Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 29.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs
A.Pabriks
Rīgā 2013.gada 25.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 29.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1044
TA-2989 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""   Finanšu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-984
TA-101 
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda uzraudzības noteikumi"  Finanšu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1054
TA-2896 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""   Iekšlietu ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1154
TA-2893 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.873 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1111
TA-3018 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1430 "Noteikumi par Liepājas Jūrniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1110
TA-3019 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1439 "Noteikumi par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-33  Par Ministru kabineta 2012.gada 31.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.6 12.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par arodbiedrībām""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-807
TA-2894 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.661 "Zvērinātu tiesu izpildītāju kvalifikācijas eksāmena norises un vērtēšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-806
TA-3033 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.619 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena kārtību, minimālo zināšanu apjomu un eksāmena maksu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-3027  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.353 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana"""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1241
TA-119 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-3021  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1231
TA-107 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""  Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1230
TA-109 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām"   Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1187
TA-134 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām"   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1247
TA-147 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 27.maija noteikumu Nr.374 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas līgumu par sadarbību aizsardzības un militāro attiecību jomā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-160  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""   Iekšlietu ministrija  A.Ronis  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-156  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1123
TA-167 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu"   Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-90  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību"  Finanšu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-144  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""  Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-170  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""   Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-1227
TA-130 
Noteikumu projekts "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  G.Zadraks I.Eglītis I.Peipiņa B.Vītoliņa M.Baidekalns R.Kučers  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1128
TA-131 
Noteikumu projekts "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  G.Zadraks I.Eglītis I.Peipiņa B.Vītoliņa M.Baidekalns R.Kučers  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-142  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas grafiku"  Finanšu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-146  Noteikumu projekts "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija  I.Circene  S.Timbare-Zilvestere  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-165  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem reemigrācijas atbalsta pasākumiem"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Platonova D.Akule A.Rožkalne  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-3024  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot.Nr.19 43.§) "Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  A.Ronis  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-166  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 24.§) "Par Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.19 43.§) "Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""" izpildi   Iekšlietu ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-161  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Oficiālo publikāciju noteikumi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-136  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības prioritātēm Īrijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-824
TA-8 
Informatīvais ziņojums "Par vides monitoringu un jūras zvejas kontroli"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts  J.Spiridonovs D.Šatrovska  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-168  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu investīciju prioritātēm Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodam"  Finanšu ministrija  J.Bordāns  A.Eberhards E.Šadris E.Drigins L.Austere S.Ozola D.Vilmane G.Osīte I.Raugze R.Bremšmits A.Kazinovskis I.Maļina-Tabūne D.Grūberte U.Sesks M.Kučinskis E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-3036  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis")  Saeimas Juridiskā komisija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-177  Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  O.Barānovs Č.Gržibovskis   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-178  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 31.janvāra un Vispārējo lietu padomes 4.februāra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Trumkalns  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-152  Protokollēmuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku vienību dalību Eiropas Savienības kaujas grupā 2013.gadā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Garisons A.Mačiņš  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu