Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 7.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 3.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 7.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-144  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1121
TA-3284 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1128
TA-3212 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""   Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1191
TA-203 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1285
TA-74 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija  I.Viņķele  A.Danilāns  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1266
TA-46 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1183
TA-14 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumos Nr.187 "Iekārtu elektrodrošības noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-129  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo akreditācijas padomi"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1094
TA-3184 
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-228  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-764
TA-108 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1002
TA-3251 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos Nr.402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1345
TA-194 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1313
TA-197 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza - Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1312
TA-198 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Vircavas tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai uz autoceļa P94 Jelgava–Staļģene–Code 3,00.km"   Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1163
TA-3269 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1272
TA-117 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.433 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā, masu informācijas līdzekļu reģistrā un arodbiedrību reģistrā un reģistrācijas apliecībām""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1321
TA-35 
Noteikumu projekts "Noteikumi par meža apsaimniekošanu iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1257
TA-3312 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-200  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1029 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
2.1.  VSS-1504
TA-1676 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  D.Kurpniece  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-206  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības prioritātēm Dānijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-3103  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Latvāņu izplatības ierobežošanas programmas 2006.-2012.gadam izpildi laika posmā no 2009.gada līdz 2011.gadam   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-292  Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  Ģ.Blumers P.Lībietis I.Zemdega-Grāpe M.Klismets   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  SAN-2667
 
Jautājums svītrots  Latvijas Valsts prezidenta kanceleja       
4.3.  TA-207  Priekšlikumi likuma "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā" otrreizējai caurlūkošanai  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  R.Kozlovskis  L.Čunka T.Černova A.Lapiks  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-279  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Ukrainas ekonomiskās sadarbības programmu 2012. – 2013.gadam"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-1043
TA-260 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Ķuzis  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-274  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  S.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-211  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī atbalstu valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-1379
TA-269 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  V.Putāns S.Kauliņa D.Baltruma S.Lūse   Izskatīts MK un atlikts 
5.6.  VSS-1399
TA-270 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  V.Putāns S.Kauliņa D.Baltruma S.Lūse   Izskatīts MK un atlikts 
5.7.  TA-271  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  G.Grūbe I.Turlaja E.Kots J.Siksnis   Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-272  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-276  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  VSS-426
TA-2273 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands I.Ruško A.Kurgs   Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-293  Rīkojuma projekts "Par I.Jaunzemes pārcelšanu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Alliks I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-220  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2020.gada plānošanas periodam"  Finanšu ministrija  I.Viņķele  A.Antonovs D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-265  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas pret Latviju ierosināto pārkāpuma procedūru Nr.2007/2189"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-297  Latvijas nacionālā pozīcija par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2012.gada 14.februāra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  G.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-300  Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2012.gada 10.februāra sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-182  Rīkojuma projekts "Par Pablo Goodman (Pavel Lozhevich) izdošanu Baltkrievijas Republikai kriminālvajāšanai"   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  V.Rūsiņa M.Viļums  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-67  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijas darbu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  V.Ekure  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-71  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.11 79.§) "Par Latvijas-Krievijas Starpvaldību komisijas darbu" noteiktā uzdevuma izpildi"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  2012-50-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Longa Yonkeu pret Latviju"     E.Rinkēvičs  S.Kauliņa   
8.4.  TA-215  Par Ministru kabineta 2011.gada 4.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.63 4.§) "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu papildu līdzekļu pieprasījumiem 2012.-2014.gadam" 6.punkta izpildi   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  R.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu