Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 2.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 28.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 2.aprīļī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-227
TA-622 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1133
TA-433 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-12
TA-447 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Valsts robežsardzei"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-327  Par Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 4.§) "Noteikumu projekts "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-504  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 8.februāra rīkojumā Nr.68 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-505  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.septembra rīkojumā Nr.431 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1266
TA-640 
Noteikumu projekts "Programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1206
TA-265 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-40
TA-398 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo un apstiprina valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes kārtējam gadam""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1064
TA-310 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Stari" Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-89
TA-404 
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-3
TA-464 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Mucnieki", Ugāles pagastā, Ventspils novadā, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1116
TA-403 
Likumprojekts "Grozījumi Biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-84
TA-476 
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2013./2014.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-477  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.922 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-766
TA-293 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-586  Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 15.§) "Noteikumu projekts "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-125
TA-495 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1274
TA-554 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.308 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1275
TA-555 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.849 "Noteikumi par arodbiedrību reģistrācijas valsts nodevas apmēru, tās samaksas kārtību un atvieglojumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1268
TA-545 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.140 "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1270
TA-547 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.307 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1273
TA-553 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1271
TA-551 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par valsts nodevu par ierakstu izdarīšanu politisko partiju reģistrā""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1272
TA-552 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1088 "Noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-1269
TA-546 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.205 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-38
TA-489 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kārklu ielā 67, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-92
TA-435 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1030
TA-437 
Noteikumu projekts "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1105
TA-488 
Noteikumu projekts "Pamatziņojuma izstrādes kārtība un saturs"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1106
TA-379 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1215
TA-429 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-1107
TA-431 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1108
TA-491 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no sadedzināšanas iekārtām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-60
TA-418 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-1207
TA-627 
Noteikumu projekts "Ģenētisko resursu mežaudžu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtība"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-1252
TA-203 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežkolni" Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-1162
TA-395 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-942
TA-414 
Noteikumu projekts "Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu izplatīšanai ar zemes raidītājiem"   Satiksmes ministrija  A.Matīss  J.Bokta A.Korlašs  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-632  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Autoceļa P40 Alūksne – Zaiceva posma Kolberģi (Jaunalūksne) – Ploskums 4,14 – 15,60 km rekonstrukcija" atklāta konkursa nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  J.Lange  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-637  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Autoceļa P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi) posma Vītiņi – Lietuvas robeža 65,22 – 68,04 km rekonstrukcija" atklāta konkursa nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  J.Lange  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-82
TA-416 
Informatīvais ziņojums "Par grāmatvedības prasībām mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem un to vienkāršošanas iespējām"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Salmiņa I.Lukšo  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-531  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-679  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 28.februārim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika D.Kalsone R.Timermanis  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  SAN-378
 
Atbildes projekts Latvijas Pašvaldību savienībai (par situāciju siltumapgādē)  Pašvaldību savienība Latvijas  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-481  Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par papildu finansējumu zinātnei 2013.gadā)  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija  A.Vilks  B.Bāne I.Bule D.Rancāne J.Lejietis A.Siliņš G.Līdaka K.Ancāne   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-680  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-674  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-562/12 Liivimaa Lihaveis  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Kucina I.Kravale  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-593  Rīkojuma projekts "Par A.Zakarauska izdošanu Norvēģijas Karalistei"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  V.Rūsiņa M.Viļums  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-651  Par grozījumiem Oglekļa prototipa fonda emisiju samazinājuma pirkuma līgumā  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2666  (skatīts MK) (2012.) Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2012-22-0103  Satversmes tiesa  J.Bordāns  I.Ilgaža  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-517  (skatīts MK) Informācija par mediācijas procesa virzību  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Šadris A.Birkmanis  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-516  (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Birkmanis I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-2441  (skatīts MK) (2012.) Informatīvais ziņojums "Par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveidi"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa A.Zitcere A.Dravniece R.Paņko  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-623  Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" komercdaļas pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa A.Dravniece M.Krūtainis T.Grakovska R.Paņko A.Zitcere   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-312  Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Pūce K.Lore A.Spridzāns V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  2013-95-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Baltiņš pret Latviju"    E.Rinkēvičs  E.Plaksins   
Skatīt protokolu