Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 27.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 23.februārī
27.februārī plkst.12:30 precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 27.februārī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Papildus iekļautie jautājumi
0.1.  TA-468  Par Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.14 46.§ un 50.§) "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījums starp Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadu periodam projekta tematiskajām asīm un pasākumiem" un "Latvijas nacionālā pozīcija par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta projektu (CCI: 2007LV161NS001)"  Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks    Izskatīts MK sēdē 
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-1512
TA-318 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valodu mācību centrs" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
M.Vildava
 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2964  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
M.Lakševica
D.Zepa
 
Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1514
TA-320 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
M.Lakševica
D.Zepa
 
Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-321  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.505 "Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""
 
Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  J.Golubevs
I.Paeglītis
 
Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1347
TA-7 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  Normunds Broks  G.Melkins  Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-132
TA-539 
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā 2007.gadā aktualizējamas Valsts kancelejas, ministriju, īpašu uzdevumu ministru sekretariātu darbības stratēģijas"  Valsts kanceleja  Aigars Kalvītis  B.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-432  Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas gaisa telpas novērošanas tīkla un kontroles sistēmas attīstību  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-431  Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Karmelavas apvienotā kontroles un ziņošanas centra un tā personāla statusu  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-847
TA-18 
Likumprojekts "Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums"  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  I.Marcinkēviča
Ģ.Krūmiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-850
TA-22 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  I.Marcinkēviča
Ģ.Krūmiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-851
TA-23 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Konvenciju par Ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu""  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  I.Marcinkēviča
Ģ.Krūmiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1455
TA-317 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-370  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 1.novembra rīkojumā Nr.841 "Par koncepciju "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" attīstību 2007.-2013.gadam""

 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  I.Beināre
A.Matīss
 
Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1755
TA-227 
Rīkojuma projekts "Par valsts zemesgabala Rīgā, Mūkusalas ielā 35, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
E.Rorbaka
D.Zepa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1375
TA-258 
Noteikumu projekts "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Šengena" ierobežota konkursa nolikums"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  J.Zvilna  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1720
TA-231 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Viļānos, Rēzeknes ielā 6"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Marhels  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1672
TA-209 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Alūksnē, Merķeļa ielā 3, saglabāšanu valsts īpašumā"
 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Marhels  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1721
TA-232 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavpils rajona Ilūkstē, Raiņa ielā 8B, saglabāšanu valsts īpašumā"
 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Marhels  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1184
TA-2876 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājā, Ganību ielā 63/67, saglabāšanu valsts īpašumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Ivars Godmanis  A.Pencis  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1574
TA-339 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Blāzmas" nodošanu Saldus rajona Vadakstes pagasta pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  U.Zemmers  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1340
TA-69 
Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  A.Skrastiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1480
TA-221 
Rīkojuma projekts "Par tiešās pārvaldes iestādes "Valsts speciālās izglītības centrs" izveidi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  A.Skrastiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1481
TA-216 
Noteikumu projekts "Valsts speciālās izglītības centra nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  A.Skrastiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1653
TA-203 
Noteikumu projekts "Rīgas Tehniskās koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1479
TA-157 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.613 "Kārtība, kādā akreditē profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus un atestē profesionālās izglītības iestāžu vadītājus""  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  G.Krusts  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1654
TA-233 
Noteikumu projekts "Profesiju standartu izstrādes kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  G.Krusts  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-262  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā "  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  A.Depkovska  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1742
TA-175 
Rīkojuma projekts "Par inženiertīklu nodošanu Olaines pilsētas pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  A.Depkovska  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-297  Par Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 45.§) "Par nepieciešamajiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu elastību un drošību darba tiesiskajās attiecībās" izpildi  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1701
TA-257 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumos Nr.353 "Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku""  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-364  Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.oktobra rīkojumā Nr. 653 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā"  Reģionālās attīstības un pāsvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  I.Raugze  Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1743
TA-248 
Noteikumu projekts "Ceļu lietotāju maksājumu elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpējās izmantošanas kārtība"  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  I.Kaupe  Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1751
TA-183 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi""  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  J.Vaitužs  Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1745
TA-181 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.790 "Noteikumi par dzelzceļa signalizācijas sistēmām""  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  J.Eiduks
A.Dunskis
K.Mauriņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1629
TA-344 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ceļu lietotājiem nodrošina minimālo drošības līmeni Eiropas ceļu tīkla tuneļos, kas garāki par 500 metriem"  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  I.Kaupe  Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-1360
TA-3336 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumos Nr.585 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1538
TA-158 
Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"  Veselības ministrija  Vinets Veldre  I.Šmate  Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-1600
TA-345 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 21.septembra rīkojumā Nr.713 "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes valdījumā""
 
Veselības ministrija  Vinets Veldre  R.Gintere  Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-1821
TA-1670 
Noteikumu projekts "Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-880
TA-96 
Likumprojekts "Par Konvenciju par Eiropas Meža institūtu"
 
Zemkopības ministrija  Normunds Broks  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-1645
TA-106 
Noteikumu projekts "Gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  Normunds Broks  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-1795
TA-206 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.152 "Cūku labturības prasības""  Zemkopības ministrija  Normunds Broks  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-1469
TA-95 
Noteikumu projekts "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām pārtikas piedevām un pārtikai, kurā izmantotas pārtikas piedevas, kā arī prasības pārtikas piedevu marķējumam"  Zemkopības ministrija  Normunds Broks  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.39.  VSS-1320
TA-93 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  Ina Gudele  I.Gaidele
G.Krasovskis
 
Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-449  Par Eiropas Savienības budžeta pārskatīšanu
 
Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  J.Drozdova
N.Popens
 
Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-374  Latvijas Republikas nacionālais ziņojums par kopējiem mērķiem jauniešu brīvprātīgajam darbam  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks  A.Grafs  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1686
TA-185 
(atbalstīts MKK) Par pasākumiem, kas tiks finansēti no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un valsts atbalsta  Zemkopības ministrija  Normunds Broks  A.Reinholds  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-465  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2006.gada 20.decembra argumentēto atzinumu Nr.K (2006) 6299 par pārkāpuma procedūru lietā Nr.2005/4753" projekts
 
Finanšu ministrija  Artis Pabriks  A.Birums  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-1316
TA-3607 
Rīkojuma projekts "Par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PT/003 "Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā"  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  M.Tapiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-439  Par Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 25.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""" izpildi
 
Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  J.Eiduks
A.Dunskis
I.A.Gaveika
K.Mauriņš
J.Zālīte

 
Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-150  Par risinājumiem par atlīdzības izmaksāšanu zemes īpašniekiem par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu Inčukalna dabasgāzes pazemes krātuves teritorijā  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  R.Vesere  Noraidīts 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-197
TA-510 
Par konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu  Kultūras ministrija  Helēna Demakova  J.Treile
S.Zvidriņa
 
Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-525  Par Eiropas Savienības Izglītības ministru 2007.gada 1.-2.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-528  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2007.gada 1.-2.marta neformālajai sanāksmei   Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  O.Etla  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-529  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2007.gada 5.-6.marta sanāksmei  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-526  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmā 03.00.00 "Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām" paredzētās apropriācijas sadalījumu pašvaldību investīciju projektu īstenošanai 2007.gadā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  Z.Kalniņa-Lukaševica  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-540  Rīkojuma projekts "Par A.Ozolu"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-32
TA-456 
Noteikumu projekts "Noteikumi par advokāta eksāmena kārtību un minimālo zināšanu apjomu"

 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Baldiņa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-319  Ministru kabineta Atbildes raksta projekts Latvijas Republikas Satversmes tiesai  SATVERSMES TIESA  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-520  Paskaidrojuma raksta projekts Administratīvajai rajona tiesai  Vides ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-514  Paskaidrojuma raksta projekts Administratīvajai rajona tiesai  Zemkopības ministrija  Normunds Broks    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  63-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "I.Dmitrijevs pret Latviju"    Artis Pabriks  I.Reine

Izskatīts MK sēdē 
 
6.5.  52-s  Informatīvais ziņojums par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2006.gadā    Gaidis Bērziņš  J.Kažociņš

Izskatīts MK sēdē 
 
6.6.  80-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Rudakovs pret Latviju" (papildus iekļautais jautājums)    Artis Pabriks  I.Reine

Izskatīts MK sēdē 
 
Skatīt protokolu