Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 27.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 27.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
1.1.  VSS-674
TA-1953 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-669
TA-1954 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.672 "Noteikumi par attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzību, dienas naudu un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru""   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-988
TA-1870 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1127
TA-2015 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.131 "Noteikumi par valsts nodevu par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1124
TA-2016 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-864
TA-1649 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.498 "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-828
TA-2031 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.58 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1064
TA-1793 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-762
TA-1994 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-856
TA-1839 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.804 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu komercdarbībā ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1096
TA-2000 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.907 "Noteikumi par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-720
TA-1984 
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-858
TA-1841 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.323 "Noteikumi par valsts nodevu par izziņas izsniegšanu no Sodu reģistra""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-409
TA-1842 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.600 "Kremācijas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1236
TA-1999 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1210
TA-1962 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-996
TA-1967 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.415 "Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-997
TA-1968 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.317 "Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1128
TA-1972 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1182
TA-2140 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1094
TA-2066 
Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi"   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-604
TA-2213 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 6.marta noteikumos Nr.163 "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-975
TA-1908 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.340 "Noteikumi par zvērinātu notāru eksāmena maksas apmēru un maksāšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-976
TA-1915 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.609 "Noteikumi par advokāta eksāmena maksu""  Tieslietu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1301
TA-1924 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.690 "Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem""  Tieslietu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-692
TA-2029 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.833 "Noteikumi par valsts nodevu par atzinumu par ūdensapgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1021
TA-1998 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-468
TA-2026 
Noteikumu projekts "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-691
TA-2027 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1635 "Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma sagatavošanu aizsargjoslas saskaņošanai ap ūdens ņemšanas vietām""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1011
TA-2006 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-690
TA-2028 
Noteikumu projekts "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-469
TA-1993 
Noteikumu projekts "Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis"   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-305
TA-1258 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.235 "Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-922
TA-2164 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.466 "Kārtība, kādā nosaka un veic vides sakopšanas darbus, kas kompensē zivju resursiem nodarītos zaudējumus""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-744
TA-1654 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1055 "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-743
TA-1668 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-916
TA-1665 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumos Nr.414 "Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-915
TA-1797 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.689 "Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-791
TA-1634 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-958
TA-1884 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.74 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-1115
TA-1636 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.755 "Koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-804
TA-1727 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-803
TA-1728 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-805
TA-1759 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-807
TA-1760 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-953
TA-1706 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-949
TA-1708 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-957
TA-1737 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1029 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība"""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  VSS-948
TA-1710 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  VSS-954
TA-1714 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  VSS-956
TA-1715 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  VSS-802
TA-1735 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  VSS-955
TA-1736 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  VSS-790
TA-2076 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  VSS-1119
TA-2046 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  VSS-1610
TA-2440 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par priekšpiegādes otrās fāzes un skaidrās naudas nomaiņas nodrošināšanu euro ieviešanai Latvijas Republikā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
1.57.  TA-2513  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika D.Kalsone  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1405  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 19.septembra rīkojumā Nr.442 "Par darba grupu Eiropas Savienības informācijas un komunikācijas stratēģijas ieviešanai""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-568
TA-1919 
Noteikumu projekts "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2378  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1092
TA-1306 
Noteikumu projekts "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-719
TA-1840 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnija noteikumos Nr.526 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-406
TA-1593 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2013./2014.mācību gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2411  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1294
TA-2126 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Smiltenes Valsts tehnikumam – profesionālajai vidusskolai"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1213
TA-2073 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Ogres Valsts tehnikumam"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2288  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sastāvu""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-600
TA-1550 
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-50
TA-2134 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.534 "Kārtība, kādā saņemams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai""  Tieslietu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-2104  Jautājums svītrots   Tieslietu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-448
TA-1719 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-686
TA-1834 
Noteikumu projekts "Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-318
TA-1670 
Noteikumu projekts "Prasības darbībām ar biocīdiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-746
TA-1819 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju un sešvērtīgā hroma savienojumus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-991
TA-1658 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-111
TA-1813 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.213 "Dabas lieguma "Ovīši" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-905
TA-2325 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.962 "Valsts vides dienesta nolikums""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-512
TA-1814 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.147 "Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-307
TA-1939 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.623 "Meliorācijas kadastra noteikumi""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-515
TA-1756 
Noteikumu projekts "Dzīvniekos un to produktos esošu noteiktu vielu un to atliekvielu kontroles un tās finansēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-617
TA-2048 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1400
TA-2360 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.178 "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-960
TA-1754 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-2434  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.977 "Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma komisijā""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-2467  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.decembra rīkojumā Nr.566 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai ēku kompleksa Čiekurkalna 1.līnijā 1, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1405
TA-2469 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-693
TA-1987 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2385  Rīkojuma projekts "Par atļauju Ģ.Kronbergam savienot amatus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2451  Jautājums svītrots  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  TA-2452  Jautājums svītrots  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-2450  Jautājums svītrots  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  TA-2466  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Aksenoks I.Paeglītis  Noraidīts 
IV. Informācija
4.1.  TA-2022  (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Aktuālā informācija par plūdu risku novēršanas būves projekta Carnikavas novadā īstenošanas gaitu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Lukšēvics D.Jurēvica R.Vesere   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2162  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par finansējuma pārdali darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2316  Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2012.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  VSS-1407
TA-2386 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  S.Batare A.Veidemanis E.Papule B.Bašķere  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-1408
TA-2387 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  S.Batare A.Veidemanis E.Papule B.Bašķere  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2379  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmās nepieciešamajiem mācību līdzekļiem" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  SAN-842
 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Iedzīvotāju reģistra datiem)  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2359  Jautājums svītrots   Tieslietu ministrija  A.Matīss     
5.6.  TA-2331  Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo finansējumu veselības aprūpes nozarei 2013.gadā"   Veselības ministrija  I.Circene  D.Mūrmane-Umbraško M.Taube Ž.Zvaigzne  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-2455  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par neformālajā Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2013.gada 29.-30.augusta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2433  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ieviešanu Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2413  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par iespējām ieviest uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus investīciju veicināšanai"   Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Šņucins A.Kaļāne I.Kodoliņa–Miglāne A.Jarockis N.Sakss I.Vasaraudze M.Dzelme J.Endziņš A.Vrubļevskis  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2514  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Nodokļu ieņēmumus 2014.-2016.gadam ietekmējošie nodokļu politikas pasākumi"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Šņucins N.Sakss I.Vasaraudze M.Dzelme J.Endziņš A.Vrubļevskis E.Turka  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2507  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""  Tieslietu ministrija  A.Matīss  M.Lazdovskis  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-2517  (iekļauts papildus) Par valsts budžeta jaunajām politikas iniciatīvām 2014., 2015. un 2016.gadam   Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne A.Eberhards N.Sakss I.Vasaraudze J.Plūme I.Bule I.Šņucins D.Gulbe J.Šints A.Jarockis Z.Adijāne A.Bauere I.Kārkliņa E.Stiprais M.Selga J.Meļķe  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-2355  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.marta rīkojumā Nr.99 "Par telpām Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē Konsulārajai nodaļai""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Selga  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2356  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Trumkalns  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  2013-197-s,    A.Matīss  J.Maizītis   
9.4.  2013-207-s,    A.Pabriks     
Skatīt protokolu