Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 3.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 28.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 3.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-914
TA-2944 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.673 "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-913
TA-2945 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.668 "Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-944
TA-2999 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.538 "Noteikumi par Valsts administrācijas skolas maksas pakalpojumu cenrādi un maksas pakalpojumu samaksas kārtību""   Valsts administrācijas skola  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-918
TA-2612 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1192
TA-2962 
Rīkojuma projekts "Par transformatoru apakšstacijas ēkas Ūdeļu ielā 22, Rīgā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-921
TA-2715 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Džērsijas valdības līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2990  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-821
TA-2636 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2208  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojuma Nr.319 "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2638  Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-547
TA-3295 
(atbalstīts VSS) (2011.) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par Latvijas–Baltkrievijas valsts robežas režīmu"  Iekšlietu ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-548
TA-2922 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1013 "Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu drošības pamatprasībām, atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtību un atbilstības novērtēšanas institūcijai izvirzāmajām prasībām""  Iekšlietu ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-664
TA-2926 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos Nr.893 "Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanas, iegādāšanās, glabāšanas, realizēšanas un uzskaites kārtību un prasībām komersantam sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu pārvadāšanā""  Iekšlietu ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-3000  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-3001  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-2600  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.marta rīkojumā Nr.138 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-2788  Par Ministru kabineta 2012.gada 2.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 27.§) "Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-881
TA-2763 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V743" Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, nodošanu Riebiņu novada pašvaldības īpašumā"   Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-724
TA-2647 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Klīvi 2"–10 Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā pirkšanu"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-896
TA-2582 
Likumprojekts "Grozījumi Vides aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-855
TA-2585 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-898
TA-2706 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Plaužu ezers" Ogres novadā nodošanu Ogres novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-3023  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-3032  Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektrotīklu pārvades savienojuma "Kurzemes loks" 1. posmam "Grobiņa – Ventspils – Dundaga""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1056
TA-2795 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-915
TA-2684 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-2823  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1188
TA-3017 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.27.  VSS-1024
TA-2626 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-3041  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1066
TA-3044 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-1115
TA-2997 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-166
TA-1429 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-110
TA-1960 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Raugze M.Inkina   Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  VSS-843
TA-3040 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšējas vienošanās par darījuma vai darījumu veida tirgus cenas (vērtības) noteikšanu noslēgšanas kārtība"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Salmiņa R.Auziņš I.Runča K.Cirsis  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-3043  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei euro komunikācijas pasākumu izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Jarockis A.Biruma A.Dimants G.Grūbe D.Mjartāns J.Siksnis G.Miķelsons D.Kalsone M.Šetlere K.Cirsis S.Ķirse  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-773
TA-2937 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par energoresursu krājumiem, uzsākot apkures sezonu"   Ekonomikas ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2825  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas sākotnējo ziņojumu par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokola par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju izpildi no 2006.gada līdz 2010.gadam"  Iekšlietu ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2095  (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada neto zaudējumu apmēru un rašanās cēloņiem VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un VAS "Elektroniskie sakari" un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  M.Brencis I.Stikute K.Gerhards P.Ontužāns M.Krastiņš U.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2972  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas turpmāko rīcību zinātnes un augstākās izglītības reformu jomā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  I.Stūre A.Rauhvargers A.Teikmanis J.Bernāts M.Auziņš E.Teirumnieks J.Skujāns L.Ribickis J.Vētra E.Ratnieks S.Balode D.Kuļšs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2  Protokollēmuma projekts "Priekšlikumi Publisko iepirkumu likuma grozījumiem"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  I.Mēkons D.Gaile J.Butkevičs Dž.Gaile I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1  Noteikumu projekts "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka S.Ozola T.Jacuka  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-2755  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas gaitu Labklājības ministrijā"   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2925  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas gaitu Iekšlietu ministrijā"   Iekšlietu ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2845  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas gaitu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  R.Vesere J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2851  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas gaitu Finanšu ministrijā"   Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka J.Salmiņa A.Birums I.Runča S.Ozola K.Cirsis I.Šņucins  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2013-403-k (2012.),    E.Rinkēvičs     
Skatīt protokolu