Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 21.maija sēdes darba kārtība. Sēdes sākums plkst.12:30

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 17.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 21.maijā
plkst. 12:30

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-367
TA-1016 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.229 "Uztura padomes nolikums""  Veselības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1085
TA-2824 
(2012.) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-204
TA-1074 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1178 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-205
TA-1073 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra instrukcijā Nr.1 "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu""   Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-44
TA-711 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra rīkojumā Nr.23 "Par nekustamo īpašumu Mārstaļu ielā 2/4, Rīgā""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-43
TA-760 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1848  (skatīts MK) (2010.) Likumprojekts "Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar British-American Tobacco (Holdings) Limited"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-177
TA-731 
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-282
TA-1006 
Likumprojekts "Par konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-869
TA-2518 
(2012.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-200
TA-831 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.952 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-661
TA-150 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1172
TA-737 
Likumprojekts "Par Grozīto Latvijas Republikas valdības un Starptautiskā kriminālā tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai līgumu par liecinieku, kuri liecinājuši vai liecinās starptautiskā tribunāla procesā, un, ja nepieciešams, to tuvāko radinieku pārvietošanu uz Latvijas Republikas teritoriju"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-226
TA-801 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.735 "Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-990  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1055
TA-2834 
Par Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-764
TA-591 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos""   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-993  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1259
TA-473 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-1002  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra rīkojumā Nr.638 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-893  Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 71.§) "Noteikumu projekts "Latviešu valodas aģentūras nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-11
TA-652 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-1022  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-749
TA-636 
Noteikumu projekts "Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-194
TA-704 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietām latu apmaiņai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-192
TA-871 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P36 Rēzekne–Gulbene rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-191
TA-1018 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums – Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-144
TA-782 
Likumprojekts "Par Ceturto papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par izdošanu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-239
TA-804 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par prakses ārstiem""   Veselības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-850
TA-297 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību""  Veselības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-202
TA-735 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""   Veselības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-179
TA-812 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-857
TA-377 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.450 "Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-524
TA-702 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-484
TA-699 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  TA-995  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-1208
TA-789 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-172
TA-829 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.509 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr.1107/2009""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  TA-1013  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.64 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.39.  VSS-937
TA-635 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.40.  VSS-852
TA-21 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.41.  TA-1054  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.42.  TA-1057  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.43.  TA-1058  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.197 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.aktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās"""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.44.  TA-1059  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.45.  TA-1048  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.46.  VSS-707
TA-897 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.47.  VSS-344
TA-1033 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kropotkinu kapi" nodošanu Siguldas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.48.  TA-1030  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1027  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  U.Auniņa–Naumova A.Ābele L.Šulca   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-980  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Autoceļa P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi) posma Zebrene – Lielauce 45,40 – 55,70 km rekonstrukcija" atklāta konkursa nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1065  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par tiesību aktu grozījumu virzību saistībā ar euro ieviešanu Latvijā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa A.Andreičika D.Kalsone N.Sakss G.Trupovnieks I.Jermacāne  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-818  Informatīvais ziņojums "Par darba tirgus īstermiņa prognozēm 2013.gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem apmācību virzieniem"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Lipskis  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-867  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijai (par sabiedrības integrācijas politikas koordinācijas pilnveidošanu)  Saeimas Sabiedrības saliedētības komisija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-974  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija rīkojumā Nr.355 "Par Koncepciju par augstākās izglītības institūcijām piemēroto tiešo nodokļu tiesisko regulējumu""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Birums J.Bernāts I.Šņucins A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1004  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1049  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014. – 2020.gadam un tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns J.Lange A.Bērziņš Z.Brunavs E.Kobzeva   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1041  Jautājums svītrots  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs     
5.6.  TA-1053  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu Ekonomikas ministrijai un Iekšlietu ministrijai euro ieviešanas izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-1039  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 26.-28.maija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-991  Rīkojuma projekts "Par dalību Baltijas valstu uzņemošās valsts atbalsta mācībās "Baltic Host 2013""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  A.Liepiņš V.Otzulis  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-217  (iekļauts papildus) (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  A.Liepiņš I.Beināre E.Fernāts J.Binde A.Janevics E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1087  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību AS "Liepājas Metalurgs" situācijas risinājumu izstrādē"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Krastiņš I.Pinkulis I.Pommers K.Āboliņš J.Pone A.Pauliņš J.Pūce U.Baris A.Liepiņš L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1055  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" komercdaļas pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa A.Dravniece M.Krūtainis T.Grakovska R.Paņko J.Pone  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu