Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 13.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 9.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 13.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
1.1.    Par NATO 2012.gada Krīzes vadības mācībām    A.Pabriks     
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-980
TA-2381 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2073  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-308
TA-2394 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.311 "Kārtība, kādā no obligātā aktīvā militārā dienesta veselības stāvokļa dēļ atvaļinātajiem karavīriem sedz dienesta laikā gūto veselības traucējumu ārstēšanas un rehabilitācijas izmaksas""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-903
TA-2388 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-878
TA-2395 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2522  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-592
TA-1951 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-591
TA-1972 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"   Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-945
TA-2467 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1997.gada 15.novembra noteikumu Nr.371 "Noteikumi par kompensāciju izmaksas normu holokausta upuriem, kas netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-946
TA-2468 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra noteikumu Nr.70 "Noteikumi par Vācijas Federatīvās Republikas fonda "Atmiņa, atbildība un nākotne" kompensācijas izmaksas normu, kas netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-889
TA-2385 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus""   Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-788
TA-2323 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-2455  Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-2534  Par Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" 6.3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-639
TA-2274 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1431 "Noteikumi par Rīgas Tehniskās koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-608
TA-2337 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1434 "Noteikumi par Rīgas Celtniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-287
TA-2156 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"   Kultūras ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-304
TA-2135 
Noteikumu projekts "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums"  Kultūras ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-838
TA-2309 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.493 "Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-829
TA-2387 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma un zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P21 Rūjiena–Mazsalaca rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-883
TA-2551 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka - Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-2460  Par Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 35.§) "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Beiere pret Latviju"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-2505  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-2490  Par Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 53.§) "Informatīvais ziņojums "Par komercdarbības atbalsta normu piemērošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" atbalstam"" 2. un 3.punktā doto uzdevumu izpildi  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-528
TA-2071 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-927
TA-2535 
Noteikumu projekts "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-928
TA-2537 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos Nr.778 "Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-860
TA-2267 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.30 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2561  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-876
TA-2423 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.48 28.§) "Par Latvijas Televīzijas jaunas ēkas būvniecību" un Ministru kabineta 2007.gada 5.jūlija rīkojuma Nr.423 "Par koncepciju "Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija". Sabiedriskās televīzijas tehnoloģiskās attīstības koncepcija 2008.–2012.gadam"" doto uzdevumu izpildi"  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  VSS-841
TA-2411 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2013.gadam"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  A.Žīgure J.Minkevica   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2389  Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  E.Sprūdžs     
5.3.  TA-2558  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2559  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  J.Spiridonovs D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-2570  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plānā 2008.–2013.gadam"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2569  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2572  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2269  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2574  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-1049
TA-2581 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Valsts vides dienesta dalību Eiropas Komisijas Zivsaimniecības kontroles programmā un tās finansējumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2576  Informatīvais ziņojums "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto valsts profesionālo izglītības iestāžu un augstāko izglītības iestāžu projektu finansējuma norakstīšana pēc projekta izbeigšanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte A.Līdaka S.Rancāne E.Kalbergs  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-478
TA-1556 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  J.Spiridonovs D.Vilkaste   Izskatīts MK un atlikts 
6.9.  TA-2579  Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" īstenošanas progresu un projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte A.Daugulis R.Timermanis   Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2593  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2533  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  J.Bordāns  J.Siliņš S.Plota A.Vītols I.Bule   Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2580  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  L.Sīka G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-2462  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.1.aktivitāti "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  L.Sīka G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-2464  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  L.Sīka G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-2465  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.259 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  L.Sīka G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2586  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.6 "Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2020.gada plānošanas periodam"  Finanšu ministrija  L.Straujuma  A.Eberhards E.Šadris   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2591  Latvijas nacionālās pozīcijas 2012.gada 19.novembra Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  E.Seliška  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2595  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 20.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0382" projekts  Veselības ministrija  I.Circene  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2596  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 20.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0383" projekts  Veselības ministrija  I.Circene  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-2605  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 20.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0380" projekts  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Oša M.Auders D.Grasmanis   Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-2611  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2012.gada 19.-20.novembra sanāksmei   Ārlietu ministrija  D.Pavļuts  K.Stepa E.Trumkalns A.Karpovičs   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2436  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts pārvaldes iestādēm, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu