Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 19.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 15.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 19.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-502
TA-1226 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšana prasības un kontroles kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-391
TA-1261 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-209
TA-1262 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.10 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1324
TA-1189 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-451
TA-1343 
Likumprojekts "Par tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-434
TA-1103 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.537 "Noteikumi par trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības reģistrācijas iesnieguma veidlapas paraugu un atzinuma veidlapas paraugu par trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības atbilstības reģistrēšanas nosacījumiem, atzinuma sagatavošanas un nosūtīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-722
TA-814 
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta nodrošināšanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-204
TA-909 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-203
TA-911 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Fizisko personu-saimnieciskās darbības veicēju-diskriminācijas aizlieguma likums"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-351
TA-1044 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap civilās aviācijas drošībai paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem"   Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-393
TA-1047 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-10
TA-1100 
Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu savietotāju un integrētā valsts informācijas sistēmu aizsardzības prasības"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-283
TA-845 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-427
TA-1077 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.474 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-428
TA-1131 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1123 "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-465
TA-1307 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  2012-TA-2174, MK noteikumu projekts  (atbalstīts MKK) (2011.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
3.2.  TA-1380  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis  A.Stašāne  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1319
TA-1048 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasībām bīstama suņa turēšanai"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-322
TA-1134 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par autoostu darbības pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas efektivitātes uzlabošanu un izmaksu samazināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  M.Pēkalis N.Narvaišs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  2012-C-1337-jur,  (pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikuma jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Priekšlikumi par atbildīgās institūcijas noteikšanu koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatēšanā un uzturēšanā valstij piederošai zemei    R.Kozlovskis  D.Jurēvica   
5.2.  2012-TA-1401, Ā-1275-jur, D-1303-jur, Vēstule  (pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikuma jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par atbildīgās ministrijas noteikšanu tiesību aktu projektu sagatavošanā par pašvaldību administratīvajās teritorijās esošo publisko ūdeņu un zemi zem tiem nodošanu attiecīgās pašvaldības valdījumā (publisko ezeru Lielais Baltezers, Mazais Baltezers, Lilastes ezers, Dūņezers, Gaujas upe, Gaujas-Daugavas kanāls un dabas lieguma "Daugava pie Kaibalas")     A.Vilks  M.Brencis J.Tiļčuks   Izskatīts MK un atlikts 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1381  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  S.Belrus E.Pastars V.Kalve   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-405
TA-1358 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.273 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1360  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.802 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-400
TA-1149 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1047 "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1385  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.613 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1373  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atļauju B.Vītoliņai savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  G.Zadraks I.Eglītis   Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1382  Informatīvais ziņojums "Par 2012.gada Starptautiskā Ķīnas uzņēmējdarbības foruma (2012 Global China Business Meeting) līdzorganizēšanu Rīgā 2012.gada 25.-27.novembrī"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Klinsone V.Feodorova  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1379  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Klinsone V.Feodorova  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-1374  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.149 "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-985
TA-1166 
(pēc satiksmes ministra priekšlikuma jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par Rojas ostas robežu noteikšanu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  J.Megnis A.Maldups   Izskatīts MK un atlikts 
6.11.  VSS-987
TA-1168 
(pēc satiksmes ministra priekšlikuma jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par atsavināšanas izdevumu apmēra noteikšanu valsts nekustamā īpašuma Rojas osta, Rojas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8882 008 0728) daļas – atsavināšanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  J.Megnis A.Maldups   Izskatīts MK un atlikts 
6.12.  VSS-529
TA-1363 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm un kādā naudas līdzekļus pārskaita uz ārvalstīm"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  VSS-251
TA-1277 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Kredītinformācijas apmaiņas tiesiskie aspekti un institucionālais modelis"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  A.Kalniņš I.Eglītis G.Zadraks   Izskatīts MK sēdē 
6.14.  VSS-894
TA-3050 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) (2011.) Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo normatīvo regulējumu un kārtību saistībā ar izsniegto būvatļauju pagarināšanu un procesa optimizēšanu"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-1398  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un ASV Starptautiskās attīstības aģentūras (USAID) saprašanās memorands par sadarbību Moldovā tieslietu jomā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Grinberga  Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-1408  Informatīvais ziņojums "Par situācijas stabilizēšanu valsts sociālās aprūpes centros"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-1409  Rīkojuma projekts "Par papildu finansējuma piešķiršanu Labklājības ministrijai pilotprojekta uzsākšanai valsts sociālās aprūpes centros"   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-1400  Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" sagatavošanas grafiku"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne J.Stinka A.Andreičika J.Šints Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
6.19.  TA-1187  Informatīvais zinojums "Par jauna Latvijas sabiedriskā elektroniskā medija izveidi"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  A.Dimants A.Dulevska G.Grūbe  Izskatīts MK sēdē 
6.20.  TA-1399  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  A.Dimants  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1376  Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Islandi 14.sadaļā Transporta politika, 19.sadaļā Sociālā politika un nodarbinātība, 32.sadaļā Finanšu kontrole un EK ziņojumu par atvēršanas nosacījuma izpildi pievienošanās sarunu ar Islandi 22.sadaļā Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Ābelis  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1375  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2012.gada 21.-22.jūnija sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1378  Par Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 26.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/4023" projekts  Veselības ministrija  I.Circene  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1402  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 21.-22.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Tāre I.Elksne   Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1406  Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Gratkovska  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-1411  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2012.gada 22.jūnija sanāksmei   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika N.Sakss I.Ozoliņa A.Birums G.Pužule   Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-1422  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2012.gada 25.-26.jūnija sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Kurme K.Našeniece E.Trumkalns   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1041  Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijai civillietā Nr.C04233510  Rīgas apgabaltiesa  R.Kozlovskis  M.Inkina  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1042  Atbildes projekts Augstākajai tiesai administratīvajā lietā Nr.42532607  Augstākā tiesa  G.Bērziņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-1049  Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāna 2012.-2024.gadam projekts  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-981  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  S.Belrus  Izskatīts MK un atlikts 
9.3.  TA-919  Atbildes projekts Eiropas Komitejai spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš I.Viņķele  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-1404  Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" komercdaļas pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu"   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika L.Kļaviņa A.Zitcere J.Pone R.Paņko M.Krūtainis  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu