Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 16.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 20.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1197
TA-3095 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1306
TA-3114 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1303
TA-3138 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-462
TA-2269 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1050
TA-3164 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2012.gadam"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1192
TA-3146 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-935
TA-2993 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1189
TA-3132 
Noteikumu projekts "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-3137  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo un apstiprina valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes kārtējam gadam""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-925
TA-888 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts VSS) Ieteikuma projekts "Civillikuma 1073.pantā un likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14. panta otrajā daļā paredzēto valsts pirmpirkuma vai izpirkuma tiesību izmantošanas kārtība"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Špeļs K.Cirsis   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-262
TA-2446 
Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-525
TA-1801 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-995
TA-3049 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra noteikumos Nr.1072 "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-996
TA-3110 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.742 "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-523
TA-2768 
Noteikumu projekts "Garantijas naudas iemaksas, atmaksas un dokumentu aizturēšanas kārtība"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1171
TA-2807 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2011./2012.mācību gadā""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-3048  Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu īstenošanu"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1066
TA-3002 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1133
TA-3009 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.254 "Noteikumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1110
TA-2930 
Likumprojekts "Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-983
TA-3167 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.753 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanu""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-846
TA-2937 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.327 "Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-971
TA-2903 
Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta nolikums"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-2820  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.419 "Par Centrālās medicīnas ētikas komitejas personālsastāvu""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1217
TA-3085 
Rīkojuma projekts "Par Valsts operatīvo medicīnisko komisiju"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-496
TA-2899 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1306 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu īstenošanai un veic maksājumus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-3163  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumā Nr.499 "Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.–2020.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  V.Bisters  Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-858
TA-2477 
Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1107
TA-2739 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.126 "Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas un aizsardzības kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1235
TA-3052 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.30 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1209
TA-3080 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1254
TA-3139 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1255
TA-3140 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2300  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.93 53.§) "Par Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 8.§) "Noteikumu projekts "Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam"" izpildi" 3., 4. un 5. punktā doto uzdevumu izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-975
TA-2427 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.762 "Noteikumi par amatiem, kuros personas profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  V.Kazāks  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-3160  Jautājums svītrots  Izglītības un zinātnes ministrija       
3.4.  TA-2952  Par Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām ministrijās un to padotības iestādēs"" 7.punktā doto uzdevumu izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  U.Bisenieks A.Laurinovičs V.Ķeņģis   Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2984  Likumprojekts "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  A.Ozols A.Krēsliņš  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-82
TA-1241 
(atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1991  Informatīvais ziņojums "Par sporta centru un līdzīgu projektu turpmāko finansēšanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  A.Brūne E.Severs A.Vrubļevskis  Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  TA-3045  Informatīvais ziņojums "Par uzņēmuma līgumu ar Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju esošajiem vai bijušajiem darbiniekiem un civildienesta ierēdņiem slēgšanas ierobežošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-851
TA-2936 
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai"   Satiksmes ministrija  A.Ronis  E.Beļskis J.Bokta  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-3161  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Fizisko un juridisko personu un publiskās pārvaldes iestāžu datu apmaiņa ar Eiropas Savienības dalībvalstu informācijas reģistru tīklu (single Accesspoint)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  U.Bisenieks V.Narnicka   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2267  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta pārstāvju pilnvarošanu Satversmes tiesā lietā Nr.2011-11-01"  Satversmes tiesa  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-3106  Jautājums svītrots  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija       
5.3.  TA-2904  Atbildes projekts Tiesībsargam (par bērnu tiesībām uzaugt ģimenē)  Tiesībsargs  I.Viņķele  L.Liepiņa V.Gūtmanis   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2847  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2011.gada 30.septembrim"   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Rancāne E.Pieķis V.Gēme J.Spiridonovs E.Kalbergs E.Pavlovska   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-3135  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Ķuzis  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-3082  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-1153
TA-2848 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-3123  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Par partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-1077
TA-3046 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par iemaksām Āzijas–Eiropas fondā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Šteinberga  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-3186  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  A.Rimša  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-1246
TA-3174 
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma un tās aizpildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-3181  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-3051  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta rīkojumā Nr.368 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-1202
TA-3189 
Rīkojuma projekts "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" iesnieguma projektu"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Skujiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-3182  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  J.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-3187  Informatīvais ziņojums "Par esošā sliežu ceļa rekonstrukcijas "Rail Baltica" maršrutā projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2011.gadā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-3201  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele  V.Supe R.Timermanis  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-3202  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele  V.Supe R.Timermanis  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-3203  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, par valsts nodevas par drošības rezervju uzturēšanu apmēru, kā arī par kārtību tās aprēķināšanai, maksāšanai un administrēšanai"'  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  O.Karčevskis M.Stirāns S.Semjonovs I.Lemšs   Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-3148  Informatīvais ziņojums "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas programmām un apakšprogrammām 2011.gadā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  V.Elksnis A.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-3199  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  F.Ģēvele A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-3077  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.149 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-3210  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 15.marta rīkojumā Nr.147 "Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele  V.Supe  Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-3190  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  A.Lubāns   Izskatīts MK sēdē 
6.19.  TA-3214  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
6.20.  TA-3217  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.marta noteikumos Nr.183 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas sivēnmāšu, slaucamu govju, zīdītājgovju un vaislas aitu māšu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-3183  Latvijas nacionālā pozīcija "2012.gada Ikgadējais izaugsmes ziņojums"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  O.Barānovs  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2974  Paskaidrojuma projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2011-18-01   Satversmes tiesa  A.Vilks  D.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2012-422-k,  Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūlija rīkojumā Nr.406-k "Par Valsts materiālo rezervju nomenklatūru"    R.Kozlovskis  O.Āboliņš   
9.2.  2012-436-k,    A.Pabriks     
9.3.  TA-2960  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra sēdes protokollēmumā Nr.62 64.§ doto uzdevumu izpildi"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Pone D.Lagzdiņa I.Jansons A.Eberhards B.Bāne L.Kļaviņa A.Zitcere K.Āboliņš M.Krūtainis R.Paņko C.H.Kallaker V.Ozoliņa    
Skatīt protokolu