Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 13.maija ārkārtas sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 10.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 13.maijā
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Papildus iekļautie jautājumi
0.1.  VSS-32
TA-996 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko   Izskatīts MK sēdē 
Papildus iekļautie jautājumi
0.2.  TA-1007  Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Mali"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  J.Mažeiks L.Krūmiņa-Milgrāve  Izskatīts MK sēdē 
I. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
1.1.  TA-1008  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 14.maija sanāksmei  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa D.Ispodkina A.Apse G.Kvēps A.Birums   Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-987  Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0162"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-989  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Par Latvijas atbalstu kandidātiem uz Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja Apelācijas padomju prezidenta amatu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Jenča  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1000  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2013.gada 17.maija sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Kultūras ministrija  J.Bordāns  A.Kurzemniece L.Pintāne   Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1009  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0163"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Vilkaste   Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1010  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0164"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Vilkaste   Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1011  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2013.gada 16.-17.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs  L.Lejiņa U.Auniņa-Naumova  Izskatīts MK sēdē 
II. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
2.1.  TA-983  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokola Nr.13 44.§ 33.punkta izpildi"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  G.Keiša  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-730  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408"Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte J.Spiridonovs   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-715  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte J.Spiridonovs   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-716  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte J.Spiridonovs   Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-717  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.789 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte J.Spiridonovs   Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
3.1.  TA-986  Informatīvais ziņojums "Par NATO izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos veidošanu Latvijā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  I.Kupce D.Žukovs  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu