Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 27.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 22.martā
27.martā plkst. 12:35 precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 27.martā
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Papildus iekļautie jautājumi
0.1.  TA-2030  Par Ministru kabineta 2007.gada 20.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.19 39.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""   Finanšu ministrija  Gaidis Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-1819
TA-459 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" kapitāla daļas"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods,
Gaidis Bērziņš
 
K.Lore
M.Vildava
A.Dobrājs
M.Kaijaks
 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1452
TA-386 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (105.saraksts)" un rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Dzērbenes ielā 14"
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods,
Baiba Rivža
 
K.Lore
M.Vildava
E.Martinsons
 
Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1756
TA-387 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides projekti""
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods,
Raimonds Vējonis
 
K.Lore
M.Vildava
A.Eglājs
 
Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-419
TA-2594 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai"
 
Veselības ministrija  Vinets Veldre  D.Mūrmane-Umbraško  Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-1765
TA-428 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.365 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un pabalstu un kompensāciju izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts""
 
Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  M.Pakse  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-44
TA-624 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmaksājama diplomātu izdienas pensija"

 
Ārlietu ministrija  Aigars Štokenbergs  D.Baiže
I.Levrence
A.Vanaga
 
Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1454
TA-583 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  A.Andriksone
D.Trofimovs
 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-708  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.942 "Noteikumi par būtiskajām prasībām šķiltavām un to uzraudzības kārtību""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  L.Duntava
L.Zemīte
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-65
TA-506 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 29.maija rīkojumā Nr.380 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""

 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  G.Ābele
A.Gulbis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-63
TA-508 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.augusta rīkojumā Nr.629 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Gruzijas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  G.Ābele
A.Gulbis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-64
TA-511 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 23.maija rīkojumā Nr.364 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas Starpvaldību komisijā Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības vienošanās par ekonomisko, zinātnisko un tehnisko sadarbību ietvaros""
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  G.Ābele
A.Gulbis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-57
TA-471 
Noteikumu projekts "Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem"  Finanšu ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Malējs  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-105
TA-546 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.884 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa tiešo nodokļu jomā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un valstīm, ar kurām ir noslēgti starptautiskie līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu""  Finanšu ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Birums  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1636
TA-383 
Noteikumu projekts "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība"

 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  G.Krusts  Izskatīts MK un atlikts 
2.11.  VSS-962
TA-3418 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība"
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1722
TA-308 
Noteikumu projekts "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  V.Antropova
J.Šnepsta
 
Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-143
TA-586 
Noteikumu projekts "Apdrošināšanas iemaksu algas indeksa aprēķināšanas un vecuma pensijas kapitāla aktualizācijas kārtība"
 
Labklājības ministrija  Baiba Rivža  D.Trušinska  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1504
TA-240 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.759 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumiem""
 
Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Ļublins  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-72
TA-470 
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja amata apliecības un amata zīmes veidu un lietošanas kārtību"

 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  V.Rūsiņa
E.Timpare
 
Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1803
TA-417 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95, saglabāšanu valsts īpašumā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-752  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1202
TA-3602 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Cilvēka audu un orgānu uzkrāšanas, uzglabāšanas un izmantošanas kārtība"  Veselības ministrija  Vinets Veldre  D.Mūrmane-Umbraško  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-118
TA-532 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""
 
Veselības ministrija  Vinets Veldre    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-981
TA-299 
Noteikumu projekts "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās"
 
Veselības ministrija  Vinets Veldre  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1833
TA-698 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  E.Cilinskis  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1834
TA-700 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  E.Cilinskis
R.Vesere
 
Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1835
TA-492 
Noteikumu projekts "Vides konsultatīvās padomes nolikums"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  E.Zaķe-Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-21
TA-507 
Noteikumu projekts "Rāznas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums"
 
Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-79
TA-561 
Noteikumu projekts "Noteikumi par putnu sugu sarakstu, kurām piemēro īpašus dzīvotņu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu sugu izdzīvošanu un vairošanos izplatības areālā"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-80
TA-563 
Noteikumu projekts "Noteikumi par putnu sugu sarakstu, uz kurām neattiecas aizliegtās darbības"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-20
TA-577 
Noteikumu projekts "Kritēriji, kurus izmanto veicot nodarītā kaitējuma ietekmes būtiskuma novērtēšanu īpaši aizsargājamām sugām vai īpaši aizsargājamiem biotopiem"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1787
TA-422 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  VSS-405
TA-757 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par sadarbību vīzu izsniegšanā un citās konsulārā darba jomās Ungārijas Republikas vēstniecībā Kišiņevā"  Ārlietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1491
TA-760 
Rīkojuma projekts "Par XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku rīkošanu"  Kultūras ministrija  Helēna Demakova    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-746  Noteikuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.540 "Valsts aģentūras "Tautas mākslas centrs" nolikums""  Kultūras ministrija  Helēna Demakova  R.Vanags
S.Zvidriņa
 
Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-766  Informatīvais ziņojums par Mežaparka Lielās estrādes tehnisko piemērotību XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku pasākumu norisei  Kultūras ministrija  Helēna Demakova  E.Raubiško
R.Vanags
S.Zvidriņa

 
Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-774  Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu 12.sadaļā (Pārtikas drošības, veterinārā un fito-sanitārā politika), 21.sadaļā (Viseiropas tīkli), 22.sadaļā (Reģionālā politika un struktu-rālo instrumentu koordinācija), 27.sadaļā (Vides aizsardzības politika), 28.sadaļā (Patērētāju un veselības aizsardzība) un 30.sadaļā (Ārējās ekonomiskās attiecības)"  Ārlietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-762  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"  Finanšu ministrija  Gaidis Bērziņš  Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-771  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  R.Bergmanis
G.Mačs
 
Izskatīts MK un atlikts 
3.8.  VSS-240
TA-744 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumos Nr.393 "Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Dunskis
I.A.Gaveika
J.Eiduks
 
Izskatīts MK sēdē 
3.9.  VSS-241
TA-703 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.973 "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  I.A.Gaveika  Izskatīts MK sēdē 
3.10.  TA-795  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru 2007.gada 30.-31.martā neformālajā (Gimnihas) sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
3.11.  TA-800  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada 1.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2007/0109" projekts   Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  V.Jarkina  Izskatīts MK sēdē 
3.12.  VSS-337
TA-784 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.78 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
4.1.  TA-485  DV. Par Dzelzceļa pārvadājumu likuma 5.¹ panta pirmajā daļā Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi un valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" iesaistīšanu NATO aktivitātēs un militāro pārvadājumu nodrošināšanā  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  J.Arness
V.Būcēns
M.Andžāns
J.Eiduks
J.Iesalnieks
 
Izskatīts MK sēdē 
4.2.  125-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Amirs pret Latviju" (papildus iekļautais jautājums)    Aigars Štokenbergs  S.Kauliņa
E.Plaksins

(Izskatīts MK sēdē)
 
 
4.3.  131-k  (Papildus iekļautais jautājums)    Atis Slakteris  (Izskatīts MK sēdē)   
Skatīt protokolu