Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 24.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 28.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-399
TA-1028 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-439
TA-1062 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību""   Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-530
TA-1086 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.468 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-293
TA-853 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.315 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1071  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1180
TA-254 
(atbalstīts VSS) Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā Valsts atbalsta programmu koordinācijas un pilnveidošanas konsultatīvajā padomē piesaka un izvērtē valsts atbalsta programmas, kuras īsteno finanšu instrumentu veidā"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-854  Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā doto uzdevumu izpildi  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-124
TA-656 
Noteikumu projekts "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"  Iekšlietu ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-916  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.675 "Par pārstāvju norīkošanu Latvijas un Krievijas kopīgajā demarkācijas komisijā""   Iekšlietu ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-899  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" statūtu apstiprināšanu"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-324
TA-931 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-298
TA-1019 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par drošības apliecības izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kritērijiem un kārtību""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1060  Noteikumu projekts "Noteikumi par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenām"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-725
TA-675 
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1020
TA-932 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-244
TA-884 
Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-245
TA-879 
Likumprojekts "Grozījums Patentu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-246
TA-880 
Likumprojekts "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-247
TA-881 
Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-248
TA-882 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-249
TA-883 
Likumprojekts "Grozījums Dizainparaugu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1264
TA-814 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2012.–2014.gadam"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-487
TA-2942 
(atbalstīts MKK) (2012.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1104
TA-304 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK un atlikts 
2.23.  VSS-160
TA-1032 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-269
TA-1031 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu projekta "LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana"" īstenošanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-419
TA-1100 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-1101  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-422
TA-1103 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Ieroču tirdzniecības līgums"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1072
TA-644 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-1124  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  TA-1125  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  TA-1127  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-360
TA-1098 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 102.sesijā Ženēvā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  TA-1132  (iekļauts papildus) Par pārstāvja deleģēšanu darbam Stratēģiskās attīstības komisijā  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  TA-1148  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  TA-1152  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Kazahstānas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līgums par sadarbību izglītības, zinātnes un jaunatnes jomā   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-362  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Pūce K.Lore T.Meisītis L.Meņģelsone I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-361  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Pūce K.Lore T.Meisītis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-367  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Pūce K.Lore T.Meisītis  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-365  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Pūce K.Lore T.Meisītis  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-363  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  T.Meisītis  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-364  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  T.Meisītis  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-1136  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par kandidatūras apstiprināšanu Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta (UNIDROIT) Vadības padomes locekļa amatam"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-1146  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1122
TA-833 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija izveidi  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  A.Dimants G.Grūbe A.Ķēniņš G.Keistere G.Miķelsons T.Meisītis I.Belte J.Siksnis I.Bule L.Šulca I.Šņucins J.Valdmanis A.Ādmīdiņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-1079  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 31.martam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards D.Rancāne E.Pieķis D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1075  Informatīvais ziņojums "Par likumprojekta "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumu" izpildi"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-619
TA-2454 
(atbalstīts MK) (2012.) Likumprojekts "Par Eiropas Sadarbības valsts līgumu starp Eiropas Kosmosa aģentūru un Latvijas Republikas valdību"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-1171
TA-888 
Informatīvais ziņojums "Par finanšu pakalpojumu pieejamību Latvijas teritorijā – skaidras naudas izņemšanas un norēķinu veikšanas iespējas"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Raugze L.Anteina   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1051  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai"   Zemkopības ministrija  I.Circene  E.Kāpostiņš K.Pļaskota  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1094  Jautājums svītrots  Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis     
5.7.  TA-1105  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par tautsaimniecības attīstību un kopbudžeta izpildes gaitu 2013.gada 1.ceturksnī"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa G.Trupovnieks I.Vasaraudze M.Āboliņš I.Stepanova l.Šņucins  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1107  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks I.Jermacāne   Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-1106  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks I.Jermacāne   Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-1123  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ienākumu nevienlīdzības mazināšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Bajāre I.Šņucins I.Kodoliņa-Miglāne M.Svirskis E.Baldzēns  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-1119  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanā nominēto nodarbināto mācībām un piesaisti prezidentūras laikā (2015.gada 1.janvāris līdz 2015.gada 30.jūnijs)"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-1121  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK un atlikts 
5.13.  VSS-335
TA-1117 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalsta palielināšanu personām ar invaliditāti"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK un atlikts 
5.14.  VSS-974
TA-378 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Šēnhofs K.Rumba K.Klauss V.Rantiņš V.Dudovskis J.Butkevičs E.Luca-Ratfeldere A.Meņģelsons   Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-1120  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par turpmākajām darbībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta pabeigšanai"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  E.Pārups S.Cakuls   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-1092  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" peļņas daļu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  G.Zadraks D.Matulis V.Blome  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-143
TA-1052 
Nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu projekts 2014.-2020.gadam  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Soms J.Vjakse K.Šēnhofs K.Rumba K.Klauss V.Rantiņš V.Dudovskis J.Butkevičs  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1072  Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādņu projekts 2013.-2019.gadam  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Beināre A.Krūze K.Šēnhofs K.Rumba K.Klauss V.Rantiņš V.Dudovskis J.Butkevičs  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-353
TA-1083 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par situāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošināšanā ar nepieciešamajiem ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļiem un to iegādei nepieciešamo finansējumu"  Iekšlietu ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK un atlikts 
6.5.  TA-1085  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu elementu pilnveidošanu, formas tērpu izsniegšanas kārtības precizēšanu un centralizētās formas tērpu izsniegšanas kārtības ieviešanas gaitu"  Iekšlietu ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK un atlikts 
6.6.  TA-1061  Informatīvais ziņojums "Finanšu situācija veselības aprūpes jomā"  Veselības ministrija  I.Circene  D.Mūrmane-Umbraško Ž.Zvaigzne M.Taube A.Čemme  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1041  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālā aparāta ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  G.Kauliņš I.Āboliņa J.Valdmanis A.Ādmīdiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1095  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Pārresoru koordinācijas centra darbību"  Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-1126  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK un atlikts 
6.10.  TA-1140  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programma"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  S.Batare I.Mikiško  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-1139  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Orehova V.Zoldnere L.Marnauza K.Locis  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-1145  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Valsts autoceļu tīkla pārvaldīšana un autoceļu būvniecības vadīšana"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  Dž.Innusa V.Kononovs J.Lange  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-1154  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumu par sadarbību vides aizsardzības jomā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  G.Gailis  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1151  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 29.-30.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  B.Beinaroviča A.Kiopa   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1153  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 29.maija sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Salmiņa I.Purviņa E.Bērziņa   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-956  Jautājums atsaukts   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Noraidīts 
8.2.  TA-1102  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Staburadze" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Beināre E.Fernāts   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-1056  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku brigādes mehanizāciju"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Garisons J.Zeibārts G.Keiša  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  2013-128-s,    J.Bordāns     
Skatīt protokolu