Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 22.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 18.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 22.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-74
TA-372 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Noteikumi par kārtību, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus""  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-104
TA-373 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 1.augusta noteikumos Nr.637 "Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1324
TA-145 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Balčūns  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1345
TA-205 
Noteikumu projekts "Noteikumi par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumu, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumu un brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līgumu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-165  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Oša A.Jēkabsons  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-370  Rīkojuma projekts "Par Biodegvielas attīstības konsultatīvo padomi"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Stepanovs B.Neimane  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-3251  (atbalstīts MKK) (2010.) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Aizkraukles ielā 12A, Rīgā, nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1397
TA-235 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Lomonosova ielā 1, k-8, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore A.Strapcāns  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1482
TA-279 
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-812
TA-9 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  J.Gaigals  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-5  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.623 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  A.Stankevičs R.Krūmiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-355  Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  J.Gaigals I.Brante   
2.11.  TA-6  Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  J.Gaigals I.Brante  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1351
TA-249 
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1279
TA-307 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 1.augusta rīkojumā Nr.476 "Par nekustamā īpašuma "Rundāles pils muzejs" Bauskas rajona Rundāles pagastā siltumtrases renovāciju""  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-263  Par Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 4.§) "Likumprojekts "Publisko aģentūru likums"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1222
TA-3634 
(2010.) Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Korčagins  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1225
TA-78 
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Korčagins  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1223
TA-79 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Korčagins  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1224
TA-82 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Korčagins  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-5
TA-314 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.824 "Noteikumi par valsts nodevu par izgudrojumu tiesisko aizsardzību""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  J.Macuka  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-6
TA-315 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.225 "Noteikumi par valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību""   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  J.Macuka  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1042
TA-45 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1074
TA-2819 
(2010.) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1073
TA-84 
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-159
TA-1590 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Teritorijas attīstības plānošanas likums"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis  I.Urtāne I.Aigare   Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-468
TA-2900 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis  I.Urtāne M.Gorškova I.Aigare   Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-467
TA-2493 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis  I.Urtāne M.Gorškova I.Aigare    
2.27.  VSS-466
TA-2491 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījums Satversmes tiesas likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis  I.Urtāne M.Gorškova I.Aigare   Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1260
TA-63 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  L.Miķelsone  Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-769
TA-31 
Noteikumu projekts "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1212
TA-117 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-1473
TA-168 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1518
TA-312 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-1470
TA-285 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-1471
TA-286 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-1646
TA-1424 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts MKK) (2010.) Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā Bulduri 1117, Jūrmalā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  G.Grūba  Izskatīts MK un atlikts 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-367  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  VSS-1013
TA-364 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām valsts autoceļa A12 (maršruts E22) Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma Ludza – Terehova (Ludza-Nirza) 129,300.-147,100.km rekonstrukcijai"   Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Meļķe V.Pastars   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  SAN-41
 
Protokollēmuma projekts "Par sabiedrības integrācijas funkcijām"   Kultūras ministrija  A.Štokenbergs  I.Skujiņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-254  Informatīvais ziņojums "Par iespējām sašaurināt vienotās atlīdzības sistēmas mēnešalgu diapazonu"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-270  Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-557
TA-2590 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (2010.) Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmām un to attīstības iespējām"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  TA-3603  (2010.) Informatīvais ziņojums "Par Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 2009.-2012.gadam noteikto uzdevumu izpildi 2009.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-174  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai   Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  V.Dombrovskis  A.Vilks  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-163  Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai   LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  A.Vilks  T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2898  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitāla samazināšanu, nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā un Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK un atlikts 
5.4.  TA-448  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 9.punkta izpildi (par darba tirgus politikas pasākumu īstenošanu, pilnveidošanu un pārraudzību)  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Lipskis L.Pauga  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-399  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"   Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-402  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti ”Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-352  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-1344
TA-406 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.februāra noteikumos Nr.177 "Noteikumi par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""   Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-346
TA-2224 
Jautājums svītrots  Ekonomikas ministrija       
6.6.  VSS-155
TA-419 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  VSS-127
TA-425 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-440  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-431  Rīkojuma projekts "Par Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas un Daugavpils 1.arodvidusskolas reorganizāciju un Daugavpils Valsts tehnikuma izveidi"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  K.Vāgnere J.Gaigals   Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-432  Rīkojuma projekts "Par Rīgas Purvciema amatu skolas un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas likvidāciju, nododot to uzdevumus valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  K.Vāgnere J.Gaigals   Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-433  Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes 14.arodvidusskolas, Rēzeknes Profesionālās vidusskolas, Lūznavas Profesionālās vidusskolas, Zilupes arodvidusskolas, Viļānu 41.arodvidusskolas un Latgales Amatniecības meistaru skolas reorganizāciju un Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izveidi"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  K.Vāgnere J.Gaigals   Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-434  Rīkojuma projekts "Par Smiltenes Profesionālās vidusskolas un Smiltenes tehnikuma reorganizāciju un Smiltenes Valsts tehnikuma – profesionālās vidusskolas izveidi"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  K.Vāgnere J.Gaigals   Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-435  Rīkojuma projekts "Par Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma un Jāņmuižas Profesionālās vidusskolas reorganizāciju un Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma izveidi"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  K.Vāgnere J.Gaigals   Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-436  Rīkojuma projekts "Par Aizkraukles arodvidusskolas un Viesītes arodvidusskolas reorganizāciju un Aizkraukles Profesionālās vidusskolas izveidi"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  K.Vāgnere J.Gaigals   Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-437  Rīkojuma projekts "Par Ogres Amatniecības vidusskolas, Ogres Meža tehnikuma un Ogres Profesionālās vidusskolas reorganizāciju un Ogres Valsts tehnikuma izveidi"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  K.Vāgnere J.Gaigals   Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-438  Rīkojuma projekts "Par Preiļu arodvidusskolas, Višķu Profesionālās vidusskolas, Dagdas arodvidusskolas un Jaunaglonas arodvidusskolas reorganizāciju un Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izveidi"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  K.Vāgnere J.Gaigals   Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-427  Rīkojuma projekts "Par Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskolas un Valmieras 36.arodvidusskolas reorganizāciju un Valmieras Profesionālās vidusskolas izveidi"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  K.Vāgnere J.Gaigals   Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-421  Informatīvais ziņojums "Par riskiem, kas saistīti ar darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitātes "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros" lielā projekta "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" īstenošanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča V.Makarovs  Izskatīts MK sēdē 
6.19.  TA-456  Informatīvais ziņojums "Par eParaksta praktiskās ieviešanas reālo situāciju un problēmām tā ieviešanā"   Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis J.Bokta G.Kiršteins  Izskatīts MK sēdē 
6.20.  TA-56  Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu G.Marķitānam"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  G.Marķitāns  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-452  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Sporta ministru neformālo padomi 2011.gada 22.- 23.februārī"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  A.Mičule  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-424  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2011.gada 24.-25. februārī"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Garisons   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-441  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 24.-25.februāra sanāksmē izskatāmajos iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-442  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 24.-25.februāra sanāksmē izskatāmajos tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  K.Pommere A.Skrjabina   Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-455  Informatīvais ziņojums "Par funkcionālo gaisa telpas bloku ieviešanas gaitu un aktuāliem jautājumiem"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Gorodcovs D.Tauriņš A.Muižnieks   Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-458  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2011.gada 28.februāra sanāksmei  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele D.Merirands   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  2011-TA-328, SAN-3503, Saņemtais dokuments  Protokollēmuma projekts "Par SIA "Lattelecom" sniegtā universālā pakalpojuma zaudējumu kompensēšanu"  SIA "Lattelecom"  A.Kampars  I.Apsīte A.Leimanis A.Kreilis   
9.2.  TA-273  Vēstules projekts Tieslietu padomei   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-423  Likumprojekts "Par Mītnes līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes biroju"   Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis I.Tauriņa   Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-439  Informatīvais ziņojums "Par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda saprašanās memoranda sarunām"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
9.5.  TA-459  Ierobežotas pieejamības informācija  Finanšu ministrija  A.Vilks  B. Bāne I.Stepanova Z.Adijāne I.Šņucins E.Januškeviča L.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
10.1.  TA-391  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijas darbu"  Kultūras ministrija  A.Kampars S.Ēlerte  Z.Liepiņa D.Klinsone V.Ekure J.Štālmeistars E.Gavele  Izskatīts MK sēdē 
10.2.  TA-3278  Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveides plānu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Ūbelis R.Fišers A.Zitcere D.Lagzdiņa R.Paņko J.Placis A.Dravniece M.Krūtainis I.Jansons L.Kļaviņa    
Skatīt protokolu