Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 4.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 8.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
1.1.  VSS-1001
TA-2307 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 11.jūnija noteikumos Nr.307 "Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma persona iesniedz informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-543
TA-2688 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.618 "Kārtība, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā""  Aizsardzības ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1557
TA-2861 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1319
TA-2884 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1623 "Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1562
TA-2738 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.796 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1445
TA-2546 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""   Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-871
TA-2294 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-868
TA-2297 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.481 "Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1159
TA-2742 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.957 "Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2915  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.372 "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas (licences) izsniegšanu ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1148
TA-2495 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.128 "Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1149
TA-2496 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1161
TA-2497 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-878
TA-2523 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1153
TA-2525 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumos Nr.256 "Noteikumi par tonnāžas nodokļa deklarāciju""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1092
TA-2464 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembrī noteikumos Nr.1071 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-870
TA-2222 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1439
TA-2453 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""   Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1163
TA-2166 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1156
TA-2456 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1365
TA-2685 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumos Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-826
TA-2500 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.547 "Noteikumi par zvērināta revidenta – pašnodarbinātas personas vai individuālā komersanta – un zvērinātu revidentu komercsabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālo atbildības limitu""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-822
TA-2521 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1165
TA-2690 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.507 "Kārtība, kādā komersantam piešķir atzītā eksportētāja statusu un izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi""   Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1078
TA-2791 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.67 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda uzraudzības noteikumi""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1529
TA-2427 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija noteikumos Nr.382 "Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-857
TA-2849 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.45 "Noteikumi par pirotehniķa sertifikāta iegūšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru""  Iekšlietu ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1597
TA-2694 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.692 "Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība""   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1623
TA-2695 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumos Nr.414 "Valsts atbalsta nodrošināšanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1675
TA-2911 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.347 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas aktivitāšu īstenošanu""  Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)     Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1553
TA-2449 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""  Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1179
TA-2921 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā""   Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1218
TA-2205 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.292 "Noteikumi par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenām""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-700
TA-2394 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija noteikumos Nr.468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-601
TA-2216 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.504 "Valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vērtības noteikšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-1451
TA-2657 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.567 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-1601
TA-2446 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-688
TA-2298 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-1206
TA-2734 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-1534
TA-2735 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-1635
TA-2828 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-1396
TA-2291 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-1453
TA-2423 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.marta noteikumos Nr.185 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-1452
TA-2424 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-1207
TA-2250 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1654
TA-2705 
Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Augstā Bēgļu komisāra biroja, ANO Augstā Cilvēktiesību komisāra biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, Koalīcijas par interneta brīvību, Starptautiskās krimināltiesas Cietušo trasta fonda, Eiropas demokrātijas trasta fonda un NATO – Krievijas padomes narkotiku apkarošanas apmācības projekta fonda budžetos"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-24
TA-1502 
Noteikumu projekts "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1283
TA-2248 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.61 "Kārtība, kādā izsniedz caurlaides pasta pārvadātāju transportlīdzekļiem, inkasācijas transportlīdzekļiem, Saeimas transportlīdzekļiem, Valsts prezidenta Kancelejas transportlīdzekļiem, Valsts kancelejas transportlīdzekļiem un ministriju transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus""  Iekšlietu ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-718
TA-2390 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-739
TA-2820 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par sadarbību civilās aviācijas gaisa kuģu meklēšanas un glābšanas jomā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-584
TA-2445 
Noteikumu projekts "Eirojusta valsts koordinācijas sistēmas noteikumi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-540
TA-2444 
Noteikumu projekts "Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas noteikumi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-363
TA-2165 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-364
TA-2167 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1137
TA-173 
(jautājums tiks skaitīts B sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  J.Spiridonovs D.Vilkaste R.Vesere L.Eņģele  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1136
TA-576 
(jautājums tiks skaitīts B sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  R.Vesere D.Šatrovska  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-500
TA-2324 
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-501
TA-2557 
(skatīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1070
TA-634 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1069
TA-616 
(skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-115
TA-2315 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumos Nr.426 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-117
TA-2326 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.200 "Dabas lieguma "Jaunanna" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-120
TA-2328 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.414 "Dabas lieguma "Zvārde" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-119
TA-2389 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.44 "Dabas lieguma "Ukru gārša" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-2906  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-170
TA-1038 
Noteikumu projekts "Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības kārtība"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-2975  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumā Nr.499 "Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.–2020.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2704  Jautājums svītrots  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis     
3.2.  TA-2957  Rīkojuma projekts "Par Gitu Rēvaldi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2959  Rīkojuma projekts "Par Žannu Caurkubuli"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa Ž.Caurkubule  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2934  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu turpmākās bojāšanās novēršanu, to nepieciešamo pārvietošanu, saglabāšanu un pieejamību"  Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)  J.Garjāns A.Milzarājs A.Dzirkalis A.Ādmīdiņa A.Radiņš M.Lāce I.Knoka J.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2935  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)  J.Garjāns A.Milzarājs A.Dzirkalis A.Ādmīdiņa A.Radiņš M.Lāce I.Knoka J.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2936  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu turpmākās bojāšanās novēršanai, to nepieciešamajai pārvietošanai, saglabāšanai un pieejamībai"  Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)  J.Garjāns A.Milzarājs A.Dzirkalis A.Ādmīdiņa A.Radiņš M.Lāce I.Knoka J.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-2988  (jautājums tiks skaitīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Kopīgo Deklarāciju par Austrumu Partnerības transporta sadarbības nākotni"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-2997  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko E.Šadris B.Kņigins  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
3.9.  VSS-1466
TA-3002 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko E.Šadris B.Kņigins  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
3.10.  TA-3003  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko E.Šadris B.Kņigins  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
3.11.  TA-3004  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumi Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko E.Šadris B.Kņigins  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
3.12.  TA-3005  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.843 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko E.Šadris B.Kņigins  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
3.13.  VSS-1478
TA-3006 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko E.Šadris B.Kņigins  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
3.14.  VSS-1472
TA-3007 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus parādību gadījumos"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko E.Šadris B.Kņigins  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
3.15.  VSS-1464
TA-3008 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija noteikumos Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko E.Šadris B.Kņigins  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
3.16.  VSS-1475
TA-3009 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko E.Šadris B.Kņigins  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
3.17.  TA-3010  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko E.Šadris B.Kņigins  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
3.18.  TA-3011  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr. 576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu"""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko E.Šadris B.Kņigins  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
3.19.  VSS-1470
TA-3012 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko E.Šadris B.Kņigins  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
3.20.  TA-3013  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko E.Šadris B.Kņigins  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
3.21.  TA-3014  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko E.Šadris B.Kņigins  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
3.22.  VSS-926
TA-3018 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko E.Šadris B.Kņigins  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
IV. Informācija
4.1.  TA-2953  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2012.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"  Finanšu ministrija  I.Viņķele  B.Bāne L.Kļaviņa D.Gulbe D.Berkolde I.Liepa L.Lazdāne J.Pone G.Medne I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2994  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda ex-ante nosacījumu izpildi"  Finanšu ministrija  I.Viņķele  A.Eberhards E.Šadris I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-1250
TA-2105 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Pamatnostādņu projekts "Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Raugze R.Bremšmits E.Šadris B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-2903  (jautājums tiks skaitīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2980  (iekļauts papildus) Vēstules projekts Saeimai (par valsts tiešās pārvaldes funkciju decentralizācijas iespējām uz vietējām pašvaldībām)  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Raugze A.Šults R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-3017  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
6.4.  TA-3016  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
6.5.  TA-3015  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1609 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2993  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Savienības Tiesas atzinuma lietā 2/13  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  D.Pelše  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-3000  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2013.gada 15.oktobra sanāksmei   Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-3020  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 10.oktobra sanāksmei  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Šimiņa-Neverovska A.Muižnieks   Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-3026  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides padomes 2013.gada 14.oktobra sanāksmei  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Ozola I.Viškere I.Doniņa   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu