Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 14.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
A.Vilks

Rīgā 2012.gada 10.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 14.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-651
TA-1662 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.840 "Noteikumi par Valsts policijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-640
TA-1724 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-642
TA-1725 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende     
1.4.  VSS-648
TA-1794 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1484  Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1646  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Mērsraga novada Domei"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-604
TA-1676 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Jūras Pērles", Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, nodošanu Dundagas novada pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-501
TA-1651 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-520
TA-1653 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-437
TA-1723 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-490
TA-1728 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-510
TA-1656 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-539
TA-1689 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "P63" Preiļu pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-706
TA-467 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1660  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-155
TA-1612 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-643
TA-1789 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1165 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populācijas dabā (reintrodukcija)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-330
TA-1818 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-331
TA-1819 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-329
TA-1820 
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1447
TA-1113 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1210
TA-1377 
Noteikumu projekts "Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-653
TA-1639 
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-742
TA-1968 
(2008.) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Pievienotās vērtības nodokļa likums"  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka S.Ozola K.Skrastiņa T.Jacuka   Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
3.2.  VSS-563
TA-1720 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 16.septembra rīkojumā Nr.629 "Par koncepciju "Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  I.Vārna   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1768  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1837  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu 2012.-2015.gadam"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1785  Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"   Labklājības ministrija  I.Viņķele  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-672
TA-1762 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2013. – 2015.gadam"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  E.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  SAN-1121
 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Latvijas Pašvaldību savienībai (par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2012.gada vienošanās un domstarpību protokolā fiksēto vienošanos izpildi)  Pašvaldību savienība Latvijas  V.Dombrovskis  M.Krieviņš I.Bule  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-664  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisijai (par grozījumiem normatīvajos aktos attiecībā uz lietu izskatīšanas paātrināšanu un par jauna ekspertīzes institūta radīšanu)  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1822  Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" informācijas sistēmas darbības koncepcijas saīsināto aprakstu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis  A.Daugulis S.Zvidriņa I.Skujiņa A.Krusts  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-688
TA-1833 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 6/8, Rīgā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis A.Tihomirovs  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1754  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  G.Karlsons   Izskatīts MK un atlikts 
5.6.  TA-1812  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Kozlovskis  A.Daugulis S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1875  Nacionālā attīstības plāna projekta 2014.–2020.gadam sākotnējā redakcija  Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis  M.Krieviņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1668  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.642 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti "Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība"""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1860  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Investīciju bankas lēmuma projekta par kapitāla palielināšanu apstiprināšanu un nepieciešamo līdzekļu ieplānošanu likumprojektā "Par valsts budžetu 2013.gadam""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Timofejeva D.Stūrmanis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1864  Informatīvais ziņojums "Par ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu īstenošanā iesaistīto institūciju darbības rezultātiem 2012.gada sešos mēnešos un šo pasākumu ietekmi uz nodokļu iekasēšanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Šņucins J.Salmiņa   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1880  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  E.Papule  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  SAN-750
 
Informatīvais ziņojums "Par 10 000 000 latu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālā"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Valtere G.Bahs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1207  (2010.) Par Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 17.aprīļa spriedumu lietā SKA-127/2012, A42521507   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  A.Vilks  J.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu