Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 1.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada  28.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 1.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-403  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.decembra rīkojumā Nr.710 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi""   Ministru prezidents  V.Dombrovskis  V.Kisļicka  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-805
TA-159 
Noteikumu projekts "Vietējās pierobežas satiksmes atļauju noteikumi"   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  A.Saliņa   
1.3.  TA-450  Rīkojuma projekts "Par finansējumu nekustamā īpašuma Ventspilī, Ostas ielā 33 renovācijai"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  V.Silkane  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-420  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.17 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-245  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumā Nr.109 "Par valodu intelekta tehnoloģiju centra "Valodu krasts" projekta vadības grupas izveidi""   Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1305
TA-105 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1060 "Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās""   Satiksmes ministrija  R.Broks  L.Rituma  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-30
TA-380 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""   Satiksmes ministrija  R.Broks  I.Kaupe V.Millers  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1251
TA-99 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība"  Satiksmes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-851
TA-2847 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm, to komplektējošām daļām, rezerves daļām un piederumiem, kuru piegādēm piemēro samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-23
TA-385 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  A.Draudiņš G.Krasovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1413
TA-257 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība""   Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1412
TA-332 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 "Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība""  Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1515
TA-256 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"   Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-428  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par G.Veismani"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  VSS-557
TA-2590 
(jautājuma izskatīšana uz mēnesi atlikta) Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmām un to attīstības iespējām"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  TA-398  Informatīvais ziņojums "Par plūdu risku draudiem Carnikavas novadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1196
TA-3600 
(2010.) Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu kapitālsabiedrību pamatkapitālā"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-177  Par rekomendācijām korupcijas risku novēršanai Valsts robežsardzē, Valsts policijā un VID Muitas pārvaldē   Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  V.Dombrovskis  N.Vilnītis D.Kurpniece D.Mežulis  Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-2898  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitāla samazināšanu, nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā un Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis I.Lipovska I.Odiņa-Laizāne J.Komisars  Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  TA-414  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.decembrim"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  TA-175  Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Eiropas Savienības fondu projektiem)  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Vilks  A.Antonovs D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-349  Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par eksporta veicināšanu)  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Kampars  I.Beināre A.Krūze G.Rēvalde J.Bundulis M.Ankalniņš   Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-242  Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (informācija par ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas izstrādes gaitu)  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-473  Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 10.punkta izpildi (par atbalstu reģionu ekonomiskajai aktivitātei)  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  V.Gēme I.Raugze A.Andreičika A.Vectēva A.Draudiņš E.Valantis L.Jansone J.Plūme I.Koteļņikova   Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-1218
TA-475 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu 2011.-2014.gadam"   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  I.Upmacis  Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-463  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK un atlikts 
5.3.  TA-483  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-482  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.marta noteikumos Nr.152 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-470  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-467  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.353 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana"""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Blaževičs  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-69
TA-485 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""  Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-357  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""   Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs  L.Eņģele   Izskatīts MK sēdē 
5.9.  VSS-70
TA-486 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmās"   Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  VSS-53
TA-489 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.178 "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība""  Zemkopības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-367  Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands   Izskatīts MK sēdē 
5.12.  VSS-24
TA-471 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  A.Blumberga V.Freidenfelds  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-465  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0259" projekts  Satiksmes ministrija  R.Broks  J.Eiduks  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-505  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2011.gada 7.marta sanāksmei   Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Elksne  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-341  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420428211   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-459  Par papildus 2011.gada budžetā īstenojamiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem   Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Šņucins E.Januškeviča I.Stepanova L.Ozoliņa B. Bāne R.Bika Z.Adijāne A.Jakobsons J.Šints   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-506  Par pilnvarojumu parakstīt Igaunijas, Somijas, Īslandes, Latvijas un Norvēģijas valdību kopīgo deklarāciju par nodomu izveidot Ziemeļvalstu funkcionālo gaisa telpas bloku (NEFAB)  Satiksmes ministrija  R.Broks  L.Betaga M.Gorodcovs   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu