Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 19.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

Tehnisku iemeslu dēļ Ministru kabineta š.g. 19.marta sēdes jautājumu izskatīšanas statusi nav pieejami. Sīkāka informācija pa tālruni 67082829

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 18.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 19.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1246
TA-267 
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-712
TA-1808 
(skatīts VSS) (2012.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.134 "Noteikumi par kapelānu dienestu""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1122
TA-226 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2685  (2012.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-39
TA-339 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-552
TA-2469 
(atbalstīts MKK) (2012.) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1083
TA-326 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-564
TA-2719 
(2012.) Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-452  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 4.marta noteikumos Nr.152 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-882
TA-3013 
(2012.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-97
TA-382 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.septembra rīkojumā Nr.456 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2013.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-492  Par Ministru kabineta 2012.gada 27.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 51.§) "Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2012.gada 27.septembra papildus argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2175" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-493  Par Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 23.§) "Noteikumu projekts "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1126
TA-3026 
(2012.) Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību"  Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-46
TA-376 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem""  Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1160
TA-40 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""  Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1161
TA-54 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""  Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1255
TA-283 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""  Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-14
TA-286 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1173 "Kārtība, kādā izsniedz, pagarina un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un reģistrē sertificēto personu un veterinārmedicīniskās prakses vietu""  Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-15
TA-288 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.793 "Noteikumi par pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievedama vaislas lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātu izsniegšanu""   Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-528  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-529  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-563  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija rīkojumā Nr.352 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-562  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Ziemeļu Investīciju bankas Kontroles komitejā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1236
TA-543 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-466  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par A.Matīsa atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-467  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par K.Ozoliņa iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-468  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-541  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju K.Ozoliņam savienot amatus"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-469  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par A.Matīsa atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-470  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-573  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par A.Vjatera atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-578  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par I.Ļaško iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore I.Ļaško   Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-270  Rīkojuma projekts "Par Rīgas Juridiskās augstskolas rektora apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts  I.Stūre Dž.Ulrihs  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-559  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  H.Baranovs  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-386  Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi par normatīvajos aktos noteikto sociālo garantiju karavīriem un amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm iespējamu pilnveidošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa I.Stepanova   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2138  (2012.) Informatīvais ziņojums "Par kredītiestādes maksātnespējas procesa administratoru atlases kārtību un atlīdzību"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa A.Zitcere G.Cerbulis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-11
TA-559 
(skatīts MK) (2011.) Informācija par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā  Finanšu ministrija  A.Vilks  O.Geitus–Eitvina  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-349  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-57
TA-527 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par veicamo darbu grafiku saistībā ar Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo Milano 2015" Milānā, Itālijā un tam nepieciešamā finansējuma iekļaušanu pamatbudžeta ilgtermiņa saistībās"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-100
TA-526 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Attīstības sadarbības politikas plāna projekts 2013.gadam  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  SAN-327
 
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta studiju   Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-744  (atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli  Veselības ministrija  I.Circene  D.Mūrmane-Umbraško G.Ozoliņa I.Andersone S.Šimfa S.Vasiļjeva I.Stepanova   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-565  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-522  Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2012/4177"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-550  Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 24.janvāra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2195"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-549  Latvijas nacionālā pozīcija "Par tematiskajiem mērķiem Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Kravale  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-567  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos sagatavotais kopīgais paziņojums "Eiropas Savienības Informācijas tehnoloģiju drošības stratēģija: atvērta, neapdraudēta un droša elektroniskās informācijas telpa""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Šimiņa-Neverovska M.Andžāns   Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-569  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem augsta kopējā tīklu un informācijas drošības līmeņa nodrošināšanai Eiropas Savienībā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Šimiņa-Neverovska M.Andžāns   Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-570  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2013.gada 21.marta sanāksmei   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Vilkaste   Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-574  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām"  Tieslietu ministrija  R.Kozlovskis  O.Zeile  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-577  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā (Gimnihas) sanāksmē 2013.gada 22.-23.martā izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-430  Par Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 56.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanu Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Kravale  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-535  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas tiešo interešu jomām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) komitejās un darba grupās" un Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Sekacis   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.    Informatīvais ziņojums "Par pedagogu darba samaksas reformas īstenošanas gaitu"    D.Pavļuts  I.Stepanova    
8.2.  TA-583  Informatīvais ziņojums "Par zinātnes bāzes finansējuma palielināšanu pakāpeniska pieauguma nodrošināšanai"   Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts  L.Sīka I.Murāne I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-587  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta finansējuma normatīviem augstākās izglītības iestādēs un priekšlikumiem par nepieciešamību nodrošināt vienādu koeficientu piemērošanu augstākās izglītības iestādēm"   Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts  L.Sīka M.Mekša I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-455  Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2014., 2015. un 2016.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai)"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne L.Kļaviņa A.Eberhards N.Sakss I.Vasaraudze J.Plūme I.Stepanova I.Šņucins J.Šints Z.Adijāne E.Turka L.Rapoporte A.Jakobsons M.Mekša I.Koteļņikova   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-534  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par telpām Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē Konsulārajai nodaļai"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Selga I.Skutāne I.Stepanova   Izskatīts MK sēdē 
9.2.  2013-62-k,    D.Pavļuts     
9.3.  TA-512  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas gāzes tirgus tehniskās diversifikācijas risinājumiem"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  G.Ābele D.Merirands J.Miķelsons A.Dāvis I.Krūmiņa  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu