Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 15.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs A.Vilks
Rīgā 2011.gada  11.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 15.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  TA-414  Par Ministru kabineta 2011.gada 8.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.14 21.§) "Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.decembrim""   Finanšu ministrija  R.Broks    Izskatīts MK un atlikts 
Ministru kabineta lieta (I)
0.2.  VSS-114
TA-555 
Par Ministru kabineta 2011.gada 8.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.14 33.§) "Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības līgumu par vadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu un apmaiņu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-162
TA-524 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-153
TA-499 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.146 "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-3
TA-261 
Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  I.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1479
TA-386 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvjiem jauktajā komisijā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.A.Baškers  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1478
TA-426 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Lejas ielā 13, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore A.Strapcāns  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1147
TA-329 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.543 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1258
TA-389 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 1.decembra rīkojumā Nr.927 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-19
TA-344 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.augusta rīkojumā Nr.497 "Par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu privatizācijai""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore A.Strapcāns  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-17
TA-338 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra rīkojumā Nr.772 "Par nekustamā īpašuma "Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums" daļas Rundāles pagastā, Bauskas rajonā, nodošanu privatizācijai""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore A.Strapcāns  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-20
TA-339 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.novembra rīkojumā Nr.726 "Par nekustamā īpašuma "Ferma" daļu Preiļu rajona Rušonas pagasta Riebiņu novadā nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore A.Strapcāns  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-73
TA-418 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.249 "Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē""  Finanšu ministrija  A.Kampars  J.Krastiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-44
TA-496 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām"  Finanšu ministrija  A.Kampars  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-92
TA-507 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1160 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā""  Finanšu ministrija  A.Kampars  D.Šodnaka   Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-12
TA-446 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Pulkveža Brieža ielā 41 un Pulkveža Brieža ielā 43, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Kampars  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1509
TA-282 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Kampars  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1316
TA-225 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamajām ziņām"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  D.Sīmansone  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1313
TA-331 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.365 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1512
TA-400 
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Bauskas 1.vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-526  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-527  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1352
TA-264 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1458
TA-340 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.798 "Noteikumi par informācijas apmaiņas kārtību, sniegšanas nosacījumiem un prasībām Valsts darba inspekcijas integrētajai sistēmai""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Lipskis  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-467  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.353 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana"""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Blaževičs  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1485
TA-322 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.742 "Noteikumi par Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-359
TA-3653 
(2010.) Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  U.Augulis  U.Bisenieks A.Laurinovičs R.Guds V.Ķeņģis  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-1376
TA-590 
Noteikumu projekts "Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-541
TA-2440 
(atbalstīts VSS) (2010.) Rīkojuma projekts "Par nekustamajā īpašumā "Ekolauks" Olaines pagastā, Olaines novadā, esošo būvju dāvinājumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis  A.Stašāne  Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-25
TA-429 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1411
TA-287 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-54
TA-466 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-623  Protokollēmuma projekts "Par vēstules nosūtīšanu Starptautiskajai ledus hokeja federācijai"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  K.Lipmans  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  SAN-3737
 
Rīkojuma projekts "Par M.Borkovecu"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  M.Borkoveca  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1088
TA-226 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-1089
TA-227 
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-1090
TA-228 
Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā"   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-1387
TA-408 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūlija noteikumos Nr.603 "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma atsavināšanu vai lietošanas tiesību ierobežošanu""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  D.Palčevska  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-1386
TA-409 
Noteikumu projekts "Taisnīgas atlīdzības par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu noteikšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  D.Palčevska  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  VSS-1477
TA-454 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Apsīte A.Meņģelsons  Izskatīts MK sēdē 
3.9.  VSS-1198
TA-3553 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-107
TA-551 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Gorodcovs L.Betaga A.Čudare   Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1206
TA-3135 
(atbalstīts MKK) (2010.) Koncepcijas projekts par minimālās mēneša darba algas noteikšanu turpmākajiem gadiem  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Lipskis A.Kromāne  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-501
TA-189 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Elektroniskās pārvaldes attīstības plāna projekts 2011.–2013.gadam  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK un atlikts 
V. Informācija
5.1.  TA-2905  (jautājuma izskatīšana atlikta) (2010.) Informatīvais ziņojums "Par nozares informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizāciju un iestāžu lietvedības nodrošināšanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju resursu optimizācijas iespējām"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-557  Informatīvais ziņojums "Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2010.gada 1.marta līdz 2011.gada 28.februārim"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  M.Borkoveca K.Krasovska  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  SAN-398
 
Atbildes projekts Tiesībsargam  Latvijas Republikas Tiesībsargs  A.Kampars    Izskatīts MK un atlikts 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  TA-610  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-631  Informatīvais ziņojums "Par Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas rezolūcijas projekta "Vispārējā kapitāla palielināšana" apstiprināšanu"   Finanšu ministrija  A.Kampars  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-612  Rīkojuma projekts "Par L.Jermolajevu"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  G.Rēvalde L.Jermolajeva  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  VSS-1168
TA-585 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  VSS-1169
TA-586 
Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis I.Tauriņa  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-660  Rīkojuma projekts "Par komisijas izveidi, lai izvērtētu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka atbilstību amatam"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  Ē.Kalnmeiers  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
8.1.  TA-592  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2011/0260" projekts  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-616  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2174" projekts   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
9.1.  TA-626  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0261" projekts  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands K.Stepanovs B.Neimane   Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-627  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2011/0262" projekts  Finanšu ministrija  A.Kampars  M.Brencis Z.Medne   Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-617  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011. gada 27. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0257" projekts  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-632  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2010/2176" projekts   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
9.5.  TA-645  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 21.marta sanāksmei  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  J.Štālmeistars  Izskatīts MK sēdē 
9.6.  TA-664  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 17.marta sanāksmei   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
10.1.  TA-459  Par valsts budžeta konsolidācijas pasākumiem  Finanšu ministrija  A.Kampars J.Dūklavs  I.Šņucins E.Januškeviča I.Stepanova L.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
10.2.    Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Japānai"    Ģ.V.Kristovskis     
Skatīt protokolu