Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministre
L.Straujuma
Rīgā 2012.gada 30.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 4.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1021
TA-2748 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1456
TA-1787 
(atbalstīts VSS) Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā saskaņo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā attīstības plānošanas dokumentu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, kas satur valsts noslēpuma objektu"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-836
TA-2617 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2619  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2764  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-758
TA-2554 
Likumprojekts "Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1052
TA-2652 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.260 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā""  Ārlietu ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2737  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"   Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2734  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.887 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"""  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2733  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1009
TA-2753 
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2013.gadam"  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-575
TA-1849 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-2618  Par Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 12.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-698
TA-2541 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-697
TA-2547 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-699
TA-2545 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-924
TA-2602 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumā Nr.880 "Par koncepciju "Par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu"""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-925
TA-2603 
Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-392
TA-2368 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-899
TA-2660 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-900
TA-2661 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 7.decembra rīkojumā Nr.639 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-2563  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.maija rīkojumā Nr.218 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-987
TA-2698 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-815
TA-2386 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-907
TA-2549 
Noteikumu projekts "Valsts sporta medicīnas centra nolikums"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-602
TA-2560 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.830 "Noteikumi par Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1029
TA-2713 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1236 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1415
TA-2088 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-2479  Par Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par energoefektivitātes paaugstināšanu valsts iestādēs"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-2583  Par Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 20.§) "Par Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas reformas ietvaros paredzētās vienotā maksājuma shēmas ieviešanu Latvijā" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2765  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-517
TA-1690 
(atbalstīts MKK) Rīcības plāna projekts Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017.gadam īstenošanai 2012.–2014.gadā  Labklājības ministrija  I.Viņķele  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-2729  Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums   Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis  V.Vesperis  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2668  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 30.septembrim"  Finanšu ministrija  L.Straujuma  A.Eberhards E.Šadris D.Rancāne E.Pieķis L.Ūbele   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2095  Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada neto zaudējumu apmēru un rašanās cēloņiem VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un VAS "Elektroniskie sakari" un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Stikute K.Gerhards M.Brencis   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2773  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" drošumu un pieejamību"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina D.Ābele K.Kuprijanova  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-1875  Par Saeimas deputātu priekšlikumiem Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam projektam un precizēto projekta redakciju  Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis  M.Krieviņš G.Polis I.Vasaraudze K.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2801  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par jauna organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas politikas dokumenta izstrādi)  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Salmiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-792
TA-2420 
(skatīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  VSS-1018
TA-2790 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis  G.Zadraks D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  VSS-1019
TA-2791 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis  G.Zadraks D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2771  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2793  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Labklājības ministrijas programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2012.gadā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Kārkliņa   Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-2787  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.61 "Kārtība, kādā izsniedz caurlaides pasta pārvadātāju transportlīdzekļiem, inkasācijas transportlīdzekļiem, Saeimas transportlīdzekļiem, Valsts prezidenta Kancelejas transportlīdzekļiem, Valsts kancelejas transportlīdzekļiem un ministriju transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus""  Satiksmes ministrija  A.Ronis  E.Beļskis I.Pakule  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-2275  Rīkojuma projekts "Par atļauju Ģ.Kronbergam savienot amatus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  U.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-2781  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojumā Nr.281 "Par Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
7.8.  VSS-1031
TA-2785 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Bibliotēku likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-2777  Jautājums svītrots  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
7.10.  TA-2776  Rīkojuma projekts "Par klasiskā cūku mēra uzliesmojuma apkarošanas pasākumu organizēšanu Krāslavas un Dagdas novadā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma  M.Balodis A.Briņķe R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
7.11.  TA-2792  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  M.Balodis A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
8.1.  TA-2808  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 6.-7.decembra sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajiems jautājumiem   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
9.1.  TA-2768  Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2012.gada 6.–7.decembra sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2802  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 6.–7.decembra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane K.Āboliņš   Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-2811  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 10.decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-2813  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2012.gada 10.-11.decembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Sprūdžs  A.Bērtulis E.Trumkalns E.Balode   Izskatīts MK sēdē 
9.5.  TA-2815  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 6.-7.decembra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
10.1.  TA-2725  Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" pārvaldību"   Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis  J.Pūce K.Lore A.Spridzāns V.Loginovs   Izskatīts MK sēdē 
10.2.  TA-2475  Rīkojuma projekts "Par D.Kamušadzes (D.Kamushadze) izdošanu Ukrainai"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  V.Rūsiņa A.Meisters   Izskatīts MK sēdē 
10.3.  TA-2797  Informatīvais ziņojums "Par pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) ieviešanas gaitu un ar to saistītajiem problēmjautājumiem"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Ķuzis Z.Elksniņa–Zaščirinska   Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
11.1.  2012-375-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Dmitrijevs pret Latviju"    E.Rinkēvičs  E.Plaksins   
11.2.  TA-2789  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Reverta" pārdošanas stratēģiju"  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis  J.Pūce K.Lore A.Spridzāns V.Loginovs J.P.Warsewski R.Gerhart C.J.Gwilliam S.Deglava A.Zitcere J.Pone   Izskatīts MK sēdē 
11.3.  2012-381-k,    A.Pabriks     
Skatīt protokolu