Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 11.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 7.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 11.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1166
TA-2782 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumu Nr.116 "Valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1165
TA-2784 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumu Nr.1034 "Noteikumi par valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1164
TA-2816 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr.261 "Par Latvijas pārstāvjiem sadarbībai ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1163
TA-2817 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.jūnija rīkojumā Nr.397 "Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-521
TA-2678 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.638 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-522
TA-2659 
Noteikumu projekts "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-634
TA-2431 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-947
TA-2750 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.414 "Noteikumi par skaidras naudas deklarācijas veidlapu, tās aizpildīšanas, iesniegšanas un sniegto ziņu pārbaudes kārtību""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-873
TA-2804 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.501 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-930
TA-2497 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-929
TA-2503 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-908
TA-2701 
Noteikumu projekts "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2539  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.675 "Par pārstāvju norīkošanu Latvijas un Krievijas kopīgajā demarkācijas komisijā""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-619
TA-2454 
Likumprojekts "Par Eiropas Sadarbības valsts līgumu starp Eiropas Kosmosa aģentūru un Latvijas Republikas valdību"   Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-799
TA-2527 
Rīkojuma projekts "Par Biznesa augstskolas Turība Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-584
TA-2488 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-585
TA-2491 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-780
TA-2501 
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" nolikums"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-632
TA-2234 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-837
TA-2502 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāma kravas automobiļu dzenošā tilta atsperojuma ekvivalence pneimatiskajam atsperojumam"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-923
TA-2778 
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Tieslietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1061
TA-2769 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1022
TA-2770 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-2692  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-2693  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.131 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitāti "Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība"""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-816
TA-2365 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-849
TA-2364 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-11
TA-633 
Likumprojekts "Grozījums Zvejniecības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-479
TA-2481 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-2694  Par Ministru kabineta 2011.gada 24.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu turpmāko statusu un darbību"" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1057
TA-2629 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par izmēģinājuma projekta atļaujas izsniegšanu dzīvnieka izmantošanai procedūrās"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-880
TA-2492 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2800  Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas grafiku"   Finanšu ministrija  L.Straujuma  B.Bāne I.Stepanova Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1003
TA-2675 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs  N.Šlitke J.Abāšins   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1001
TA-2631 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.334 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs  G.Vasiļevskis  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2646  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.259 "Noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku""  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs  E.Papule Dz.Mergupe  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-1002
TA-2643 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs  G.Vasiļevskis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2308  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" 2.punktā un Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 21.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" 2.punktā doto uzdevumu izpildes gaitu"   Finanšu ministrija  L.Straujuma  G.Kosojs  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2546  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību veikt normatīvo aktu grozījumus, lai nodrošinātu zaudējumu atlīdzināšanu gadījumos, ja personām nodarīti zaudējumi operatīvās darbības subjektu rīcības dēļ"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2780  Informatīvais ziņojums "Par Latgales uzņēmējdarbības centra izveidi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  R.Bremšmits I.Raugze I.Krutkrāmele A.Kucins   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1129  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  E.Beļskis J.Bokta D.Bankoviča  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2494  Informatīvais ziņojums "Par elektromobilitātes koordinācijas centra izveides nepieciešamību"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  J.Liepiņš A.Lubāns  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2900  Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas sertifikātu turpmākās administrēšanas jautājumiem"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore L.Kļaviņa A.Zitcere K.Timpars   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2620  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par papildus finansējuma piešķiršanu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei)  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  L.Straujuma  I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-2863  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.712 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2874  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Ministru prezidenta ziņojums Saeimai par Latvijas nacionālo drošību"   Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2872  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums"   Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2869  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Latvijas Sporta muzeja nolikums"   Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2854  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""   Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2871  Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs  U.Auniņa E.Severs   Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2864  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"   Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs  G.Vasiļevskis   Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2868  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  A.Vītols J.Garjāns I.Dobičins D.Jurēvica  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2870  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2844  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo iemaksu starptautiskajās organizācijās 2012.gadam iekšējo pārdali"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2820  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""   Tieslietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Baldiņa I.Ļitvinova   Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2821  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-2855  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.64 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-2856  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.15.  VSS-1005
TA-2877 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.842 "Noteikumi par vispārējā valdības parāda klasifikāciju""   Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.16.  VSS-1006
TA-2879 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju""   Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.17.  VSS-874
TA-2846 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam"  Finanšu ministrija  L.Straujuma  B.Bāne D.Gulbe I.Stepanova L.Jevčuka  Izskatīts MK sēdē 
6.18.  VSS-955
TA-2876 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par iemaksām Āzijas–Eiropas fondā"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  L.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
6.19.  TA-2897  Likumprojekts "Līgums par grozījumiem Kontrabandas un viltojumu apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu Līgumā, kas noslēgts 2004.gada 9.jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Moris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās"  Finanšu ministrija  L.Straujuma  S.Āmare-Pilka M.Munča   Izskatīts MK sēdē 
6.20.  TA-2895  (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par 2012.gada 10.-11.decembrī Berlīnē, Vācijā Izglītības ministru konferencē izskatāmo jautājumu"  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs  M.Zvirbule R.Kalvāns  Izskatīts MK sēdē 
6.21.  VSS-1153
TA-2828 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2013.gadā"   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
6.22.  VSS-885
TA-2577 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  M.Inkina   Izskatīts MK sēdē 
6.23.  VSS-884
TA-2578 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Cimdars M.Inkina   Izskatīts MK sēdē 
6.24.  VSS-954
TA-2890 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par iemaksām Annas Lindes fondā"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  L.Krūmiņa-Milgrāve  Izskatīts MK sēdē 
6.25.  TA-2405  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-2858  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Padomes daudzpusējām sanāksmēm Latvijas prezidentūras laikā 2015.gada pirmajā pusē"  Ārlietu ministrija  E.Sprūdžs  I.Skujiņa V.Kleinberga   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2891  Latvijas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Islandi 1.sadaļā Brīva preču kustība, 8.sadaļā Konkurence, 16.sadaļā Nodokļu politika, 17.sadaļā Ekonomiskā un monetārā politika, 27.sadaļā Vides aizsardzības politika, 30.sadaļā Ārējās attiecības un Melnkalnes ES pievienošanās sarunu 25.sadaļā Zinātne un pētniecība"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  V.Erte  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2901  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2012.gada 13.-14.decembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  A.Ronis  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2910  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 18.-19.decembra sanāksmei   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-2913  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2012. gada 17.decembra sanāksmei   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Vilkaste A.Drondina   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-2866  Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Daugulis S.Zvidriņa I.Skujiņa A.Krusts D.Arakeljana L.Ostrovska A.Stirna  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2907  Informatīvais ziņojums "Par direktīvu pārņemšanas gaitu Ekonomikas ministrijā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Balode I.Papāne   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu