Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 7.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 3.augustā
7.augustā plkst. 12:25 precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 7.augustā
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-656
TA-1648 
Rīkojuma projekts "Par dotācijas piešķiršanu biedrībai "LVAF LĀČPLĒSIS""  Aizsardzības ministrija  Ivars Godmanis  A.Rikveilis  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-401
TA-1593 
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  T.Jefremova  Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-514
TA-1820 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Aizsardzības ministrija  Ivars Godmanis  S.Araslanova  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-855
TA-1921 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.marta rīkojumā Nr.158 "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu sporta veidu atbalstam""
 
Aizsardzības ministrija  Ivars Godmanis  I.Jursiņa-Videmane  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-853
TA-1848 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.janvāra rīkojumā Nr.19 "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2007.gadā""  Aizsardzības ministrija  Ivars Godmanis  D.Apine  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-859
TA-1861 
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētei un ieguvei izsniegto licenču izmantotāja maiņu"  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  U.Sarma
M.Vimba
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2076  Rīkojuma projekts "Par līdzekļu sadalījumu Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta programmā 25.00.00 "Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana"  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Matīss
U.Vanaga
 
Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-538
TA-1671 
Likumprojekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums"
 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  R.Fišers  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-136
TA-1509 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  M.Jurušs
G.Pužule
D.Robežniece
 
Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-535
TA-1617 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā"  Finanšu ministrija  Normunds Broks  E.Krilova  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-785
TA-1895 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-784
TA-1903 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-786
TA-1964 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Kuldīgas rajona Rudbāržu pagastā nodošanu pašvaldības īpašumā"
 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-377
TA-1300 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Pencis  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-375
TA-1505 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.687 "Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas""  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  J.Melderis
J.Rītiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-528
TA-1625 
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība"
 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-676
TA-1839 
Rīkojuma projekts "Par ēkas Jelgavas rajona Elejas pagastā, Dzelzceļnieku ielā 6, nodošanu Jelgavas rajona Elejas pagasta pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  V.Astafjevs  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-675
TA-1842 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 12.maija rīkojumā Nr.229 "Par valsts īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā""  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  V.Astafjevs  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-314
TA-1378 
Noteikumu projekts "Daugavpils medicīnas koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-331
TA-1379 
Noteikumu projekts "Sarkanā Krusta medicīnas koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-315
TA-1450 
Noteikumu projekts "Liepājas medicīnas koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-432
TA-1453 
Noteikumu projekts "Grāmatvedības un finanšu koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-261
TA-1616 
Noteikumu projekts "Alberta koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-77
TA-1813 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Kandavas novada pašvaldības īpašumā"
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  A.Rode
S.Sidiki
 
Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-76
TA-1909 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā"
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  A.Rode
S.Sidiki
 
Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-2063  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-527
TA-1821 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  D.Zvirgzdiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-708
TA-1761 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1025 "Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās kompetenci""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Grinbergs  Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-707
TA-1762 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.37 "Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta nolikums""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Grinbergs  Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-475
TA-1080 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumu Nr.601 "Informācijas sabiedrības nacionālās padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Grinbergs  Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-712
TA-1771 
Rīkojuma projekts "Grozījums Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2006.-2013.gadam"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Grinbergs  Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-709
TA-1768 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.67 "Noteikumi par Ministru prezidenta biedra kompetenci""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Grinbergs  Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-476
TA-1078 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 4.marta noteikumu Nr.104 "Tautsaimniecības vienotās stratēģijas un attīstības padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Grinbergs  Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-710
TA-1770 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 18.augusta rīkojumā Nr.568 "Par pamatnostādnēm "Tautsaimniecības vienotā stratēģija"""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Grinbergs  Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-1748
TA-1926 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Rīgā, Slokas ielā 37a, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  J.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-1805
TA-1854 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jelgavā, Palīdzības ielā 3, saglabāšanu valsts īpašumā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  V.Puķīte  Izskatīts MK sēdē 
2.35.  TA-2019  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-460
TA-1646 
Likumprojekts "Likums par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  V.Bisters  Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-459
TA-1632 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolu""  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  A.Celmiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-578
TA-1780 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  E.Lapiņš
G.Melkina 
Izskatīts MK sēdē 
III. Politikas plānošanas dokumenti
3.1.  VSS-202
TA-1566 
(atbalstīts MKK) Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plāna 2007.gadam projekts   Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Andriksone
I.Cirmane
 
Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1703  Par valstij piederošajām akciju sabiedrības "Rīgas siltums" akcijām
 
Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  K.Lore
D.Zepa
 
Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-580
TA-1930 
Par īpašuma objektu atpazīšanu un to īpašnieku identificēšanu darījuma aktā  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  M.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1936  Par Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Tiesībsarga biroja un Prokuratūras budžeta pieprasījumu 2008.-2010.gadam  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  J.Šints   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-636
TA-3385 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2030  Par tiesu nama Jūrmalā celtniecību
 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  J.Bērziņš
D.Gaile 
Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2121  Par Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku sekmīgas norises nodrošināšanu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Aglonietis
V.Kokorišs
L.Medina 
Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1817  Par prioritārā kreditora statusa garantēšanu valstij saistībā ar Maksātnespējas likuma ieviešanu
 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  E.Ābele
E.Eihmane
I.Runča
S.Pupaine

 
Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2094  Rīkojuma projekts "Par XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku 2008.gada budžeta projektu"  Kultūras ministrija  Helēna Demakova  D.Čivle
R.Vanags
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-2099  Latvijas nacionālā (sākotnējā) pozīcija par Vācijas Federatīvās Republikas un Francijas Republikas iniciatīvu, lai pieņemtu Padomes ietvarlēmumu par nosacīti noteiktu sodu, alternatīvo sodu un nosacīti atlikto sodu atzīšanu un uzraudzību  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Melnace  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-1032
TA-2117 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  S.Batere
I.Štāle
 
Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-759
TA-1984 
(atbalstīts MKK) Aktualizētās Vides ministrijas darbības stratēģijas 2007.-2009.gadam projekts
 
Vides ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-809
TA-2040 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (164.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-59
TA-2046 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks""  Ekonomikas ministrija  Helēna Demakova    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-726
TA-1929 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Par maksātnespējas procesa administratoru atlīdzību"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  E.Ābele
L.Sniega-
Svilāne
 
Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2125  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1999  Par nozaru politiku virzību Vācijas prezidentūrā un plānoto attīstību Portugāles prezidentūrā

 
Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  G.Japiņa
N.Popens
K.Medne
 
Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1874    Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  J.Šints   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu