Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 2.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs
A.Štokenbergs

Rīgā 2011.gada 28.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 2.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-699
TA-1828 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1831  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.806 "Meža zemes transformācijas noteikumi""   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-942
TA-3237 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-267
TA-1166 
(skatīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-268
TA-1167 
(skatīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-356
TA-1747 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-269
TA-1168 
(skatīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-308
TA-1354 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-333
TA-1658 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-436
TA-1668 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-329
TA-1521 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.952 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1724  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.februāra rīkojumā Nr.72 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-524
TA-1654 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju""  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-485
TA-1651 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-574
TA-1705 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-505
TA-1743 
Noteikumu projekts "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-1830  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-1486  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.747 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra ēku (būvju) Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B, nomas maksas, aprīkojuma iegādes, komunālo maksājumu un pārcelšanās izdevumu segšanai""   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-312
TA-1584 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-1718  Rīkojuma projekts "Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoru"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-1766  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta rīkojumā Nr.507 "Par publiskā nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi""   Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-475
TA-1720 
Rīkojuma projekts "Par Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-434
TA-1708 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.215 "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai""   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-460
TA-1616 
Noteikumu projekts "Jūras vides padomes nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-561
TA-1627 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-600
TA-1821 
Noteikumu projekts "Par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1371
TA-1837 
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-492
TA-1606 
Noteikumu projekts "Labturības prasības skrējējputnu turēšanai"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-681
TA-1819 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1053 "Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1845  Rīkojuma projekts "Par I.Ķuzi"   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)  I.Ķuzis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1800  Rīkojuma projekts "Par M.Auziņu"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  A.Melnis M.Auziņš M.Kļaviņš  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-584
TA-1817 
Informatīvais ziņojums "Par citiem pakalpojumu veidiem, kuriem, lai mazinātu krāpšanās riskus ar pievienotās vērtības nodokli, būtu piemērojama pievienotās vērtības nodokļa apgrieztā maksāšanas kārtība"  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka S.Ozola D.Robežniece   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-557
TA-2590 
(2010.) Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmām un to attīstības iespējām"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis  U.Bisenieks A.Laurinovičs J.Vašs   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  SAN-1451
 
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par situāciju apsardzes darbības tirgū)   Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1798  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.583 "Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un atspoguļošana finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1799  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1841  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.151 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Pavlovska  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-264
TA-1655 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1843  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts finansiālo atbalstu Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas attīstības projekta īstenošanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1857  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1858  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1868  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-1869  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2. apakšaktivitāti "Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-1824  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Protokollēmuma projekts "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus Eiropas Komisijas īpašajās programmās "Civiltiesības" un "Krimināltiesības""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  M.Lazdovskis I.Skujiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-1871  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-1865  Noteikumu projekts "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantošanas noteikumi"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  R.Balodis  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-1866  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.360 "Noteikumi par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  R.Balodis  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-1875  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojuma Nr.790 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Biķernieku kompleksajai sporta bāzei" atcelšanu daļā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  A.Brūne E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-1836  Rīkojuma projekts "Par V.Silenieka iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  V.Silenieks  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1343  Instrukcijas projekts "Instrukcija par informācijas sistēmu drošības prasībām valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības klasificētās informācijas apstrādei, glabāšanai un pārsūtīšanai, kā arī par šo informācijas sistēmu drošības pārbaudi, reģistrāciju un akreditāciju"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  J.Kažociņš J.Batalauskis  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  2011-177-s,  Rīkojuma projekts "Par Nacionālo pretterorisma plānu"    A.Štokenbergs (IEM)  J.Leitietis   
7.3.  2011-206-s,  Rīkojuma projekts "Par Nacionālās drošības plānu"    A.Štokenbergs (IEM)  J.Leitietis   
7.4.  TA-1863  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" pamatkapitāla palielināšanu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  J.Pūce I.Zalpētere V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1864  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta rīkojumā Nr.564 "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" statūtu apstiprināšanu""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  J.Pūce I.Zalpētere V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-1885  Dienesta vajadzībām  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu