Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 20.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 16.martā
20.martā plkst. 12:10 precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 20.martā
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-45
TA-455 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu sporta veidu atbalstam"
 
Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1335
TA-3273 
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  G.Romeiko  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-338
TA-2508 
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Gratkovska
S.Plūmiņa
 
Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-603
TA-3188 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  O.Geitus-Eitvina
M.Lazdovskis
 
Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1371
TA-3508 
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"  Kultūras ministrija  Helēna Demakova  G.Jēkabsons  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-40
TA-435 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam"""  Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-58
TA-474 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
E.Rorbaka
 
Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1696
TA-385 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai" un rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgas rajona Siguldas novada Siguldas pagasta Peltēs, Institūta ielā 1"
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods,
Raimonds Vējonis
 
A.Bērziņš
M.Lakševica
K.Lore
N.Šlitke
 
Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1437
TA-384 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" kapitāla daļas"

 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods,
Raimonds Vējonis
 
A.Bērziņš
K.Lore
M.Vildava
 
Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-39
TA-433 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.septembra rīkojumā Nr.673 "Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Latvijas sertifikācijas centrs" reorganizāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" izveidi""  Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-88
TA-381 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""  Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-145
TA-573 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.991 "Attīstības sadarbības padomes nolikums""  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  A.Sekacis   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-27
TA-446 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 18.marta rīkojumā Nr.129 "Par nekustamā īpašuma nodošanu valsts akciju sabiedrībai "Diplomātiskā servisa aģentūra" un valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra"""
 
Ārlietu ministrija  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-53
TA-578 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas-Krievijas starpvaldību komisiju"  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  V.Heniņš  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1759
TA-567 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 9.jūlija rīkojumā Nr.434 "Par Latvijas Būvniecības padomi""
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  I.Pilmanis  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-62
TA-403 
Rīkojuma projekts "Par Pārskatu par valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu 2006.gadā"

 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  G.Dreimane
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1588
TA-3488 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras turējumā esošo akciju sabiedrības "Rīgas starptautiskā autoosta" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
M.Vildava
 
Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-66
TA-554 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.830 "Biodegvielas attīstības konsultatīvās padomes nolikums""

 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  A.Burka
M.Priedītis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1823
TA-251 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Malējs  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-30
TA-420 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"   Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1821
TA-346 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.319 "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1822
TA-347 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijā"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-606  Par Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.76 81.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu, Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu un amatpersonu pabalstiem un kompensāciju"" dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1426
TA-421 
Likumprojekts "Grozījums Civilstāvokļa aktu likumā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  M.Petrušins  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1551
TA-377 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  M.Petrušins  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1573
TA-373 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Saldū, Jelgavas ielā 9, saglabāšanu valsts īpašumā"

 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  J.Vonda  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-872
TA-2701 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.274 "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, un prasības profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem""
 
Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  S.Baltiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1564
TA-301 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  A.Dūdiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1614
TA-362 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas
un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas""
 
Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  L.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-70
TA-519 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir un izmanto valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1750
TA-444 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.893 "Noteikumi par kārtību un termiņiem pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  R.Bergmanis  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1195
TA-3304 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  R.Bergmanis
D.Janauska
G.E.Postnieks
D.Valdmanis
V.Vaznis
V.Vogoļenoks
 
Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-1214
TA-3509 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  R.Bergmanis
D.Janauska
G.E.Postnieks
D.Valdmanis
V.Vaznis
V.Vogoļenoks
 
Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1747
TA-419 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Ļublins  Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1485
TA-333 
Noteikumu projekts "Valsts kompensācijas reģistra noteikumi"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  J.Jansons
I.Kornete-Līva
 
Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-359  Par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar kuru 2008.gadu pasludina par Eiropas starpkultūru dialoga gadu

 
Kultūras ministrija  Helēna Demakova  E.Sīle
A.Zubača
 
Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2049  Likumprojekts "Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  N.Beļakovs
I.Griķis
N.Jezdakova
I.Jurča
E.Jurkjāne
I.Melnace
A.Orehova
D.Robežniece
I.Sīle
D.Tauriņš
T.Trenko
A.Vilks
I.Bahanovska
 
Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2047  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2030  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-3060  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"
 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2062  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2051  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  2007-SAN-845, Saņemtais dokuments  Par Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta rīkojuma Nr.571 "Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007.-2016.gadam" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi    Jurijs Strods  Izskatīts MK sēdē   
4.8.  TA-735  Par situāciju ieslodzījuma vietu sistēmā un priekšlikumiem tās uzlabošanai  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  S.Zlatoustovs
L.Medina 
Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-706  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2007.gada 31.janvāra formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2007/0113"projekts
 
Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  J.Kancēvičs
I.Paeglītis
 
Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-710  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2007.gada 1.februāra formālo paziņojumu pārkāpumu lietās Nr.2007/0110, Nr.2007/0114, Nr.2007/0115 un Nr.2007/0116"
projekts
 
Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis  G.Neretniece  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-702  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.51 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijai""  Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-696  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu starptautiskās konferences "REGNO 2007" rīkošanai Latvijā"  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  Ina Gudele  I.Betaga  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-709  Noteikumu projekts "Noteikumi par maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma vidējam termiņam un maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam noteikšanas metodiku"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Eglīte
J.Šints
 
Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-1099
TA-499 
Noteikumu projekts "Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpe izmeklēšanas cietumos un brīvības atņemšanas iestādēs"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  S.Zlatoustovs  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-389
TA-715 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Nacionālās izglītības, augstākās izglītības un zinātnes ministrijas kopīgo deklarāciju"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  L.Bodniece
A.Burka
M.Ēlerts
D.Klinsone
Z.Liepiņa
 
Izskatīts MK sēdē 
5.8.  VSS-209
TA-631 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.decembra rīkojumā Nr.944 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  E.Šneps  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-726  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada 31.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2007/0117" projekts   Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  R.Konstante  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-727  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada 31.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2007/0112" projekts  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  R.Konstante  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-728  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada 31.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2007/0111" projekts  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  R.Konstante  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-733  Informatīvais ziņojums par plūdiem Jēkabpils un Aizkraukles rajonos sakarā ar ūdens līmeņa paaugstināšanos Daugavā 2007.gada 17.-19.martā  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  A.Pīlēģis  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-729  Noteikumu projekts "Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-732  Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu parakstu vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  J.Šints  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-734  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2007.gada 22.marta sanāksmei  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Maldups
A.Muižnieks
I.Rozenšteine
I.Paeglītis
A.Zariņš
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-720  Paskaidrojuma raksta projekts Administratīvajai rajona tiesai  Kultūras ministrija  Helēna Demakova  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-500  (123-s) Ministru kabineta Atbildes raksta projekts Latvijas Republikas Satversmes tiesai   SATVERSMES TIESA  Aigars Kalvītis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu