Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 3.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 29.martā
3.aprīlī plkst. 12:25 precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 3.aprīlī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-67
TA-482 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltijas Terapeitiskais serviss" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
M.Vildava
 
Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-1567
TA-790 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"  Ministru prezidents  Aigars Kalvītis   S.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1568
TA-814 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts kontroles likumā"  Ministru prezidents  Aigars Kalvītis   S.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-48
TA-780 
Noteikumu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmā 02.00.00 "Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana" paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlietojuma un uzraudzības kārtība"  Ministru prezidents  Aigars Kalvītis  J.Strīķe  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-3644  Noteikumu projekts "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums"  Ministru prezidents  Aigars Kalvītis  G.Cerbulis  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1453
TA-12 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  A.Andriksone
D.Trofimovs
I.Gorbačova
 
Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-149
TA-621 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 8.augusta noteikumos Nr.310 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  N.Freivalds
A.Kvesko
D.Merirands
U.Sarma
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-104
TA-616 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Maskavas ielā 255, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1425
TA-617 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"
 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  D.Vēbers  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-12
TA-509 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Kandavā, Daigones ielā 16, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  L.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-36
TA-512 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1995.gada 7.marta noteikumu Nr.45 "Skolotāju tālākizglītības atbalsta fonda nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  E.Petrovska  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-35
TA-487 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Rēzeknes rajona Lūznavas pagasta pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  A.Depkovska  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-92
TA-481 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Konkordijas ielā 66, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Labklājības ministrija  Baiba Rivža  E.Vilītis  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1746
TA-518 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kronvalda bulvārī 6, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Dundure
J.Jaudzems
 
Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-4
TA-436 
Likumprojekts "Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Itālijas Republiku, Īriju, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom) un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, kas noslēgts, pildot III panta 1. un 4.punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu, un Papildu protokolu Līgumam starp Austrijas Republiku, Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Somijas Republiku, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Portugāles Republiku, Spānijas Karalisti, Zviedrijas Karalisti, Eiropas Atomenerģijas kopienu un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, īstenojot III panta 1. un 4.punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Šatrovska  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-186
TA-647 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1047 "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā""  Vides ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1837
TA-536 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.723 "Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1194
TA-3208 
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem"   Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-126
TA-564 
Likumprojekts "Grozījums Ciltsdarba likumā"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-188
TA-553 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-415  Par valstij piederošajām akciju sabiedrības "Rīgas siltums" akcijām

 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
IV. Politikas plānošanas dokumenti
4.1.  VSS-1319
TA-237 
(atbalstīts MKK) Ceļu satiksmes drošības programmas 2007.-2013.gadam projekts
 
Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Jirgens
J.Kancēvičs
M.Pēkalis
J.Smirnovs
 
Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-771  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  R.Bergmanis
G.Mačs
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-861  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sastāvu""  Kultūras ministrija  Helēna Demakova  I.Builis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-866  Par projekta izstrādi sociālās aprūpes centra izveidošanai Kuldīgas rajona Gudeniekos  Labklājības ministrija  Baiba Rivža  S.Broka
A.Dūdiņš
P.Korņevs
 
Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-874  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 UNIDROIT Konvencijas projektam par pamatnoteikumiem attiecībā uz starpnieku turētiem vērtspapīriem  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  V.Jarkina  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-867  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 26.februāra noteikumos Nr.84 "Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Ļublins  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-367
TA-868 
Instrukcijas projekts "Instrukcija par kārtējā gada valsts budžeta izpildes analīzi"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-863  Paskaidrojuma raksta projekts Administratīvajai rajona tiesai  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  J.Pogiļdjakova  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-777  DV. Par aktualitātēm Krievijas Federācijas iestāšanās procesā Pasaules Tirdzniecības organizācijā  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  G.Ābele
Z.Liepiņa
L.Stauvere
M.Manika
R.Trokša
 
Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-787  Par padarīto un veicamajiem pasākumiem Latvijas interešu aizstāvēšanā par Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas nākotni  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-834  DV. Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar ASV German Marshall Fund" (papildus iekļautais jautājums)  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-865  Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu jaunu iekšzemes un starptautisko lidojumu atklāšanas no Liepājas lidostas nodrošināšanai" (papildus iekļautais jautājums)  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu