Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 26.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
 Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministrs O.Spurdziņš
Rīgā 2007.gada 21.jūnijā
26.jūnijā plkst. 13:00 precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 26.jūnijā
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-1076
TA-2809 
Likumprojekts "Ēku energoefektivitātes likums"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  I.Pilmanis
Dz.Grasmanis
 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-840
TA-2603 
Noteikumu projekts "Par Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem"

 
Veselības ministrija  Dagnija Staķe  A.Čivčs  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-420
TA-1241 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība"

 
Finanšu ministrija  Normunds Broks  K.Zencova  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-366
TA-1224 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un Eiropas Savienības fondu ieviešanu" 
Finanšu ministrija  Normunds Broks    Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-407
TA-1471 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu biedrībai "Eiropas latvietis" televīzijas raidījumu cikla "Reālā Eiropa" veidošanai"
 
Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  K.Odiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-243
TA-1195 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās"


 
Ārlietu ministrija  Helēna Demakova  N.Popens  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1198  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā tiek izstrādāta un saskaņota Latvijas Republikas nacionālā pozīcija un notiek informācijas aprite, izvirzot Latvijas Republikas kandidātu vai atbalstot citas Eiropas Savienības dalībvalsts kandidātu vēlētam amatam Eiropas Savienības aģentūrā vai priekšlikumus par valsti, kurā izvietojama aģentūra"

 
Ārlietu ministrija  Helēna Demakova  N.Popens  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1590
TA-940 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""

 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  I.Pilmanis
E.Bučinska
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-151
TA-694 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 14.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-522
TA-1279 
Rīkojuma projekts "Grozījums Būvniecības nacionālajā programmā"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  I.Pilmanis
R.Pazdere
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-624
TA-1461 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par juridisko personu - Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā - pieprasījuma noguldījuma kontiem"

 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Dambis  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-276
TA-1322 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.531 "Noteikumi par akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma sertifikāta apstiprināšanu""

 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  D.Robežniece
S.Āmare-Pilka
G.Pužule
N.Regža
 
Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-345
TA-1238 
Noteikumu projekts "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība"

 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Pencis  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-466
TA-1400 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 5.augusta rīkojuma Nr.557 "Par rīcības plānu Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes "Olaine" rekonstrukcijai" atzīšanu par spēku zaudējušu"

 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  V.Astafjevs  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1685  Rīkojuma projekts "Par izceļošanas pabalstu Krievijas militārajiem pensionāriem, kuri izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas"

 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  I.Briede  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-406  Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Mārtiņš Roze  G.Arāja
D.Ozoliņš 
Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-396
TA-1397 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  Mārtiņš Roze  G.Arāja
D.Ozoliņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-470
TA-1304 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)""  Izglītības un zinātnes ministrija  Mārtiņš Roze  A.Skrastiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1650
TA-1376 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas "Attīstība"" Satversmes apstiprināšanu"

 
Izglītības un zinātnes ministrija  Mārtiņš Roze  L.Šiļņeva
J.Čakste
 
Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1448
TA-1093 
Noteikumu projekts "Izglītības inovācijas fonda nolikums"

 
Izglītības un zinātnes ministrija  Mārtiņš Roze  E.Petrovska  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1449
TA-1090 
Rīkojuma projekts "Par Izglītības inovācijas fonda padomi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Mārtiņš Roze  E.Petrovska  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-163
TA-799 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  J.Eiduks
A.Dunskis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-576
TA-1439 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumos Nr.393 "Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  J.Eiduks
A.Dunskis
I.A.Gaveika
 
Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-626
TA-1449 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.148 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  J.Eiduks
A.Dunskis 
Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-553
TA-1387 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.973 "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  I.A.Gaveika  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-555
TA-1388 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1033 "Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  I.A.Gaveika  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-554
TA-1390 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.660 "Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  I.A.Gaveika  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-551
TA-1440 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  D.Andersone L.Priedīte-Kancēviča  Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-342
TA-1172 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  J.Kažociņš  Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-1680  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-533
TA-1424 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Klīvi 2"-2, "Klīvi 2"-5 un "Klīvi 2"-6 Vecumnieku pagastā, Bauskas rajonā, pirkšanu"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  V.Puķīte  Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-400
TA-1327 
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums"  Veselības ministrija  Dagnija Staķe  A.Jurševica  Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-415
TA-1325 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija  Dagnija Staķe  L.Ruškule  Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1539
TA-1216 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas noteikumi""  Veselības ministrija  Dagnija Staķe  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-1715
TA-480 
Noteikumu projekts "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"  Veselības ministrija  Dagnija Staķe  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1716
TA-486 
Noteikumu projekts "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"  Veselības ministrija  Dagnija Staķe  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-1717
TA-489 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, aptur, pārreģistrē un anulē speciālas atļaujas (licences) farmaceitiskajai un veterinārfarmaceitiskajai darbībai, maksā valsts nodevu par to izsniegšanu un pārreģistrēšanu, kā arī novērtē aptieku, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavu,
zāļu un veterināro zāļu ražošanas uzņēmumu atbilstību un
zāļu labas izplatīšanas prakses atbilstību"
par to izsniegšanu un pārreģistrāciju, novērtējama aptieku, zāļu lieltirgotavu, zāļu ražošanas uzņēmumu atbilstība un labas izplatīšanas prakses atbilstība"
 
Veselības ministrija  Dagnija Staķe  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-1609
TA-1499 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-596
TA-1385 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.368 "Noteikumi par mātes piena aizstājēju sastāva obligātajām nekaitīguma prasībām, to marķējuma un reklāmas prasībām, kā arī reklāmas izvērtēšanas kārtību""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-684
TA-1504 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.350 "Noteikumi par atklātu projektu iesniegumu konkursu vadlīnijām""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Reinholds  Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-365
TA-1134 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības fonda finansētā projekta īstenošanas vietā"  Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks  I.Baltiņa
I.Aleksandroviča
 
Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-364
TA-1276 
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība"  Finanšu ministrija  Normunds Broks  I.Baltiņa
S.Rieksta 
Izskatīts MK sēdē 
2.39.  VSS-482
TA-1358 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 9.februāra rīkojumā Nr.79 "Par sabiedriskā labuma komisiju""  Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts  Oskars Kastēns  K.Gaugere  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-590  Par "Valsts programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai
2004. - 2008.gadam" īstenošanas gaitu 2006.gadā

 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  I.Dobelniece
A.Vaišļa
A.Dūdiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1664  Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām, lai segtu izdevumus, kas radušies par to mirušo cilvēku apbedīšanu, kuri nebija deklarējuši savu dzīvesvietu  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  A.Pīlēģis  Noraidīts 
3.3.  TA-1638  Latvijas Republikas nacionālais pārskats par ilgtspējīgas attīstības īstenošanu  Vides ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Politikas plānošanas dokumenti
4.1.  VSS-516
TA-1474 
(atbalstīts MKK) Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programmas projekts 2007.-2013.gadam
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods    Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-1704  Informatīvais ziņojums par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu 2008.gadā


 
Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  I.Tāre
A.Kromāne
L.Ūbele
 
Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1730  Noteikumu projekts "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai 2008.gadam"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Ošiņa
I.Štrausa
M.Jurušs
A.Kaļāne
A.Mālniece
 
Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2441  Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi nekustamā īpašuma nodokļa pilnveidošanai, lai novērstu būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga palielināšanu iedzīvotājiem"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  L.Ūbele  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-531
TA-1363 
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauku nekustamo īpašumu grupas kadastrālo vērtību bāzi"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  L.Medina
G.Kalniņš
 
Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-532
TA-1367 
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupas kadastrālo vērtību bāzi"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  L.Medina
G.Kalniņš
 
Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-530
TA-1369 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos Nr.19 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi""  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  L.Medina
G.Kalniņš
 
Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-543
TA-1522 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1643  (atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija". Sabiedriskās televīzijas tehnoloģiskās attīstības koncepcija 2008.-2012.gadam"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  R.Bergmanis  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  VSS-650
TA-1714 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Alūksnes rajona Apes novada izveidošanu"


 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-1713  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 23.maija rīkojumā Nr.360 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""   Kultūras ministrija  Helēna Demakova  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  VSS-663
TA-1708 
Noteikumu projekts "Par granta līgumu starp Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas izveidoto Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par "Projektu sagatavošanas fonda" finansēšanu"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  R.Fišers  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  VSS-664
TA-1709 
Noteikumu projekts "Par granta līgumu starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par "Projektu sagatavošanas fonda" finansēšanu"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  R.Fišers  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  VSS-568
TA-1732 
Noteikumu projekts "Valsts sektora darba samaksas komisijas nolikums"  Ministru prezidents  Aigars Kalvītis  S.Pušpure  Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-1733  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2007.gada 28.jūnija sanāksmē izskatāmo Tieslietu ministrijas kompetencē esošo jautājumu   Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Juhansone  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-1736  Latvijas nacionālajās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2007.gada 28. jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos  Vides ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
5.16.  VSS-1697
TA-1107 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  U.Sarma
D.Merirands
R.Lūsveris
L.Daugaviete
 
Izskatīts MK sēdē 
5.17.  TA-1719  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
5.18.  TA-1712  Rīkojuma projekts "Par atteikšanos izdot Juriju Britviču Baltkrievijas Republikai kriminālvajāšanai"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  M.Viļums
M.Martinsone
J.Muraru
 
Izskatīts MK sēdē 
5.19.  VSS-661
TA-1724 
Noteikumu projekts "Par granta līgumu starp Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas izveidoto Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par "Nevalstisko organizāciju fonda" finansēšanu"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  R.Fišers  Izskatīts MK sēdē 
5.20.  VSS-662
TA-1725 
Noteikumu projekts "Par granta līgumu starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par "Nevalstisko organizāciju fonda" finansēšanu"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  R.Fišers  Izskatīts MK sēdē 
5.21.  TA-1727  Rīkojuma projekts "Par robežsargu nomaiņu Eiropas Savienības robežu palīdzības misijā Moldovas Republikā un Ukrainā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  K.Druvaskalns  Izskatīts MK sēdē 
5.22.  VSS-672
TA-1734 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto pakalpojumu cenrādi"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  J.Vaitužs
A.Lubāns
 
Izskatīts MK sēdē 
5.23.  VSS-582
TA-1575 
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu pašvaldību sporta būvju būvniecībai, rekonstrukcijai un renovācijai"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  I.Jursiņa-Videmane  Izskatīts MK sēdē 
5.24.  VSS-655
TA-1576 
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu pašvaldību sporta būvju būvniecībai"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  I.Jursiņa-Videmane  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1705  (slēgtā daļa) DV PNoteikumu projekts "Par Zviedrijas Bruņoto spēku, Īrijas Aizsardzības departamenta, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Somijas Aizsardzības ministrijas saprašanās memoranda par dalību miera uzturēšanas Daudznacionālā operatīvā grupējumā "Centrs", (MNTF(C)), iepriekš Daudznacionālā brigādē "Centrs" (MNB(C)), Kosovas spēkos Trešo grozījumu" (papildus iekļautais jautājums)  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  I.Grūbe
S.Zaharova
 
Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1718  (slēgtā daļa) DV. Rīkojuma projekts "Par Latvijas Jūras novērošanas sistēmas ieviešanu" (papildus iekļautais jautājums)  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  L.Jonase  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-391
TA-2387 
(slēgtā daļa) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma maiņu" (papildus iekļautais jautājums)  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  L.Priedīte-Kancēviča
J.Jaudzems
Dz.Taurenis
 
Izskatīts MK sēdē 
6.4.  228-k  (slēgtā daļa)    Atis Slakteris  Izskatīts MK sēdē   
Skatīt protokolu