Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 8.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada  3.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 8.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (I)
1.1.    Par Ministru kabineta 2011.gada 1.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.12 1.§) "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem fiskālās konsolidācijas nodrošināšanai un likumprojekta "Par valsts budžetu 2011.gadam" sagatavošanu"     A.Pabriks     
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
2.1.  VSS-103
TA-464 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.744 "Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-145
TA-512 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.830 "Nacionālās attīstības padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
3.1.  TA-463  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Šodnaka  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1314
TA-335 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  A.Vahere-Abražune D.Ozoliņš  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-816
TA-187 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latviešu valodas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  J.Valdmanis A.Širaks   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-3581  (atbalstīts MKK) (2010.) Noteikumu projekts "Šaušanas instruktoru, treneru un šaušanas sporta sacensību tiesnešu sertificēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-1276
TA-302 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 6.augusta rīkojumā Nr.471 "Par Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkas jumta kapitālo remontu Daugavpilī, Kandavas ielā 2a""  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-1277
TA-303 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumā Nr.857 "Par Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas ēkas Liepājā, Ausekļa ielā 11/15, ugunsdrošības sistēmas renovāciju""  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-1278
TA-304 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.novembra rīkojumā Nr.728 "Par Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva ēkas apsardzes sistēmas un automātiskās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzstādīšanu Rīgā, Šmerļa ielā 5""  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  VSS-1444
TA-206 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-504  Rīkojuma projekts "Par darba grupu elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
4.1.  TA-428  Rīkojuma projekts "Par G.Veismani"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  G.Veismane  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-453  Par Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 68.§) "Par Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 2.jūlija spriedumu" 2.2.apakšpunkta izpildi   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-148
TA-497 
Noteikumu projekts "Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  R.Vesere  Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  TA-519  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-491  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas sivēnmāšu, slaucamu govju, zīdītājgovju un vaislas aitu māšu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-999
TA-3198 
(2010.) Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu projekts 2011.–2017.gadam   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Bekmanis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Informācija
6.1.  TA-481  Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2010.gada 1.augusta līdz 2011.gada 31.janvārim paveiktajiem un nākošajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"   Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Bajāre  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta
7.1.  TA-414  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.decembrim"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kužnieks J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2898  Jautājums svītrots  Finanšu ministrija  A.Vilks     
7.3.  TA-383  Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-588  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 11.punkta izpildi (par strukturālo reformu gaitu, ieskaitot valsts kapitālsabiedrību pārvaldību)  Ministru kabinets  V.Dombrovskis  J.Pūce M.Bičevskis V.Stūris   Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-3605  (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  D.Palčevska   Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-3506  (2010.) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
7.7.  VSS-56
TA-397 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Papildus iekļautie jautājumi
8.1.  TA-534  Rīkojuma projekts "Par J.Eglīti"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  G.Rēvalde J.Eglītis  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-538  Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam iekļauto uzdevumu izpildes gaitu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Salmiņa  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-539  Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.–2013.gadam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Salmiņa  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-547  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  VSS-1519
TA-548 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
8.6.  VSS-9
TA-558 
Informatīvais ziņojums "Par vienreizēju pasākumu nokavējuma naudas un daļējas soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Stinka D.Avotiņa I.Pētersone I.Bahanovska   Izskatīts MK sēdē 
8.7.  VSS-1218
TA-475 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu 2011.-2014.gadam"   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  I.Upmacis J.Kalve  Izskatīts MK sēdē 
8.8.  VSS-114
TA-555 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības līgumu par vadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu un apmaiņu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Pēkalis A.Lubāns  Izskatīts MK sēdē 
8.9.  TA-575  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1058 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
9.1.  TA-561  Latvijas nacionālā pozīcija "Eiropas Savienības dienvidu kaimiņi/Lībija"   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  J.Štālmeistars K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-564  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2011/0263" projekts   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-565  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2011/0264" projekts   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-583  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei "Eiropas satelītu radionavigācijas programmu starpposma pārskats""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
9.5.  TA-580  Latvijas nacionālā pozīcija "Baltijas jūras valstu priekšlikuma projektu Starptautiskajai Jūras organizācijai (IMO) par slāpekļa oksīdu emisijas kontroles rajona statusa noteikšanu Baltijas jūrai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  L.Rituma  Izskatīts MK sēdē 
9.6.  TA-579  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2011.gada 14.marta sanāksmei   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
9.7.  TA-581  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2011.gada 9.-10.marta Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
9.8.  TA-584  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2011.gada 10.marta Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
10.1.  TA-342  Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2010-69-01   Satversmes tiesa  A.Štokenbergs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
10.2.  TA-430  Rīkojuma projekts "Par pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republikas valdību ārvalstīs un diplomātiskās pases izsniegšanu R.Arnītim"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
10.3.  TA-459  Par papildus 2011.gada budžetā īstenojamiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem   Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Šņucins E.Januškeviča I.Stepanova L.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
11.1.  2011-63-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Kirins pret Latviju"    Ģ.V.Kristovskis  I.Reine   
11.2.  2011-71-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Jasinskis pret Latviju"    Ģ.V.Kristovskis  I.Reine   
11.3.  TA-571  Informatīvais ziņojums  Satiksmes ministrija  U.Augulis  S.Glāzniece G.Kiršteins R.Tukāns A.Stucka   Izskatīts MK sēdē 
11.4.  TA-582  Dienesta vajadzībām  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Ūbelis R.Fišers A.Zitcere R.Paņko  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu