Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 8.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 3.maijā
8.maijā plkst. 12:50 precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 8.maijā
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Papildus iekļautie jautājumi
0.1.  TA-1099  Par Ministru kabineta 2007.gada 2.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.26 30.§) "Par Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2008.-2010.gadam"  Finanšu ministrija  Helēna Demakova    Izskatīts MK sēdē 
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  TA-635  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lienes ielā 10, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1599
TA-4 
Noteikumu projekts "Rīgas Celtniecības koledžas nolikums"

 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-420
TA-1261 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-924
TA-3478 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāmi publicējamie zemes īpašumu rādītāji"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  TA-1046  Rīkojuma projekts "Par Globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas infrastruktūras nodošanu"
 
Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  I.Angere
H.Černovs
A.Zeltiņš
G.Kļaviņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-285
TA-782 
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu Kuldīgas pilsētas vieglatlētikas manēžas būvniecībai"
 
Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-214
TA-852 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.jūnija rīkojumā Nr.385 "Par ministriju un citu valsts iestāžu kompetenci Eiropas Savienības jautājumos""  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  G.Japiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-303
TA-963 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.244 "Par nolīgumu Komisijas 2006.gada 15.marta lēmuma īstenošanai, ar ko veic piešķīrumu no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda ārkārtas pasākumu finansēšanai""  Finanšu ministrija  Helēna Demakova  E.Krilova  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-106
TA-611 
Noteikumu projekts "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem"  Finanšu ministrija  Helēna Demakova  A.Malējs  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1155  Instrukcijas projekts "Instrukcija par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem"  Finanšu ministrija  Helēna Demakova  D.Vītoliņa
I.Stepanova
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-309
TA-723 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Bauskas ielā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  Helēna Demakova    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-308
TA-724 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.janvāra rīkojumā Nr.54 "Par zemesgabalu pārdošanu""  Finanšu ministrija  Helēna Demakova    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1126
TA-379 
Likumprojekts "Grozījums Personu speciālās aizsardzības likumā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Ļūļaks  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1465
TA-1061 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par aviāciju""  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  V.Zaguzovs  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1466
TA-1063 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  V.Zaguzovs  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-212
TA-979 
Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā" (saņemts iekšlietu ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt)  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  Dz.Peneze  Izskatīts MK un atlikts 
2.13.  VSS-1616
TA-827 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu apriti, terorismu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  K.Perehoda  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-94
TA-719 
Noteikumu projekts "Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums"
 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Pencis  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-884  Rīkojuma projekts "Par Nacionālās drošības starpinstitūciju komisijas izveidi"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  G.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-210
TA-754 
Noteikumu projekts "Rīgas Medicīnas koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-181
TA-695 
Noteikumu projekts "Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-180
TA-693 
Noteikumu projekts "P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1800
TA-464 
Noteikumu projekts "Liepājas Jūrniecības koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1636
TA-383 
Noteikumu projekts "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība"

 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  G.Krusts  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-263
TA-859 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.septembra rīkojumā Nr.682 "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem""
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Ķirsons  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-262
TA-860 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.septembra rīkojumā Nr.681 "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem""

 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Ķirsons  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-408
TA-1116 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju līdzdalībai Starptautiskās darba konferences 96.sesijā Ženēvā"  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  E.Umbraško
I.Tāre
 
Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-191
TA-1095 
Par Eiropas Savienības Struktūrfondu Mērķa 3 "Eiropas teritoriālā sadarbība" ieviešanu Latvijā 2007.-2013.gadā  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Vinets Veldre  B.Bāne  Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-192
TA-1097 
Rīkojuma projekts "Par uzdevumiem Eiropas Savienības Struktūrfondu Mērķa 3 "Eiropas teritoriālā sadarbība" vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanai"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Vinets Veldre  B.Bāne  Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1744
TA-588 
Noteikumu projekts "Speciālo aviācijas darbu gaisa kuģu ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  M.Gorodcovs  Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-177
TA-885 
Likumprojekts "Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par nodošanas procedūru starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Islandi un Norvēģiju"
 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Melnace  Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-120
TA-847 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.101 "Latvijas vides aizsardzības fonda padomes nolikums""  Vides ministrija  Dagnija Staķe  A.Antāne
S.Bērziņa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-224
TA-796 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Zemkopības ministrija  Baiba Rivža  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-41
TA-779 
Noteikumu projekts "Ābeļu potcelmu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika"  Zemkopības ministrija  Baiba Rivža  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-318
TA-1147 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"

 
Zemkopības ministrija  Baiba Rivža  A.Lapiņš
A.Reinholds
 
Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1108  Par inflācijas procesiem valstī
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  O.Barānovs
G.Piņķe
 
Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-555  (atbalstīts MKK) Par nepieciešamību izstrādāt grozījumus tiesību aktos, kas regulē ieslodzīto balsošanas tiesības un to procesuālo nodrošinājumu  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-998  Par Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām un to risinājumiem  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-179  Par Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.40 37.§) "Par Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām un to risinājumiem" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  J.Rītiņš  Izskatīts MK sēdē 
IV. Politikas plānošanas dokumenti
4.1.  VSS-1372
TA-3338 
(atbalstīts MKK) Grozījumu Elektroniskās pārvaldes attīstības programmā 2005.-2009.gadam projekts   Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās  Gaidis Bērziņš  L.Gintere  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-894  Rīkojuma projekts "Par mobilizācijas gatavības nodrošināšanas uzdevuma daļēju atcelšanu"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1144  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo akciju sabiedrības "Laima" kapitāla daļu pārdošanu"  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  A.Dobroze  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-438
TA-1082 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu starptautiskas konferences organizēšanai"  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  A.Gaile  Noraidīts 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1170  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"  Finanšu ministrija  Helēna Demakova  Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1059  Rīkojuma projekts "Par papildus finansējumu Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku kompleksam Rīgā, Gaujas ielā 15"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Balodis
V.Elksnis
G.Kosojs
L.Ozols
V.Silkane
 
Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1189  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2007.gada 14.maija sanāksmei Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdei aizsardzības ministru sastāvā  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  O.Etla  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1197  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2007.gada 14.-15.maija sanāksmei  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-291  (atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Par jauna konferenču centra būvniecību"  Finanšu ministrija  Helēna Demakova  A.Dobrājs
M.Kaijaks
 
Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-96
TA-971 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (139.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
6.7.  VSS-273
TA-996 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (148.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-155
TA-974 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (144.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
6.9.  VSS-203
TA-1054 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (146.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-289
TA-1103 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (149.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-745  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Okupācijas muzeja ēkas Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 1, rekonstrukciju"
 
Kultūras ministrija  Helēna Demakova  M.Kaijaks
G.Michele
V.Nollendorfs
 
Izskatīts MK sēdē 
6.12.  VSS-1683
TA-109 
Rīkojuma projekts "Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju"  Kultūras ministrija  Helēna Demakova  M.Kaijaks  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  VSS-1684
TA-110 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Rīgas rajona Krimuldas pagastā "Turaidas muzejrezervāts" un Siguldā, Turaidas ielā 10, restaurāciju"
 
Kultūras ministrija  Helēna Demakova  M.Kaijaks  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-1200  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada 21.marta formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2006/2558" projekts   Finanšu ministrija  Helēna Demakova  Z.Medne  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-1201  Latvijas Republikas nostāju "Par Eiropas Komisijas 2007.gada 21.marta formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2006/2208" projekts  Finanšu ministrija  Helēna Demakova  Z.Medne  Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-1199  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"  Finanšu ministrija  Helēna Demakova  Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
6.17.  VSS-513
TA-1190 
Noteikumu projekts "Par Pievienošanās paziņojumu pie Saprašanās memoranda starp Polijas Republikas valdību un Sabiedroto spēku Augstāko virspavēlniecību Eiropā, un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju īstenošanai Polijas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  J.Vasiļjeva  Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-1178  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumos Nr.712 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai""  Zemkopības ministrija  Baiba Rivža  L.Jansone
A.Reinholds
 
Izskatīts MK sēdē 
6.19.  VSS-451
TA-1183 
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2007.gadā"  Zemkopības ministrija  Baiba Rivža  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
6.20.  VSS-42
TA-575 
Noteikumu projekts "Meža attīstības fonda izveidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība"  Zemkopības ministrija  Baiba Rivža  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
6.21.  TA-1206  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgumu"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  G.Ābele
M.Paņkova
 
Izskatīts MK sēdē 
6.22.  VSS-468
TA-1196 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  V.Dimza  Izskatīts MK sēdē 
6.23.  TA-1212  Latvijas nacionālā (sākotnējā) pozīcija par horizontālo pieeju attiecībā uz atsevišķām noziedzīgu nodarījumu kategorijām
 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Melnace  Izskatīts MK sēdē 
6.24.  TA-1214  Latvijas nacionālā (sākotnējā) pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par vides krimināltiesisko aizsardzību  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Melnace  Izskatīts MK sēdē 
6.25.  VSS-368
TA-1032 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībai, kuras nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām prognoze 2007.gadam ir samazinājusies salīdzinājumā ar nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm prognozi 2006.gadam"
 
Finanšu ministrija  Helēna Demakova  J.Plūme
B.Tisenkopfa
J.Šints
 
Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1192  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  R.Nīmanis
L.Priedīte-Kancēviča
 
Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1194  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  L.Priedīte-Kancēviča
I.Zeidaka
 
Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1203  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai  Veselības ministrija  Vinets Veldre    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1204  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai  Veselības ministrija  Vinets Veldre    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1186  DV. Informatīvais ziņojums par aktualitātēm Krievijas Federācijas iestāšanās procesā Pasaules Tirdzniecības organizācijā un iespējamo pārejas periodu Krievijas Federācijas diskriminējošās dzelzceļa tarifu politikas atcelšanai (papildus iekļautais jautājums)  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  G.Ābele
Z.Liepiņa
L.Stauvere
M.Manika
 
Izskatīts MK sēdē 
7.6.  2007-SAN-1377, Saņemtais dokuments  Ministru kabineta Atbildes raksta projekts Latvijas Republikas Satversmes tiesai    Aigars Kalvītis  A.Brēķis
A.Dozbergs

(Izskatīts MK sēdē)
 
 
7.7.  171-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Čistjakovs pret Latviju"    Artis Pabriks  E.Plaksins

(Izskatīts MK sēdē) 
 
Skatīt protokolu