Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 18.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 14.maijā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 18.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-21
TA-1052 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lielrustiņi" Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Balčūns  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-431
TA-1253 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  V.Jupatovs  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1246  Rīkojuma projekts "Par Latvijas–Krievijas starpvaldību komisiju"   Ārlietu ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-410
TA-1076 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo akreditācijas institūciju"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-243
TA-925 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-292
TA-969 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.423 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā""  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-244
TA-970 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dursupes ezers", Balgales pagastā, Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-52
TA-1064 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-97
TA-1014 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.760 "Medību noteikumi""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1063
TA-900 
Likumprojekts "Bīstamo kravu aprites likums"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  M.Heislere J.Pakalns  Izskatīts MK un atlikts 
1.11.  VSS-323
TA-1007 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.539 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-73
TA-1024 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.158 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-324
TA-957 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.4 "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1186  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.852 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)"""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-199
TA-953 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P33 Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs posma 35,16.–41,20.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  Dz.Taurenis  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-434
TA-1176 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.612 "Kārtība, kādā uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izskata iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus""  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  J.Bārbale  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-329
TA-1165 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Veselības ministrija  D.Gavars  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-328
TA-1164 
Likumprojekts "Grozījums Epidemioloģiskās drošības likumā"   Veselības ministrija  D.Gavars  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1798
TA-1034 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""   Veselības ministrija  D.Gavars  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1269  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"""  Veselības ministrija  D.Gavars  J.Blaževičs  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1272  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Veselības ministrija  D.Gavars    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-249
TA-905 
Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1755
TA-439 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-246
TA-930 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-392
TA-1037 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-245
TA-1107 
Noteikumu projekts "Gozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Ministru kabineta lieta
2.1.  TA-1303  Informācija par apgūtajiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs D.Rancāne E.Pieķis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1265  Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu par līdzdalību elektronisko mašīnlasāmo ceļošanas dokumentu ICAO Publiskās atslēgas direktorijā (ICAO PKD) un izmaksu kopīgu segšanu"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  TA-1296  Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Stepanovs O.Karčevskis U.Sakne S.Semjonovs I.Lemšs   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1314  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"'  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Stepanovs O.Karčevskis U.Sakne S.Semjonovs I.Lemšs   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1229  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Kultūras ministrija  I.Dālderis  U.Lielpēters  Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-1289  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-262
TA-1082 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"   Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Lipskis A.Kromāne   Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-208
TA-847 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm un kādā naudas līdzekļus pārskaita uz ārvalstīm"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I.Gratkovska I.Ezerkalne  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-1298  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.135 "Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  D.Pētersons  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  VSS-200
TA-1306 
Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļu posmu nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Bajārs  Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-1304  Noteikumu projekts "Noteikumi par personu, kas iesaistītas pasažieru, bagāžas un kravas drošības pārbaudē, sertificēšanu un šo personu sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā iesaistīto personu sertificēšanu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  M.Gorodcovs  Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-381
TA-1307 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 99.sesijā Ženēvā"   Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Vjakse I.Nesaule  Izskatīts MK sēdē 
3.11.  TA-1290  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
3.12.  TA-1328  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
3.13.  TA-1324  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
3.14.  VSS-1299
TA-942 
Likumprojekts "Būvniecības likums"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  V.Puriņš V.Krēsliņš Z.Brunavs V.Birkavs M.Straume Ģ.Greiškalns V.Blome A.Kronbergs I.Krūmiņa A.Jēkabsons A.Pauniņš A.Cinis  Izskatīts MK sēdē 
3.15.  VSS-209
TA-1149 
Noteikumu projekts "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"  Finanšu ministrija  E.Repše  L.Ozoliņa D.Gulbe   Izskatīts MK sēdē 
3.16.  TA-1301  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs  Izskatīts MK sēdē 
3.17.  TA-1331  Informatīvais ziņojums "Par līgumu slēgšanu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000""   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Krūmiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.18.  TA-1340  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Brazīlijas Federatīvās Republikas valdības līgumu par sadarbību sportā"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
3.19.  TA-1329  Informatīvais ziņojums "Par Saprašanās memorandu modalitāšu noteikšanai Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības dibināšanai"   Kultūras ministrija  I.Dālderis  J.Treile  Izskatīts MK sēdē 
3.20.  TA-1345  Protokollēmuma projekts "Par valsts budžeta finansējuma nodrošināšanu 2010.gadam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem, kuriem ir piešķirts komercdarbības atbalsts "  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs D.Rancāne   Izskatīts MK sēdē 
3.21.  TA-1294  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmām"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-1339  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2010.gada 25.-26.maija Konkurētspējas ministru padomes sanāksmei  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1207  Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai apgabaltiesai   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  T.Koķe   S.Sidiki K.Cirsis  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1059  Atbildes projekts Satversmes tiesai  Satversmes tiesa  I.V.Lieģis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1266  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju"   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-1316  Rīkojuma projekts "Par NATO Parlamentārās Asamblejas aizsardzības pasākumu vadību"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis     
Skatīt protokolu