Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 18.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs
A.Štokenbergs
Rīgā 2007.gada 13.septembrī
18.septembrī plkst. 13:00  precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 18.septembrī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-1730
TA-1580 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Aigars Kalvītis    Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-1128
TA-2381 
Rīkojuma projekts "Par valsts sektora darba samaksas komisiju"  Ministru prezidents  Aigars Kalvītis  S.Pušpure  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-291
TA-1627 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" un valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" funkciju un resursu nodošanu Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā un šo funkciju un resursu apjomu"  Aizsardzības ministrija  Helēna Demakova  N.Mercs  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1106
TA-2199 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu projektam "Ceļš pie Andreja Eglīša""  Aizsardzības ministrija  Helēna Demakova  A.Rikveilis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2278  Par Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 10.§) "Par priekšlikumiem par valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" garantiju sniegšanas mehānisma variantiem" izpildi  Ekonomikas ministrija  Aigars Kalvītis  I.Beināre
L.Kalniņa
A.Matīss
I.Feiferis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-793
TA-2259 
Likumprojekts "Grozījums Preču un pakalpojumu drošuma likumā"  Ekonomikas ministrija  Aigars Kalvītis  I.Apsīte
L.Zemīte
 
Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-958
TA-2305 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu""
 
Ekonomikas ministrija  Aigars Kalvītis  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-792
TA-1859 
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā"  Ekonomikas ministrija  Aigars Kalvītis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-943
TA-2135 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.810 "Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-934
TA-2194 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.904 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija  Oskars Kastēns  G.Rozenbilds  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-698
TA-1784 
Noteikumu projekts "Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai"  Iekšlietu ministrija  Oskars Kastēns  A.Pencis
R.Ezerts 
Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1053
TA-2414 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.maija rīkojumā Nr.253 "Par Nacionālās drošības starpinstitūciju komisijas izveidi""  Iekšlietu ministrija  Oskars Kastens  A.Pencis
R.Ezerts 
Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-755
TA-2210 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos Nr.397 "Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās un par kārtību, kādā šajās profesijās piemēro prasību par kvalifikācijas atbilstības pārbaudi vai adaptācijas periodu""  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-774
TA-1822 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.561 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību""
 
Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  I.Baranovska  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-718
TA-1969 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.215 "Ārzemnieku ceļošanas dokumentu atzīšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  Artis Pabriks  A.Krastiņš
L.Rituma
 
Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-236
TA-1702 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija  Raimonds Vējonis  V.Jarkina  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-235
TA-1836 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  Raimonds Vējonis  V.Jarkina  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1014
TA-2184 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 31.augusta noteikumos Nr.748 "Noteikumi par atlīdzības izmaksu lieciniekam, tulkam un ekspertam administratīvajā procesā tiesā""
 
Tieslietu ministrija  Raimonds Vējonis  V.Rūsiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-758
TA-2228 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""  Veselības ministrija  Vinets Veldre  I.Šmate  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-950
TA-2389 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Alūksnē, Baložu bulvārī 3A, nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Veselības ministrija  Vinets Veldre  R.Gintere  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-19
TA-1974 
Noteikumu projekts "Videi kaitīgu preču atkritumu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība un kārtība, kādā nosaka personu, kura drīkst veikt apsaimniekošanas sistēmu auditu"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1212
TA-2433 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumos Nr.712 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai""
 
Zemkopības ministrija  Ainars Baštiks  A.Reinholds  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-640
TA-2074 
Noteikumu projekts "Dekoratīvo ābeļu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika"  Zemkopības ministrija  Ainars Baštiks  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1069
TA-2167 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.476 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos""  Zemkopības ministrija  Ainars Baštiks  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-229
TA-2106 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atļauju izmantot dzīvnieku eksperimentos un apmācībās"  Zemkopības ministrija  Ainars Baštiks  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-867
TA-2282 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija  Ainars Baštiks    Izskatīts MK sēdē 
III. Politikas plānošanas dokumenti
3.1.  VSS-1647
TA-1753 
(atbalstīts MKK) Pierīgas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2007.-2013.gadam projekts  Vides ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  VSS-469
TA-2021 
(atbalstīts VSS) Par tiesisko regulējumu dopinga vielu aprites ierobežošanas jomā atbilstoši Starptautiskās konvencijas pret dopingu sportā 8.pantam  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2088  (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Tieslietu ministrija  Raimonds Vējonis  V.Rūsiņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
5.1.  TA-2108  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā"  Tieslietu ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2109  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"  Tieslietu ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2110  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2364  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  Raimonds Vējonis  V.Jarkina  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-879
TA-2035 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""
 
Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  I.Baranovska  Izskatīts MK un skatīt atkārtoti MK 
5.6.  VSS-647
TA-1720 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Par pretendentu loka paplašināšanu likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" paredzētās atlīdzības saņemšanai"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  G.Eriņš
D.Vilkaste 
Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2024  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""  Tieslietu ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-2407  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tiesu varu""  Tieslietu ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  VSS-392
TA-1372 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  VSS-1184
TA-2495 
Likumprojekts "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  I.Urtāne  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  VSS-1185
TA-2489 
Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  Z.Kalniņa
I.Raugze
 
