Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 18.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 14.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 18.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta
1.1.    Par ēnu ekonomikas apkarošanu    V.Dombrovskis     
1.2.  TA-231  Informatīvais ziņojums "Par tiesību aizsardzības iestāžu veiktajiem uzdevumiem un darba rezultātiem nelegālās akcīzes preču aprites apkarošanā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  E.Ceipe  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1865  Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas paveikto ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības apkarošanā un priekšlikumi darbības efektivizēšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Salmiņa I.Pētersone I.Vjakse V.Virza  Izskatīts MK sēdē 
1.4.    Par ēnu ekonomikas ietekmi uz ekonomiku un sabiedrību (LTRK prezentācija)    J.Endziņš     
1.5.    TV, foto iespēja LTRK prezentācijas noslēgumā         
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
2.1.  VSS-840
TA-2107 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.666 "Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
3.1.  TA-1834  Rīkojuma projekts "Par Koordinācijas darba grupu"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-581
TA-1855 
Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  2012-TA-1911, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.519 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
3.4.  VSS-822
TA-1986 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 24.novembra noteikumos Nr.443 "Noteikumi par kredītiestāžu administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1925  Noteikumu projekts "Par valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-921
TA-1123 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-670
TA-1867 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļu rekonstrukcijas projektu īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  VSS-732
TA-1896 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
3.9.  VSS-633
TA-1869 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa V135 Dūči–Limbaži rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-6
TA-1625 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Valdemāra ielā 46, Ainažos, Salacgrīvas novadā, ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" pamatkapitālā"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
3.11.  VSS-91
TA-923 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
3.12.  VSS-107
TA-1790 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1139 "Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
3.13.  TA-2123  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
3.14.  TA-2087  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.402 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
3.15.  TA-2091  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
3.16.  VSS-678
TA-1895 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.17.  VSS-676
TA-1859 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Gāršas–Stuģi" Ogres novadā nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
IV. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
4.1.  2012-TA-1795, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku norises laiku un vietām"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  S.Pujāte   
4.2.    (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra rīkojumā Nr.638 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""    R.Ķīlis     
4.3.  VSS-84
TA-1734 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Mediācijas likums"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  Z.Pētersone L.Zelmene S.Bērtaitis R.Matjušina L.Kāpiņa   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-83
TA-1733 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  Z.Pētersone L.Zelmene S.Bērtaitis R.Matjušina L.Kāpiņa   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2664  (2011.) Par Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts ieņēmumu dienesta kompetences sadalījumu saistībā ar valsts amatpersonu deklarācijās sniegto ziņu patiesuma pārbaudi"" 2., 3. un 4.punktā doto uzdevumu izpildi   Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  VSS-407
TA-1715 
Informatīvais ziņojums "Par valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas lietderību un turpmāko pieeju valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Pelēkā  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  SAN-197
 
(atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Ministru prezidenta 2012.gada 17.janvāra rezolūcijā Nr.111-1/7 dotā uzdevuma izpildi"   Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  G.Zadraks L.Duntava B.Vītoliņa  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-318  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1993  Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"  Labklājības ministrija  I.Circene  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1922  Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu praksi tiesnešu iecelšanā amatā, kvalifikācijas izvērtēšanā un atcelšanā no amata"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Ilgaža  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
6.1.  VSS-303
TA-1127 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  G.Šarfa L.Ūbele   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2116  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Orehova I.Veinberga M.Grebenko  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2133  Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne D.Gulbe L.Jevčuka   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2127  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, Būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  A.Vilks  G.Kosojs  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-334
TA-2111 
Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcijas projekts  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  E.Baklāne-Ansberga  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2149  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  E.Baklāne-Ansberga  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2150  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  E.Baklāne-Ansberga  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2147  Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanā iesaistīto institūciju kompetences izmaiņām"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  A.Lubāns I.Ošenieks A.Šults K.Godiņš A.Židkovs  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2148  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  A.Lubāns I.Ošenieks A.Šults K.Godiņš A.Židkovs  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2109  Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  A.Lubāns J.Eiduks K.Bāra J.Zālītis  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  VSS-1241
TA-243 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"   Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  VSS-1242
TA-232 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  VSS-1243
TA-247 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis J.Salmiņa T.Trenko I.Pētersone I.Runča D.Aniņš S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-2165  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-2161  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-2162  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-2163  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Vispārējās izglītības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-2164  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.19.  TA-2168  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.20.  VSS-786
TA-2112 
Informatīvais ziņojums "Par iespējām noteikt elastīgāku uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas kārtību"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Krastiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.21.  TA-2108  Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  J.Golubevs A.Lubāns   Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  VSS-826
TA-2137 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2144  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu""  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2155  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  U.Auniņa E.Severs   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
8.1.  TA-2173  Informatīvais ziņojums par 2012.gada 20.–21.septembrī neformālajā Eiropas Savienības Sporta ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
9.1.  TA-2160  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2012.gada 24.septembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  A.Pabriks  A.Bērtulis K.Našeniece K.Stepa   Izskatīts MK sēdē 
9.2.  SAN-1539
 
Latvijas nacionālā pozīcija "Par militāro interešu nodrošināšanu Eiropas atvērto debesu līguma gaisa satiksmes vadības izpētes projektā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Garisons E.Svarenieks   Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-2170  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Ekonomisko un Monetāro Savienību"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks  A.Bērtulis K.Našeniece K.Stepa B.Čāmāne   Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-2175  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 24.-25.septembra sanāksmei   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
10.1.  TA-1971  Rīkojuma projekts "Par E.Kukas izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  V.Rūsiņa M.Viļums   Izskatīts MK sēdē 
10.2.  TA-2145  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AKG Thermotechnik" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  I.Beināre E.Fernāts   Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
11.1.  2012-298-k,    E.Sprūdžs     
Skatīt protokolu