Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 6.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 10.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1251
TA-3220 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.177 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātē "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana"""  Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1187
TA-3301 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1277
TA-3249 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersants glabā Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto militāro munīciju, militāro pirotehniku, militārās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-5  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-20  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupu Latvijas–Ķīnas Apvienotajā komitejā"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1427
TA-704 
(atbalstīts MK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-934
TA-2714 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-798
TA-2968 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tās Protokolu"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-962
TA-2744 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-3094  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1129
TA-3107 
Noteikumu projekts "Noteikumi par muitošanas režīma – preču iznīcināšana – piemērošanu"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1155
TA-3099 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.269 "Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1019
TA-2979 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Priedkalne" Priedkalnē, Garkalnes novadā, nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-433
TA-3303 
Noteikumu projekts "Pirotehniķa sertifikāta iegūšanas kārtība, un par tā izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1204
TA-3028 
Likumprojekts "Par Ventspils Augstskolas Satversmes grozījumu"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-954
TA-2811 
Noteikumu projekts "Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-984
TA-2939 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību"   Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1111
TA-3143 
Rīkojuma projekts "Par Valsts rīcības plānu civilās aviācijas nelaimes gadījumu seku novēršanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-542
TA-2295 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-543
TA-2434 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-572
TA-3130 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-766
TA-2785 
Noteikumu projekts "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība"   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-998
TA-3129 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Moldovas Republikas Veselības ministrijas līgumu par sadarbību veselības nozares un medicīnas zinātnes jomā"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-882
TA-3042 
Noteikumu projekts "Zirgu infekciozās anēmijas uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1305
TA-3211 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.554 "Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-1339
TA-3298 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.590 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-4  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2  Par Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.41 32.§) "Par Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 17.§) "Par Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 16.§) "Par Eiropas ainavu konvenciju" izpildi" izpildi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Rinkēvičs  I.Urtāne  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-3290  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas un iekšējā audita struktūrvienību funkcijām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas Šveices sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele  D.Grūberte  Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-3239  Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-1337
TA-2233 
Noteikumu projekts "Vietvārdu informācijas noteikumi"   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Skujiņa K.Pommere M.Baltiņš A.Timuška D.Giluce  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2230  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.294 "Noteikumi par vietu nosaukumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu veidošanu un lietošanu""   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Skujiņa K.Pommere M.Baltiņš A.Timuška  Izskatīts MK sēdē 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  VSS-1349
TA-24 
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālā biroja divgades sadarbības līgumu 2012.–2013.gadam"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-21  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā""  Zemkopības ministrija  LStraujuma    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-38  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Rinkēvičs  U.Bisenieks R.Timermanis   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-43  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Rinkēvičs  U.Bisenieks R.Timermanis  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-39  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par maksimālajām konsultāciju pakalpojumu likmēm, kuras piemērojamas darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iepirkumos"" izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Rinkēvičs  U.Bisenieks R.Timermanis  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-40  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Rinkēvičs  U.Bisenieks R.Timermanis  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-3258  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 15.marta rīkojuma Nr.147 "Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  U.Bisenieks R.Timermanis  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  SAN-72
 
Informatīvais ziņojums "Par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un par paveikto un iecerēto turpmāko darbību Eiropas Savienības jautājumos"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-27  Latvijas nacionālā pozīcija "Komisijas ieteikums par atbalstu visu ES aptverošiem eCall pakalpojumiem elektronisko sakaru tīklos neatliekamās palīdzības zvanu pārraidīšanai no transportlīdzekļa, pamatojoties uz 112 zvanu ("eCall")"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  I.Tauriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-28  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 24.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/2195" projekts   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Rinkēvičs  R.Kašs  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-48  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Asamblejas otro sesiju 2012.gada 14.-15.janvārī"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands B.Neimane   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-60  Latvijas nacionālā pozīcija "Par starptautisku līgumu par pastiprinātu ekonomisko savienību"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Bērtulis A.Balode M.Apsalone   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2398  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem efektīva mehānisma nodrošināšanai to amatpersonu iespējamo pārkāpumu noskaidrošanai un saukšanai pie atbildības, kuras veic izmeklēšanas darbības"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Gratkovska I.Reine A.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu