Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 17.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 13.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 17.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (I)
1.1.  VSS-1407
TA-2386 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Par Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.46 92.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK un atlikts 
1.2.  VSS-1408
TA-2387 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Par Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.46 93.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK un atlikts 
II. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
2.1.  VSS-627
TA-2240 
Noteikumu projekts "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1216
TA-2520 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumos Nr.92 "Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis""   Ārlietu ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1317
TA-2233 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1324
TA-2192 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.237 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1325
TA-2172 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1253 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1326
TA-2173 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.595 "Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1123
TA-2174 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1526
TA-2398 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.730 "Kārtība, kādā komersants paziņo par preču vai pakalpojumu loteriju, kuras laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1528
TA-2399 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.177 "Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu iesniegšanas kārtību""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1524
TA-2401 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumos Nr.853 "Kārtība, kādā iesniedzama informācija par interaktīvo azartspēļu un izložu organizēšanas programmām, drošības un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1521
TA-2400 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumos Nr.16 "Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1151
TA-2168 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.819 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-873
TA-2223 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.591 "Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-880
TA-2314 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-824
TA-2320 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-830
TA-2274 
Ieteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta ieteikumos Nr.1 "Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1568
TA-2559 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.850 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2013.gadam""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1519
TA-2403 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.396 "Noteikumi par finanšu stabilitātes nodevas taksācijas perioda deklarāciju un aizpildīšanas kārtību""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1062
TA-1794 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1164
TA-2152 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-834
TA-2435 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.311 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1063
TA-1792 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.16 "Kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-832
TA-2275 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumos Nr.403 "Noteikumi par fiziskā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-1522
TA-2402 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.105 "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-855
TA-2442 
Noteikumu projekts "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-850
TA-2380 
Noteikumu projekts "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-854
TA-2151 
Noteikumu projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-575
TA-2231 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-936
TA-2603 
Noteikumu projekts "Rīgas 1.medicīnas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-979
TA-2092 
Noteikumu projekts "Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-931
TA-2095 
Noteikumu projekts "Liepājas Jūrniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1097
TA-2097 
Noteikumu projekts "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-935
TA-2099 
Noteikumu projekts "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-1098
TA-2101 
Noteikumu projekts "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-937
TA-2102 
Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" maksas pakalpojumu cenrādis"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-934
TA-2103 
Noteikumu projekts "Rīgas Celtniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-1177
TA-2589 
Noteikumu projekts "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-1227
TA-2590 
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādis"   Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)    Izskatīts MK sēdē 
2.39.  VSS-1178
TA-2395 
Noteikumu projekts "Nacionālā kino centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)    Izskatīts MK sēdē 
2.40.  VSS-1180
TA-2404 
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis"   Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)    Izskatīts MK sēdē 
2.41.  VSS-1361
TA-2180 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.42.  VSS-1026
TA-2128 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.43.  VSS-1034
TA-2124 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.44.  VSS-1040
TA-1595 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.45.  VSS-603
TA-2210 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.28 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.46.  VSS-714
TA-2111 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.893 "Kārtība, kādā Eiropas komunikāciju tīklu projektu vadībā iesaistītās institūcijas sniedz ziņas par konstatētajiem pārkāpumiem un neatbilstībām projekta īstenošanā, kā arī atmaksā projekta ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.47.  VSS-1217
TA-2202 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.178 "Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu izplatīšanai ar zemes raidītājiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.48.  VSS-713
TA-2199 
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.49.  VSS-1140
TA-2182 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.50.  VSS-1449
TA-2545 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.65 "Oficiālo publikāciju noteikumi""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.51.  VSS-1306
TA-2264 
Noteikumu projekts "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.52.  VSS-1138
TA-2656 
Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.53.  VSS-969
TA-2085 
Noteikumu projekts "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.54.  VSS-1196
TA-2115 
Noteikumu projekts "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.55.  VSS-971
TA-2137 
Noteikumu projekts "Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.56.  VSS-689
TA-2009 
Noteikumu projekts "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.57.  VSS-742
TA-1672 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.323 "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.58.  VSS-923
TA-2163 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.260 "Noteikumi par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanas valsts nodevu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.59.  VSS-1230
TA-2485 
Noteikumu projekts "Latvijas Dabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.60.  VSS-1109
TA-2052 
Noteikumu projekts "Vides pārraudzības valsts biroja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.61.  VSS-950
TA-1718 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.62.  VSS-946
TA-1741 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.321 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai ūdens vides pasākumiem""   Zemkopības ministrija  E.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.63.  VSS-965
TA-2107 
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.64.  VSS-795
TA-2211 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.237 "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.65.  VSS-1537
TA-2600 
Noteikumu projekts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.66.  VSS-657
TA-2270 
Noteikumu projektu "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.67.  VSS-1284
TA-2195 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
3.1.  VSS-1222
TA-2647 
Likumprojekts "Par ANO Konvenciju par valstu un to īpašuma imunitāti no jurisdikcijas"  Ārlietu ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-986
TA-518 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"'  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-184
TA-1137 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-183
TA-1134 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-983
TA-2605 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1380  Par Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 3.§) "Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"" 5.1.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-2560  Par Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra sēdes protokollēmuma(prot. Nr.52 45.§) "Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  VSS-1000
TA-2132 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par Latvijas–Krievijas valsts robežšķērsošanas vietām"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-2515  Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 15.§) "Noteikumu projekts "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāts nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)    Izskatīts MK sēdē 
3.10.  TA-2607  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.11.  VSS-299
TA-1553 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.687 "Marķēšanas mašīnu reģistrēšanas un izmantošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.12.  TA-2661  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.13.  TA-2662  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.426 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.14.  TA-2663  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.15.  TA-2664  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumos Nr.240 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.2.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.16.  VSS-687
TA-2227 
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.17.  TA-2716  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.augusta rīkojumā Nr.410 "Par finansējuma piešķiršanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēku Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.18.  TA-2717  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.19.  TA-2718  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.oktobra rīkojumā Nr.465 "Par finansējuma piešķiršanu administratīvās ēkas un garāžas ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.20.  TA-2719  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta rīkojumā Nr.412 "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.21.  TA-2720  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.251 "Par finansējuma piešķiršanu ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai un ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.22.  TA-2723  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra rīkojumā Nr.735 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
3.23.  VSS-1503
TA-2724 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
3.24.  VSS-1476
TA-2728 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.25.  VSS-1663
TA-2727 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.26.  VSS-1662
TA-2726 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
4.1.  VSS-1191
TA-2377 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  VSS-1383
TA-2364 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  VSS-1095
TA-2443 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  VSS-1384
TA-2473 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
4.5.  VSS-304
TA-1558 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK un atlikts 
4.6.  TA-2089  (atbalstīts MKK) (2012.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko S.Sergejeva  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  VSS-221
TA-1393 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK un atlikts 
4.8.  TA-2755  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-457
TA-2583 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Pasākumu plāna projekts administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Informācija
6.1.  VSS-1277
TA-2465 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Informatīvais ziņojums "Priekšlikums sabiedriskajā transportā pārvadāto personu ar invaliditāti uzskaitei un identificēšanai"   Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns I.Ošenieks A.Salmiņš   Izskatīts MK un atlikts 
6.2.  TA-2711  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Citskovskis M.Roze I.Briede   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta
7.1.  VSS-1223
TA-2631 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK un atlikts 
7.2.  TA-2653  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK un atlikts 
7.3.  TA-2674  Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2676  Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
8.1.  TA-2680  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK un atlikts 
8.2.  VSS-33
TA-2625 
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2708  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija  A.Vilks  K.Āboliņš B.Bāne D.Gulbe L.Jevčuka J.Jalovecka  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-2721  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos likums"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  D.Žukovs  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-2741  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Spiridonovs R.Šņuka L.Jēkabsons I.Bišofa  Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-2743  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Spiridonovs R.Šņuka L.Jansone J.Cīrulis E.Treibergs V.Kaktinieks J.Bērziņš K.Brunovskis A.Akermanis A.Salmiņš S.Bērtaitis E.Vīgants A.Kokts T.Stengrevičs E.Bērziņa U.Sarma L.Jēkabsons E.Romanovskis I.Bišofa J.Timma S.Āmare-Pilka   Izskatīts MK sēdē 
8.7.  TA-2745  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Spiridonovs R.Šņuka S.Bērtaitis E.Vīgants E.Bērziņa U.Sarma L.Jēkabsons I.Bišofa  Izskatīts MK sēdē 
8.8.  TA-2744  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Spiridonovs R.Šņuka A.Salmiņš L.Jēkabsons  Izskatīts MK sēdē 
8.9.  TA-2758  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa J.Šints  Izskatīts MK sēdē 
8.10.  TA-2763  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Salmiņa T.Trenko J.Gaiķis  Izskatīts MK sēdē 
8.11.  TA-2753  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Ilgaža  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
9.1.  TA-2764  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 23.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2772  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Enerģētikas ministru padomes 2013.gada 19.-20. septembra neformmālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
X. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
10.1.  TA-2650  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostas finanšu pārredzamības sistēmu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Maldups E.Šimiņa-Neverovska G.Jaunbērziņa-Beitika  Izskatīts MK sēdē 
10.2.  TA-2706  Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 23.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0279"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
10.3.  TA-2746  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Eiropas Savienības Tiesas lietā C-302/13 flyLAL-Lithuanian Airlines"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  D.Pelše  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
11.1.  2013-219-k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.368-k "Par A kategorijas kritiskās infrastruktūras fiziskās drošības pasākumu nodrošināšanas īstenotāju noteikšanu""    R.Kozlovskis     
11.2.  2013-220-k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.369-k "Par atsevišķu B kategorijas kritiskās infrastruktūras fiziskās drošības pasākumu nodrošināšanas īstenotāju noteikšanu""    R.Kozlovskis     
11.3.  2013-221-s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta instrukcijā Nr.12-s "Instrukcija par pabalstu un kompensāciju apmēriem un izmaksas kārtību valsts drošības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstīs""    A.Pabriks     
Skatīt protokolu