Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 3.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 29.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 3.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
1.1.  VSS-1101
TA-2321 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""  Aizsardzības ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-989
TA-1871 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-992
TA-2169 
Noteikumu projekts "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-722
TA-1784 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-723
TA-1989 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-727
TA-1790 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumos Nr.340 "Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības finansēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1099
TA-2007 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-932
TA-1963 
Noteikumu projekts "Malnavas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-978
TA-1977 
Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1132
TA-1974 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumos Nr.670 "Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1125
TA-1969 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1130
TA-1973 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.193 "Noteikumi par ģerboņa reģistrācijas valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1027
TA-1898 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1025
TA-1899 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1425
TA-2242 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.950 "Noteikumi par valsts nodevu par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības izsniegšanu""   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1427
TA-2246 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1580 "Noteikumi par kārtību, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus, izmitinot bērnu aprūpes iestādē nepilngadīgu personu bez pavadības, un šo izdevumu apmēru""   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1024
TA-2035 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-769
TA-1513 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-703
TA-1889 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-695
TA-1890 
Noteikumu projekts "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-977
TA-1916 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.227 "Noteikumi par minimālo apdrošinājuma summu zvērinātu notāru individuālajam apdrošināšanas līgumam un grupas apdrošināšanas līgumam, kā arī par apdrošināšanas līguma obligātajiem noteikumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1044
TA-1917 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.140 "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1145
TA-1929 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-973
TA-1903 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1069 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-974
TA-1904 
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1201
TA-2010 
Noteikumu projekts "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-587
TA-2013 
Noteikumu projekts "Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1299
TA-2063 
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1009
TA-2011 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1006
TA-2002 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.910 "Noteikumi par ātrās reaģēšanas un medicīniskā atbalsta vienību izveidošanu, uzturēšanu, apmācīšanu, finansēšanu, sociālo garantiju noteikšanu un iesaistīšanos starptautiskās palīdzības sniegšanā""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1008
TA-2012 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1176
TA-2025 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-450
TA-1991 
Noteikumu projekts "Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-1193
TA-1997 
Noteikumu projekts "Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-471
TA-2146 
Noteikumu projekts "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-733
TA-1815 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.666 "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-920
TA-1817 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-911
TA-1818 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.469 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par ūdens resursu lietošanas atļaujas izsniegšanu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-914
TA-1820 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.960 "Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-1111
TA-2069 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra noteikumos Nr.633 "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-1108
TA-2054 
Noteikumu projekts "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-944
TA-1906 
Noteikumu projekts "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-961
TA-1723 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.251 "Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-963
TA-1703 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.101 "Noteikumi par valsts nodevu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-502
TA-1864 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņu formas tērpiem, žetonu un dienesta pakāpju atšķirības zīmēm"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2406  Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2407  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-551
TA-1930 
Likumprojekts "Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2458  Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmu "Kultūras mantojuma saglabāšana" un "Kultūras apmaiņa" atklāta konkursa nolikums"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-445
TA-1451 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2439  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-428
TA-1868 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-429
TA-1869 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.415 "Noteikumi par Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-297
TA-1560 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-365
TA-1732 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1010
TA-2114 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.137 "Higiēnas prasības dienesta viesnīcām""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-2518  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-223
TA-1537 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-220
TA-1536 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-225
TA-1402 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1413
TA-2576 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-2571  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-2552  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Kopējās Zivsaimniecības politikas pasākumu īstenošanai, kuriem tiek nodrošināts Eiropas Savienības finansiālais ieguldījums"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2555  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2013.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 31.jūlijam paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika D.Kalsone  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-906
TA-2438 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Daugulis   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2594  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Salaspils novada domei (par dzīvesvietas deklarēšanu)   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1838  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par esošo situāciju veselības aprūpes nozares slimnīcu sektorā)  Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2359  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem par iespējamiem grozījumiem Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, paredzot, ka norma par ierobežota uzturlīdzekļu apmēra izmaksām tiek atcelta ātrāk par 2016.gada 1.janvāri"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  TA-2592  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra protokollēmuma (prot. Nr.66 5.§) "Informatīvais ziņojums "Par Jūrmalas pilsētas tiesas, Madonas rajona tiesas un Administratīvās rajona tiesas nodrošināšanu ar darba telpām" 3.punktā prokuratūrai noteikto nomas maksu Jūrmalas tiesu namā""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2593  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par prokuratūras struktūrvienību tehnoloģiskā aprīkojuma stāvokli un iespējamu risinājumu tā uzlabošanai"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-2569  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 8.-10.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2541  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2013.gada 5.-6.septembrī"  Aizsardzības ministrija  A.Vilks  E.Seliška  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2553  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par tematiskajiem mērķiem pilsētvides attīstības programmā URBACTIII 2014.-2020.gadam un programmas ieviešanas aspektiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2570  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo (Gimnihas) sanāksmi 2013.gada 6.-7.septembrī"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  E.Trumkalns  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2606  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  D.Palčevska  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu