Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 9.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs
A.Pabriks
Rīgā 2012.gada 5.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 9.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-789
TA-2063 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-818
TA-2188 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumu Nr.120 "Noteikumi par mājsaimniecības gaisa kondicionieru marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-553
TA-2282 
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadības noteikumi"  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-627
TA-1987 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-2069  Par Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 36.§) "Informatīvais ziņojums "Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi"" 3.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi   Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2291  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-793
TA-2166 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1096 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-647
TA-2120 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-778
TA-2242 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-598
TA-1915 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-417
TA-2085 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.890 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-599
TA-1817 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-600
TA-2079 
Noteikumu projekts "Latvijas Dabas muzeja nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-601
TA-2080 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Dabas muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1274
TA-1791 
Noteikumu projekts "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-703
TA-1945 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-770
TA-2017 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-798
TA-2232 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Asistenta pakalpojuma izglītības iestādē piešķiršanas un finansēšanas kārtība"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  E.Papule D.Bīlmanis S.Batare  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-753
TA-2075 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Amerikas Savienoto Valstu Savstarpējās izglītības un kultūras apmaiņas likuma programmai"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2020  Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas procesā gūtiem ieņēmumiem, izdevumiem un privatizācijas gaitu 2012.gada otrajā ceturksnī"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2140  Informatīvais ziņojums "Par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātiem no 2010.gada 1.septembra līdz 2012.gada 30.jūnijam"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  J.Muižniece A.Kaļāne   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1582  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par valsts fondēto pensiju shēmas darbības izvērtējumu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  J.Muižniece T.Tverijons H.Švarcs  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-815  Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes pakalpojumu eksportspējas veicināšanas pasākumiem"   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2039  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par Eiropas Savienības finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzekļu izlietojumu romu integrācijai)  Tiesībsargs  Ž.Jaunzeme-Grende  A.Kleinberga  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-349
TA-1674 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumos Nr.190 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""  Aizsardzības ministrija  A.Ronis  A.Smalkais A.Stepanovs V.Upeniece G.Keiša J.Zeibārts   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2320  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Programmas "NVO fonds" īstenošanas kārtība"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende  A.Bauere S.Rieksta  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2318  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Nevalstisko organizāciju projektu programmas atklāta konkursa nolikums"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende  A.Bauere S.Rieksta  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2319  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmas atklāta konkursa nolikums"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende  A.Bauere S.Rieksta  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2321  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.477 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.2.aktivitāti "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana"""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende  S.Rancāne-Delekolē  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2303  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2013.gadā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  E.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-692
TA-2325 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  VSS-525
TA-2317 
Informatīvais ziņojums "Par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" tiesiskā regulējuma pilnveidošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Daugulis R.Timermanis  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-2329  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  A.Liepiņš G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  VSS-100
TA-1610 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kuram ir tiesības slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersantu, kuru tas ir pats izvēlējies"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  M.Kučinskis S.Sproģe E.Atlācis J.Spiridonovs   Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-2336  Informatīvais ziņojums "Par Baltijas inovatīvās pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūras (BIRTI) projektu"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  D.Kuļšs A.Žilinska I.Kalviņš  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-2340  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-2342  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-2338  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitāti "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-2347  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2343  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2012.gada 15.-16.oktobra sanāksmei   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Bērtulis A.Grinberga E.Trumkalns   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2350  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 10.-11.oktobra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  D.Kuļšs B.Beinaroviča   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2351  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 11.oktobra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas, Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2012-309-k,  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūlija rīkojumā Nr.406-k "Par valsts materiālo rezervju nomenklatūru""    R.Kozlovskis  O.Āboliņš   
7.2.  2012-325-k,    E.Rinkēvičs     
Skatīt protokolu