruškule  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1799
TA-156 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""  Veselības ministrija  Vinets Veldre  I.Šmate  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1474
TA-171 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""
 
Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1711
TA-218 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu"  Zemkopības ministrija  Vinets Veldre  R.Arnītis  Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-130  Rīkojuma projekts "Grozījumi Nacionālajā programmā iecietības veicināšanai"  Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās  Oskars Kastēns  D.Hanovs  Izskatīts MK un atlikts 
1.24.  VSS-708
TA-2604 
Par Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personu datu automātisko apstrādi Papildu protokolu par uzraudzības institūcijām un pārrobežu datu plūsmām  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  S.Plūmiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1361
TA-2987 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu"
 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  L.Lucāne  Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1776
TA-226 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 16.novembra rīkojumā Nr.731 "Par koncepciju "Par komercdarījumu tiesisko regulējumu"""
 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  V.Jarkina  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-3471  Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 13.februāra rīkojumā Nr. 80 "Par Pasākumu plānu problēmu novēršanai nekustamo īpašumu darījumu jomā"
 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1390
TA-3610 
Likumprojekts "Par Rēzeknes Augstskolas Satversmi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste
L.Svarinskis
 
Izskatīts MK sēdē 
II. Informācija
2.1.  TA-2827  Par likumprojektu "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums" un par Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.6 33.§) "Par vienotas apgrūtināto teritoriju, aizsargjoslu un to objektu informācijas sistēmas izveidi un vienotas kārtības noteikšanu izdevumu segšanai par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu iezīmēšanu robežu plānā un ierakstīšanu zemesgrāmatā" izpildes gaitu  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  M.Bērziņa
L.Medina
 
Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1682
TA-215 
Par albuma "Terra Mariana" faksimilizdevuma un tā zinātnisko komentāru sagatavošanu un izdošanu  Kultūras ministrija  Helēna Demakova  J.Turlajs
A.Vilks
 
Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-414  Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu starptautiskās konferences "REGNO 2007" rīkošanai Latvijā   Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  Ina Gudele  I.Betaga  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  2006-SAN-3450, Saņemtais dokuments  Par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" darbību    Ainārs Šlesers  Izskatīts MK sēdē   
III. Ministru kabineta lieta (II)
3.1.  VSS-1587
TA-112 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" kapitāla daļas"  Ekonomikas ministrija  Normunds Broks  R.Bergmanis
J.Dumpis
D.Janauska
K.Lore
M.Vildava
 
Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1757
TA-104 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts""  Ekonomikas ministrija  Normunds Broks  K.Lore
V.Zvejs
 
Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1586
TA-210 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" kapitāla daļas"

 
Ekonomikas ministrija  Normunds Broks  D.Andersone
K.Lore
M.Vildava
 
Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-1758
TA-92 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts akciju sabiedrību "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs""  Ekonomikas ministrija  Normunds Broks  K.Lore
J.Maršāns
 
Izskatīts MK sēdē 
IV. Politikas plānošanas dokumenti
4.1.  VSS-797
TA-3581 
Nepilngadīgo brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildes politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam projekts   Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-399  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  S.Birne  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-328  Par Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles izvietošanu Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā
 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Balodis
A.Bērziņš
V.Elksnis
G.Kosojs
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-441  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2007.gada 22.februāra sanāksmei   Labklājības ministrija  Oskars Kastēns  N.Kozuliņš  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-448  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu 2.sadaļā (Brīva darbaspēka kustība) un 14.sadaļā (Transporta politika)  Ārlietu ministrija  Gaidis Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-430  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu novirzīšanu"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Bērziņš
A.Dzenis
V.Silkalne
 
Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-472  Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem situācijas normalizēšanai uz Latvijas-Krievijas robežas"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  M.Pēkalis  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-473  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra rīkojumā Nr.1008 "Par darba grupas izveidošanu Latvijas - Krievijas robežšķērsošanas problēmas risināšanai, kā arī kravu tranzītpārvadājumu un loģistikas attīstības veicināšanai""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  M.Pēkalis  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-468  Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījums starp Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadu periodam projekta tematiskajām asīm un pasākumiem  Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks  A.Antonovs
D.Grūberte
 
Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-281  Latvijas nacionālā pozīcija par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" projektu (CCI: 2007LV051PO001)  Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks  A.Antonovs
D.Grūberte
 
Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-282  Latvijas nacionālā pozīcija par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" projektu (CCI: 2007LV161PD001)  Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks  A.Antonovs
D.Grūberte
 
Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-283  Latvijas nacionālā pozīcija par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" projektu (CCI: 2007LV161PO002)

 
Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks  A.Antonovs
D.Grūberte
 
Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-285  Latvijas nacionālā pozīcija par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta projektu (CCI: 2007LV161NS001)
 
Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks  A.Antonovs
D.Grūberte
 
Izskatīts MK sēdē 
7.5.  39-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Lobanovs pret Latviju"    Gaidis Bērziņš  I.Reine

Izskatīts MK sēdē 
 
7.6.  40-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Zaicevs pret Latviju"    Gaidis Bērziņš  I.Reine

Izskatīts MK sēdē 
 
Skatīt protokolu