Izskatīts MK sēdē 
5.12.  VSS-965
TA-2478 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe    Izskatīts MK un skatīt atkārtoti MK 
5.13.  VSS-1153
TA-2366 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Orehova
D.Robežniece
I.Veinberga
 
Izskatīts MK sēdē 
5.14.  VSS-1099
TA-2371 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Orehova
D.Robežniece
G.Šarfa
 
Izskatīts MK un skatīt atkārtoti MK 
5.15.  VSS-1154
TA-2369 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
5.16.  VSS-1175
TA-2346 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  M.Jurušs
G.Pužule
D.Robežniece
I.Roķis
 
Izskatīts MK sēdē 
5.17.  VSS-1100
TA-2510 
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Eglīte
I.Stepanova
 
Izskatīts MK sēdē 
5.18.  TA-2491  Par papildu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, atbalstam invalīdiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli strādājošiem pensionāriem  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Alliks
J.Muižniece
J.Šints
I.Šmitiņa
 
Izskatīts MK sēdē 
5.19.  TA-2512  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija  Aigars Kalvītis  I.Apsīte
I.Feldmane
 
Izskatīts MK sēdē 
5.20.  VSS-1270
TA-2516 
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  R.Vesere
Z.Veits
 
Izskatīts MK sēdē 
5.21.  VSS-865
TA-2304 
Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"  Iekšlietu ministrija  Oskars Kastēns  A.Pencis  Izskatīts MK sēdē 
5.22.  TA-2287  Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  Raimonds Vējonis  G.Kalniņš
M.Lazdovskis
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-2481  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2490  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada 1.augusta formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2007/0932" projekts   Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Medne  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2485  Latvijas Republikas nostājas "Par prasības celšanu Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā pret Eiropas Kopienu Komisiju par 2007.gada 13.jūlija Lēmuma Nr.K (2007)3409 atcelšanu" projekts   Tieslietu ministrija  Raimonds Vējonis  E.Balode-Buraka
V.Bisters
U.Sarma
 
Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2504  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.78 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija  Ainars Baštiks  A.Reinholds  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2497  Par Eiropas Savienības attīstības ministru 2007.gada 21.-22.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2503  Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas paziņojumu "Ceļā uz vienotiem elastdrošības principiem: vairāk un labākas darbavietas caur elastību un drošību"  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2505  Latvijas nacionālā pozīcijā Nr.2 "Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko Regulu (EK) Nr.2201/2003 groza attiecībā uz jurisdikciju, kā arī ievieš noteikumus attiecībā uz tiesību aktiem, ko piemēro laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (Rome III)"  Tieslietu ministrija  Raimonds Vējonis  D.Palčevska  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2515  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/0933"
projekts

 
Ekonomikas ministrija  Aigars Kalvītis  L.Balode
L.Zemīte
 
Izskatīts MK sēdē 
6.9.  VSS-1162
TA-2483 
Noteikumu projekts "Papildinformācijas apmaiņas, ziņojumu iekļaušanas, labošanas un dzēšanas Šengenas informācijas sistēmā kārtība un papildinformācijas pieejamības nodrošināšanas Birojam kārtība"
 
Iekšlietu ministrija  Oskars Kastēns  V.Vītoliņš  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-660
TA-1687 
Rīkojuma projekts "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  J.Plūme
I.Stepanova
J.Šints
 
Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2526  Latvijas nacionālā pozīcija par Kohēzijas politikas nākotni un Ceturto ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju   Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks  A.Antonovs
E.Evere
A.Ūbelis
 
Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2523  Informatīvais ziņojums par vidēja termiņa pasākumiem efektīvas Eiropas Savienības struktūrfondu apguves nodrošināšanai 2008.gadā
 
Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-2111  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem""  Tieslietu ministrija  Raimonds Vējonis  I.Baldiņa
J.Jansons
 
Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  2007-SAN-2925, Saņemtais dokuments  Par Latvijai būtiskiem problēmjautājumiem Portugāles prezidentūras laikā     Artis Pabriks  G.Japiņa
N.Penke
K.Gerhards
I.Krūmane
J.Maršāns
K.Medne
D.Lucaua
A.Ploriņš
A.Straume

(Izskatīts MK sēdē)

 
 
7.2.  TA-2311  DV. Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas tālāku sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu Vācijas Maršala fondu (The German Marshall Fund of the United States)"
(saņemts aizsardzības ministra pienākumu izpildītājas kultūras ministres priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt)
 
Aizsardzības ministrija  Helēna Demakova    Izskatīts MK un atlikts 
7.3.  TA-2221  DV. Par Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 43.§) "Par Informatīvo ziņojumu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 2006.gadā rīkoto krīzes vadības mācību NATO CMX 06 secinājumu ieviešanas gaitu" izpildi  Aizsardzības ministrija  Helēna Demakova  E.Svarenieks  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu