Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 4.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 3.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 4.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1040
TA-924 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.370 "Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem""  Veselības ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-235
TA-873 
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-182
TA-902 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-845
TA-712 
Noteikumu projekts "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-234
TA-979 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-972  Par Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošos nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-796
TA-749 
Noteikumu projekts "Noteikumi par robežapsardzības informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu, glabāšanas termiņiem un piekļuves tiesībām"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1186
TA-846 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1081
TA-982 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mācību poligons", Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, nodošanu Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-801
TA-2294 
(2012.) Noteikumu projekts "Noteikumi par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izmeklētāju dienesta apliecībām"   Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-126
TA-992 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-999
TA-609 
(skatīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" pamatkapitālā"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1104
TA-304 
(jautājuma izskatīšana tiek atlikta) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK un atlikts 
2.13.  TA-1175  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-1174  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-1185  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-356
TA-1200 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2014.gadam"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-1146  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.32 45.§) "Likumprojekts "Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses""   Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-199
TA-961 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Segliņa I.Dambis G.Gurkina  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-131
TA-678 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Arodbiedrību likums"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  M.Badovskis I.Vjakse A.Alksnis L.Meņģelsone   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1201  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Pētera Vilka pārcelšanu"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  P.Vilks  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-134
TA-939 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ieviešanu 2014. – 2020.gadā Latvijā   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards E.Šadris D.Rancāne L.Meņģelsone  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-949
TA-865 
Pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014.gadā" īstenošanas plāns 2013.–2014.gadam  Veselības ministrija  A.Vilks  D.Mūrmane-Umbraško I.Šķiliņa   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-1271
TA-2299 
(atbalstīts MKK) Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcijas projekts   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Gratkovska E.Miezāne D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-1122
TA-833 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (skatīts MK) Koncepcijas projekts par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija izveidi  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK un atlikts 
4.5.  TA-1193  (iekļauts papildus) Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna projekts 2013.-2016.gadam  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  I.Platonova A.Rožkalne L.Meņģelsone  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-1094  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"  Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-1130  Informatīvais ziņojums "Par iespējām pakāpeniski izlīdzināt atlīdzības fondus valsts tiešās pārvaldes iestādēm, lai nodrošinātu līdzvērtīgu atlīdzību līdzīgiem amatiem dažādās iestādēs"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa I.Stepanova G.Keiša   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1206  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas ražošanas atbalsta fondu"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  G.Ābele D.Merirands R.Šņuka K.Piģēns I.Stepanova E.Vīgants S.Bērtaitis A.Meņģelsons K.Šēnhofs L.Jakobsons V.Rantiņš G.Rubīna  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-1176
TA-1017 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ēku renovācijas finansēšanas risinājumiem"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  I.Oša M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1194  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijai nepieciešamajiem papildu finanšu līdzekļiem ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu, arestētās mantas un administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšanas un iznīcināšanas izdevumu segšanai"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  Ē.Ivanovs  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1187  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Sabiedrības integrācijas fondam uzņemties saistības un īstenot projektu "Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze. Viena Latvija" Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas "PROGRESS 2007–2013" sadaļas "Diskriminācijas apkarošana un dažādība" ietvaros"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-335
TA-1117 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalsta palielināšanu personām ar invaliditāti"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  VSS-353
TA-1083 
Informatīvais ziņojums "Par situāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošināšanā ar nepieciešamajiem ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļiem un to iegādei nepieciešamo finansējumu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Zitāns  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1085  Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu elementu pilnveidošanu, formas tērpu izsniegšanas kārtības precizēšanu un centralizētās formas tērpu izsniegšanas kārtības ieviešanas gaitu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  D.Piebalga A.Strode  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-959  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darba pārskats par 2012.gadu" un rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darba pārskatu par 2012.gadu un turpmākajam darbam nepieciešamajiem resursiem"  Ārlietu ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK un atlikts 
6.4.  TA-1126  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  G.Ābele D.Merirands R.Šņuka I.Bule K.Šēnhofs K.Rumba K.Klauss V.Rantiņš V.Dudovskis J.Butkevičs I.Stepanova E.Vīgants S.Bērtaitis  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1157  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Atbildes raksta projekts biedrībai "Par zaļu Pierīgu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1218  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 6.-7.jūnija sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1228  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 6.-7.jūnija sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1226  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 6.,7.,10.jūnija sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis  E.Šimiņa-Neverovska D.Bankoviča   Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1229  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 6.jūnija sanāksmē izskatāmajos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Daugulis E.Zvaigzne  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1230  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2013.gada 7.jūnija sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  G.Ābele R.Šņuka  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu