Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 12.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vieta - finanšu ministrs
A.Vilks
Rīgā 2013.gada 8.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 12.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2531  (2012.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-91  Par Ministru kabineta 2012.gada 20.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un nodevu sistēmas pilnveidošanu"" 7.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-747
TA-31 
Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1224
TA-213 
Likumprojekts "Grozījumi Patvēruma likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1184
TA-24 
Rīkojuma projekts "Par būves Šmerļa ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-985
TA-3034 
(2012.) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1151
TA-141 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-950
TA-48 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.augusta rīkojumā Nr.468 "Par pamatnostādnēm "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014.gadā"""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1138
TA-104 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1097
TA-202 
Noteikumu projekts "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-17
TA-243 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-244  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-256  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro un trešo kārtu""   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-234  Rīkojuma projekts "Par R.Simsones atbrīvošanu no amata"   Labklājības ministrija  I.Viņķele  M.Knoks R.Simsone  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-715
TA-2027 
(skatīts MK) (2012.) Noteikumu projekts "Kārtība un noteikumi par ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanas deleģēšanu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  U.Reimanis A.Apsītis L.Priedīte-Kancēviča A.Židkovs  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-716
TA-2029 
(skatīts MK) (2012.) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administrē kravas transportlīdzekļu rindu ārējās sauszemes robežas šķērsošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  U.Reimanis L.Priedīte-Kancēviča A.Židkovs  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1193
TA-248 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands I.Ruško S.Semjonovs M.Stirāns O.Karčevskis  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-266  (iekļauts papildus) Par Vienotās patentu tiesas izveides nolīguma parakstīšanu  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-631
TA-2531 
(atbalstīts MKK) (2008.) Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcijas projekts  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina K.Ķipēna V.Puķīte  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-697  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) (2012.) Koncepcijas projekts par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Daugulis M.Pētermane   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-242  Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  I.Mēkons D.Gaile J.Butkevičs   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-239  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-240  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-45  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai (par valsts apmaksāto antiretrovirālo terapiju HIV/AIDS infekcijas ārstēšanai)  Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sabiedrības veselības apakškomisija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-272  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas nostāju Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 19.februāra sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-274  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 18.-19.februāra sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  B.Beinaroviča  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-252  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 18.februāra sanāksmei   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Trumkalns  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-255  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Par Zaļo grāmatu "Integrēts paku piegādes tirgus e-tirdzniecības izaugsmei ES""  Satiksmes ministrija  A.Ronis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-253  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Savienības Tiesas lietā C-575/12 Air Baltic Corporation   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-271  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2013.gada 15.februāra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  A.Vahere-Abražune  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-276  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par ieteikumu Padomes lēmumam, ar kuru atļauj sākt sarunas par Eiropas Padomes Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (EST 108) modernizēšanu un par nosacījumiem un kārtību, kādā Eiropas Savienība pievienojas modernizētajai Konvencijai"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  O.Zeile  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-3006  (2012.) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2012-26-03   Satversmes tiesa  I.Circene  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-258  (iekļauts papildus) Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības militārajā misijā, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-278  Informatīvais ziņojums "Par 3.3.2.1.aktivitātes "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība" īstenošanu"   Satiksmes ministrija  A.Ronis  I.Aleksandroviča A.Freidenfelds A.Birkmanis Ē.Blumbergs  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2013-35-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Savičs pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
9.2.  2013-38-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas lietu "Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce S.Kauliņa L.Medina L.Priedīte-Kancēviča   
Skatīt protokolu