Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 23.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 22.martā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 23.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-383  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  S.Vasiļjeva  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1540
TA-725 
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata informāciju sabiedrībai par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem"   Ministru prezidents  V.Dombrovskis  A.Freidenfelds  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-33
TA-612 
Noteikumu projekts "Ekonomikas ministrijas nolikums"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-108
TA-584 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.795 "Konkurences padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Upena  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-31
TA-442 
Noteikumu projekts "Mērvienību noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis G.Rēpele  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1511
TA-541 
(2007.) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" kapitāla daļas"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-738  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2010.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-750  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1594
TA-26 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Birums  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-769  (jautājums tiks saktīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"""   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Ūbelis I.Liepa Z.Banga  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-76
TA-576 
Noteikumu projekts "Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums"   Finanšu ministrija  E.Repše  N.Lasmane  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-75
TA-569 
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes sastāvu"   Finanšu ministrija  E.Repše  N.Lasmane  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-211
TA-751 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.956 "Kārtība, kādā piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas statuss un piemērojama akcīzes nodokļa likme patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece G.Pužule  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-210
TA-752 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā, aprēķinot akcīzes nodokli naftas produktiem, nosakāms naftas produktu daudzums litros 15 grādu temperatūrā pēc Celsija"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece G.Pužule  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1278
TA-381 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 3.janvāra rīkojumā Nr.1 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu Rīgā""  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1280
TA-4610 
(2009.) (atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Elizabetes ielā 81, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1608
TA-1115 
(2008.) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.maija rīkojumā Nr.351 "Par neapbūvētu valsts zemesgabalu domājamo daļu pārdošanu""   Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1628
TA-666 
Likumprojekts "Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1086
TA-342 
Likumprojekts "Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-53
TA-452 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnija noteikumos Nr.526 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1744
TA-369 
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes aizturēto patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekārtošanas un aprīkošanas prasības"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1769
TA-343 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.319 "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1770
TA-344 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1232
TA-346 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  K.Vāgnere  Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1368
TA-555 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.209 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu shēmas apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-3835  (2009.) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis  A.Stucka K.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1017
TA-4887 
(2009.) Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-235
TA-782 
Noteikumu projekts "Noteikumi par akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma sertifikāta apstiprināšanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece G.Pužule  Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-238
TA-783 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece G.Pužule  Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-786  Noteikumu projekts "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "NVO fonds" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""   Tieslietu ministrija  T.Koķe  A.Bauere  Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1026
TA-380 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"   Tieslietu ministrija  T.Koķe  L.Medina I.Feldmane  Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-759  Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2008. gada programmas 1.1.aktivitātes "Izglītojošo un sabiedrības informēšanas kampaņu, īpaši masu medijos, realizēšana par imigrāciju un iespējamiem sabiedrības ieguvumiem" īstenošanu"  Tieslietu ministrija  T.Koķe  D.Freimane I.Remese  Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1762
TA-731 
Noteikumu projekts "Aptieku darbības uzsākšanas un darbības kārtība"  Veselības ministrija  L.Mūrniece  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-1640
TA-745 
Noteikumu projekts "Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām"  Veselības ministrija  L.Mūrniece  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-68
TA-761 
Noteikumu projekts "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"  Veselības ministrija  L.Mūrniece  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-1386
TA-214 
Likumprojekts "Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā"  Vides ministrija  R.Vējonis  I.Doniņa  Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-1101
TA-282 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Vides ministrija  R.Vējonis  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-201
TA-669 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides ministrija  R.Vējonis  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-758  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-755  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Eksporta veicināšanas programmas 2005.-2009.gadam rīcības plāna izpildes gaitu 2009.gadā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-756  Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pasākumu plāna 2010.-2011.gadam projekts  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Berķe  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-694  Likumprojekts "Par mikrouzņēmuma nodokli"  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-692  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-693  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"'   Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-675  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""   Labklājības ministrija  T.Koķe  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-677  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  T.Koķe  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-753  Noteikumu projekts "Veterinārās aptiekas darbības licencēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-191  (atbalstīts MKK) Valsts naftas produktu rezervju izveides koncepcijas projekts  Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija  A.Kampars  K.Stepanovs I.Lemšs O.Karčevskis U.Sakne S.Semjonovs   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1108
TA-352 
Izglītības sistēmas informatizācijas programmas "Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izglītības kvalitātei" īstenošanas rīcības plāna 2010.- 2013.gadam" projekts   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  M.Kazakovs  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  2010-TA-353, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par izglītības sistēmas informatizācijas programmas "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei" rīcības plāna 2007.-2009.gadam īstenošanu par laika posmu no 2008.gada 1.septembra līdz 2009.gada 1.septembrim"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  M.Kazakovs   
4.2.  TA-4050  (2009.) Informatīvais ziņojums "Elektroniskās pārvaldes attīstības programmas 2005.-2009.gadam izpildes novērtējuma ziņojums"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis  I.Leišavnieks  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-468  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts autoceļu būvniecības/rekonstrukcijas vajadzībām"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  Dz.Taurenis D.Sijāte  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-776  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomikas stabilizēšanas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plāna īstenošanu 2009.gadā un 2010.gada pirmajos divos mēnešos un priekšlikumiem par kārtību, kādā tiks sniegti ziņojumi par plāna izpildi turpmākajos pārskata periodos"  Finanšu ministrija  E.Repše  S.Bajāre  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-3647  (2009.) Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam projekts   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis  A.Grinbergs R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-676  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-781  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Vasiļevskis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-191
TA-768 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-277
TA-793 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.320 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām""  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Danilāns  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-794  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.396 "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-520  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  I.Dālderis  E.Vērpe  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-772  Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības jomas sakārtošanā"   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  V.Staškeviča V.Vogoļenoks  Izskatīts MK un atlikts 
6.7.  TA-801  Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-778  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-780  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-735  Likumprojekts "Grozījums Meža likumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-798  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības ministru 2010.gada 26.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Labklājības ministrija  T.Koķe  E.Celmiņa  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-641  Informatīvais ziņojums "Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2009.gada 1.marta līdz 2010.gada 28.februārim"  Tieslietu ministrija  T.Koķe  K.Drēviņa Z.Rasnača  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-789  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2010.gada 25.-26.marta sanāksmei  Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  I.Juhansone G.Japiņa  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-792  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 23.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-805  Par Ministru kabineta sēžu norisi  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  I.Vilks  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-3208  (2008.) Atbildes projekts Administratīvajai rajona tiesai   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  Ž.Jansone V.Gertners  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-699  Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu starp Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Bulgārijas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās Aizsardzības departamentu, Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Francijas Republikas aizsardzības ministru, Vācijas Federatīvās Republikas Aizsardzības ministriju, Grieķijas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Portugāles Republikas aizsardzības ministru, Rumānijas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Turcijas Republikas Ģenerālštābu, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Apvienoto spēku Eiropā Augstākās virspavēlniecības štābu par NATO Speciālo operāciju koordinācijas centra (NSCC) izveidošanu, organizāciju, administrēšanu, drošību, finansēšanu un personāla komplektēšanu"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  I.Grūbe   Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-4041  Informatīvais ziņojums "Par tiesiski nepieļaujamas informācijas aprites ierobežošanu virtuālajā vidē"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis  I.Leišavnieks I.Burmistrovs   
9.5.  TA-790  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iesaisti Haiti atjaunošanā"  Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  E.Dumpe  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  2010-100-s,  Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2009.gadā"     T.Koķe  J.Kažociņš   
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
11.1.  TA-762  Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pamatkapitāla palielināšanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  R.Fišers  Izskatīts MK sēdē 
11.2.  TA-718  Par akciju sabiedrību "Parex banka"   Finanšu ministrija  E.Repše  I.Rimšēvičs I.Krūmane A.Ūbelis A.Grants J.Jākobsons M.Vildava U.Kalniņš E.Berlaus R.Enģelis M.French G.Randazzo D.Kadiev P.McArthur F.Vassell E.Calzoni J.Placis Ē.Blumbergs R.Fišers N.Melngailis V.Meikšāne   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu