Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 24.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 20.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 24.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
1.1.  VSS-684
TA-1965 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.515 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-683
TA-2519 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.895 "Noteikumi par konsulāro pakalpojumu valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-681
TA-2384 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par valsts nodevu par publiska dokumenta legalizāciju""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1103
TA-2432 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.543 "Noteikumi par kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīram piešķir kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un kompensācijas apmēru""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1389
TA-2300 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.986 "Kārtība, kādā veicama privatizācija ar nodokļu parādu kapitalizācijas metodi""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-982
TA-2251 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 27.februāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1323
TA-2193 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.59 "Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1559
TA-2580 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1219 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-663
TA-2547 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1320
TA-2549 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1322
TA-2783 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumos Nr.618 "Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1387
TA-2301 
Noteikumu pojekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 6.maija noteikumos Nr.171 "Noteikumi par kompensācijas aprēķināšanu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem un maksas noteikšanu par īpašumā nodoto zemi pilsētās""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1245
TA-2358 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.487 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1247
TA-2302 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1485
TA-2488 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 20.maija noteikumos Nr.187 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1393
TA-2492 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 11.jūlija noteikumos Nr.198 "Likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" izpildes noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1391
TA-2493 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.51 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem par īpašumā bijušo zemi lauku apvidos piešķirtos sertifikātus""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-981
TA-2506 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 11.februāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par privatizējamo neapdzīvojamo telpu un ar dzīvojamo māju funkcionāli saistīto palīgēku un palīgbūvju vērtības noteikšanu"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1264
TA-2508 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1488
TA-2615 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.712 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-980
TA-2504 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumos Nr.337 "Noteikumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtības noteikšanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1390
TA-2490 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumos Nr.782 "Kārtība, kādā politiski represētajām personām, dzēšot privatizācijas sertifikātus, izmaksā kompensāciju naudā""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1483
TA-2564 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.711 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1490
TA-2558 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1065
TA-2286 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-869
TA-2290 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-866
TA-2224 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-872
TA-2225 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-835
TA-2273 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1152
TA-2530 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.981 "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-876
TA-2535 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.501 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1440
TA-2551 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1442
TA-2563 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-1158
TA-2584 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.320 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-1160
TA-2585 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-1565
TA-2608 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-2756  Noteikumu projekts "Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-1166
TA-2691 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.774 "Noteikumi par muitas iestāžu pakalpojumu valsts nodevu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-1089
TA-2516 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.331 "Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-1088
TA-2459 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.251 "Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-1091
TA-2461 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-1609
TA-2713 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1184 "Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-1364
TA-2793 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-557
TA-2033 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.550 "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-1239
TA-2285 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atteikšanos no Latvijas pilsonības un Latvijas pilsonības atjaunošanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-1280
TA-2543 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.594 "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-1282
TA-2544 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.930 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-1564
TA-2481 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  VSS-1215
TA-2417 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  VSS-1345
TA-2437 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""  Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  VSS-1347
TA-1976 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.697 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma" atklāta konkursa nolikums""  Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  VSS-1346
TA-1975 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.698 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" atklāta konkursa nolikums""  Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  VSS-1343
TA-2139 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību""   Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  VSS-1023
TA-2383 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija  I.Vinķele    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  VSS-1093
TA-2299 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  VSS-1360
TA-2487 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  VSS-710
TA-2201 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  VSS-704
TA-2091 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1028 "Kārtība, kādā valsts budžetā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos paredzētos līdzekļus sadala starp plānošanas reģioniem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  VSS-698
TA-2215 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.60.  VSS-712
TA-1888 
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu, kuģu, mazo kuģu un jahtu reģistrācijas valsts nodevu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.61.  VSS-716
TA-2214 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.210 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.62.  VSS-715
TA-2209 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par pārvadātāja licences izsniegšanu kravu pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.63.  VSS-709
TA-2391 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1238 "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.64.  VSS-859
TA-2278 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumos Nr.946 "Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.65.  VSS-842
TA-2136 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.66.  VSS-1144
TA-2284 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.561 "Noteikumi par valsts nodevu par kadastra izziņu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.67.  VSS-1312
TA-2431 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.824 "Noteikumi par valsts nodevu par izgudrojumu tiesisko aizsardzību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.68.  VSS-1300
TA-1922 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.705 "Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrību tipveida statūtiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.69.  VSS-860
TA-2282 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.70.  VSS-1208
TA-2548 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1005 "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo apdrošinājuma summu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.71.  VSS-1303
TA-2751 
Noteikumu projekts "Datu valsts inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.72.  VSS-1454
TA-2765 
Noteikumu projekts "Biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.73.  VSS-1311
TA-2430 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.472 "Noteikumi par valsts nodevu par dizainparaugu tiesisko aizsardzību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.74.  VSS-1307
TA-2429 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par valsts nodevu par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesisko aizsardzību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.75.  VSS-970
TA-2084 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.427 "Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.76.  VSS-967
TA-2187 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.813 "Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.77.  VSS-968
TA-2190 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.371 "Noteikumi par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācijas un akreditācijas atjaunošanas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.78.  VSS-1305
TA-2428 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.225 "Noteikumi par valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.79.  TA-2627  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.454 "Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.80.  VSS-894
TA-2159 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1007 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.81.  VSS-1110
TA-2323 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.82.  VSS-1535
TA-2574 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, pagarina tā derīguma termiņu un reģistrē sertificēto personu""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.83.  VSS-798
TA-2249 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumos Nr.88 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.84.  VSS-1401
TA-2235 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas"""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.85.  VSS-1113
TA-2108 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.oktobra noteikumos Nr.716 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu veterinārfarmaceitiskajai darbībai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.86.  VSS-653
TA-2289 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.975 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.87.  VSS-1397
TA-2296 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.88.  VSS-941
TA-2308 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.89.  VSS-942
TA-2309 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.173 "Noteikumi par valsts nodevu augu šķirņu aizsardzības jomā""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.90.  VSS-717
TA-2819 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādis"   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.91.  VSS-392
TA-2822 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu cenrādi"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1244
TA-2247 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-254
TA-2014 
Rīkojuma projekts "Par neapdzīvojamās telpas Rēznas ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1342
TA-2177 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2740  Noteikumu projekts "Noteikumi par apmācību nodrošināšanu saimnieciskās darbības uzsācējiem un personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1122
TA-2665 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Zeltiņu ielā 126, Mārupē pārņemšanu valsts īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-486
TA-2133 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.694 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības noteikumi""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2106  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 25.aprīļa rīkojumā Nr.188 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-340
TA-1602 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Bajāru degvielas uzpildes stacija" Bajārkrogā, Ropažu novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1457
TA-2699 
Noteikumu projekts "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1285
TA-2700 
Noteikumu projekts "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1458
TA-2701 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1455
TA-2619 
Noteikumu projekts "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-851
TA-2034 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-494
TA-1923 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10, Valmierā, nodošanu Vidzemes Augstskolas īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1214
TA-2732 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Būvniecības vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-2620  Par Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanas norisi un pirmajiem rezultātiem"" izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1598
TA-2737 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.septembra rīkojumā Nr.456 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2013.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1599
TA-2733 
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2014.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-454
TA-1931 
Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-571
TA-1933 
Rīkojuma projekts "Par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1376
TA-2392 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P4 Rīga–Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1377
TA-2393 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P76 Aizkraukle–Jēkabpils rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-2104  (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai" informācijas sistēmu darbības koncepcijas aprakstu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-112
TA-1812 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.124 "Dabas lieguma "Randu pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1117
TA-2208 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra instrukcijā Nr.14 "Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-609
TA-2268 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1381
TA-2802 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā par Latvijas pilsoni atzīst pēc 1991.gada 21.augusta Latvijā dzimušu bezvalstnieku vai nepilsoņu bērnu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-2809  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2013.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-2817  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Infrastruktūra un pakalpojumi""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  TA-2825  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  TA-2827  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1633
TA-2847 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-1191
TA-2377 
Noteikumu projekts "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1274
TA-2747 
Noteikumu projekts "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1383
TA-2364 
Noteikumu projekts "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-1095
TA-2443 
Noteikumu projekts "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-1384
TA-2473 
Noteikumu projekts "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-304
TA-1558 
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  M.Aleksandrovs K.Hohberga  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-221
TA-1393 
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  S.Saukuma-Laimere  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-2637  Protokollēmuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" ietvaros īstenojamā SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" iepirkuma nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"  Veselības ministrija  I.Circene  A.Tomsone  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2729  Informatīvais ziņojums "Par 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" projekta Nr.2010/0114/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029 "Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai" ieviešanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  M.Auziņš M.Kļaviņš A.Ozoliņš A.Kononova L.Šulca A.Treilība  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2599  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-1156
TA-608 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par mācību priekšmeta "Veselības mācība" iekļaušanu vispārējās vidējās un profesionālās izglītības mācību programmās"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  VSS-1223
TA-2631 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  Dž.Innusa A.Bērziņš Z.Brunavs V.Kononovs J.Lange  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2653  Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  J.Eiduks M.Riekstiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2712  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Birkmanis K.Bāra  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2731  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Salnājs K.Bāra E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2750  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 25.oktobra rīkojumā Nr.559 "Par finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas pārvietošanai uz citām telpām""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
6.1.  TA-2680  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2838  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  S.Batare  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2837  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp ministrijām"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  S.Batare  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-2831  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kultūras un audiovizuālās jomas ministru neformālo sanāksmi 2013.gada 1.un 2.oktobrī Viļņā, Lietuvā  Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)  U.Lielpēters  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2836  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2013.gada 30.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Bērziņš K.Muižnieks   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2874  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2013.gada 1.oktobrī neformālajā Eiropas Savienības Sporta ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  U.Auniņa–Naumova A.Treilība  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2830  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.7 "Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.–2020.gada plānošanas periodam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards E.Šadris S.Rancāne–Delekolē   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2867  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr.1024/2012"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  D.Palčevska  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2868  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2014.gada 1.februārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2013.gada 31.augustam"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  D.Pelše  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-2869  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 26.-27.septembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa L.Sīka   Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-2871  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 26.septembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas un Aizsardzības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  E.Seliška  Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-2872  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido sistēmu tādas finansiālās atbildības pārvaldībai, kura saistīta ar ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas tribunāliem, kas izveidoti ar tādiem starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Zakovics L.Stauvere   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-2722  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai (lietā Nr.A420461413)   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  D.Pavļuts  J.Spiridonovs R.Šņuka B.Logina   Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2840  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi saistībā ar valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" reorganizāciju"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa A.Dravniece A.Zitcere R.Paņko  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  TA-1325  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Atbildes projekts Saeimas Nacionālās drošības komisijai   Saeimas Nacionālās drošības komisija  J.Bordāns    Izskatīts MK un atlikts 
10.2.  2013-246-k,    A.Pabriks     
10.3.  2013-164-s,  Rīkojuma projekts "Par militāro draudu analīzi"    A.Pabriks  J.Garisons   
Skatīt protokolu